torsdag, december 28, 2006

Egypten hjälper till i rätt ögonblick

Israel har som bekant många gånger gått till blodiga angrepp mot befolkningen i Gaza, under förevändningen att stoppa påstådd vapeninförsel från Egypten. Ekot rapporterar nu att stora mängder vapen förts över från just Egypten, till just Gazaremsan. Med Israels godkännande. Vapnen ska gå till Fatah, och skapa bättre förutsättningar för ett palestinskt inbördeskrig.

Egypten har tidigare utmärkt sig som en pålitlig partner, genom att bland annat erbjuda förstklassig tortyr åt USA och Israel, på entreprenörsbasis. Även Sverige har bidragit till leveranser. Nu deltar man också i riktade vapenleveranser.

Tortyr och vapenhandel är förvisso steg i rätt riktning, men räcker, av lätt insedda upphovsrättsliga skäl, troligen inte till för att kvalificera sig som ”Mellanösterns en av två demokratier” vid sidan av ”den ende”. Det genererar dock gott om militärt bistånd och glada presskonferenser.

Bilden: Israels utrikesminister Livni med egyptisk kollega


(Äldre, relaterat inlägg: arabisk tystnad)

1 kommentar:

Jakop Dalunde sa...

Väl sagt, skrev nyss själv om det hela.