torsdag, januari 18, 2007

HRF kommenterar

HRF går igenom några grundfel i den av Timbrosyskonet ”Centrum för Rättvisa” beställda rapporten om Wild n’ Fresh. (Jag tog upp några igår). De konstaterar att rapporten rätt läst snarare bekräftar att de anställda där har sämre villkor än kollektivavtalet. Och så påpekar de återigen det som självklart motiverar att facket agerar här, för att slå vakt om villkoren mer brett:
Om arbetsgivarna på salladsbaren säger sig vilja ligga på samma eller högre nivå än enligt kollektivavtalet, vem kommer då att garantera att så sker, och att de höjer lönerna i enlighet med de väntade höjningarna när vi i vår förhandlar upp avtalet? Är det rimligt att vi ska ha en särskild egen bevakning på just salladsbaren för att se till att så sker? […] Vi kan inte acceptera att vissa konkurrerar med lägre löner och sämre villkor, och därmed slår ut andra restauranger som har kollektivavtal med högre lön och bättre villkor. Det skulle drabba även våra medlemmar på andra arbetsplatser, som skulle tvingas ta lägre lön eller förlora sina jobb. Därför berör konflikten på salladsbaren alla inom vår bransch.
Det särskilt intressanta är dock som vanligt rapporteringens konstitution: tunn/lögnaktig arbetsgivarpropaganda blir direktförmedlad stornyhet – sakliga korrigeringar på sin höjd notis.

27 kommentarer:

Oldtimern sa...

Det är detta som är maffiametoder att ha bra arbetsvillkor t.o.m. lön, trygghet. Man måste se helheten. Inte bara genom sina solglasögon från individ nivå.

"Det fackliga löftet"
Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovat varandra.

Det är detta vi har som jobbar. Motparten förfogar ju över produktionsmedlen gott folk.
Vi lovar varandra detta

i den djupaste insikten om

att om vi alla håller detta löfte


så måste arbetsgivaren

uppfylla våra krav

W sa...

Hela HRF:s argumentation går i grunden ut på att Wild n' Fresh skulle kunna komma att ge sämre villkor i framtiden. Att straffa någon innan ett fel är begått går helt emot de principer åtminstone jag står för.

Facket borde istället koncentrera sig på att hjälpa anställda som har dåliga villkor idag och som vill ha hjälp. Att agera på det här sättet stjälper mer än det hjälper. Jag har börjat fundera på att gå ur mitt fackförbund (som tillhör en helt annan bransch ocn inte alls har något med denna konflikt att göra) av ren princip.

Jonas N sa...

Måste säga att det var ett alldeles särledes lamt försök från HRF att dessavouera undersökningen som just var en totalsågning av den charad som HRF tidigare visat upp i samma fråga.

Men blygsel har aldrig hindrat 'rörelsefolk' från att omdefinera sanningen till vad den 'egentligen borde ha varit ... '

Pierre - Borgholm sa...

Jo företagar organisations propagandan som släpps fram gör att få begriper något.
Plymouth bröderna är ett ännu värre fall, där man idag kunde se bilder från ett möte parterna emellan som strax, snarare kom att handla om bibel-tolkningar som vare sig facket, föratagarorganisationerna eller de bokstavs troende(?) bröderna är några auktoriteter på.

Hur långt tillbaka i tiden måste man inte gå för att undvika att omfattas av några sorts kollektiva avtal och vara samhällsmedborgare.
Hur gör dessa bröder med annan avtals exercis? Går allt på guds lösa boliner?
Vet dom inte att det är de mest grundläggande konstitutionella fri och rättigheterna som deras bibliska verksamhet enligt dem går före.

Los Angeles sa...

Ok, låt oss nu anta att ett kollektivavtal i vissa avseenden skulle ge bättre förmåner än de nuvarande (vilket jag starkt betvivlar).

Jag kan inte se att det skulle ge facket rätten att påtvinga ett kollektivavtal när de anställda INTE VILL HA DET!
Betyder individens rätt att välja ingenting för vänstern?

Med den valfrihet som är en fundamental del av att leva i ett fritt land, kommer risken att fatta beslut som inte alltid är 100% bäst. Det minskar inte vikten av att ha den rätten att välja.
Facket skulle kunna fylla en viktig funktion och erbjuda de anställda information om hur deras arbetsvillkor skulle förändras med ett eventuellt kollektivavtal, och stödja dem om de väljer att be arbetsgivaren ingå sådant avtal.
Istället valde HRF att göra sig självt till part i frågan (som inte ens var ett problem tidigare) och med hotfulla översittarmetoder försöka tvinga igenom sin ideologiska uppfattning.

Så nu sitter de professionella tyckarna på båda sidor av det ideologiska spektrumet och räknar ören och minuter för att komma fram till vad som vore bäst för de anställda, vars röster ingen bryr sig om att lyssna på.

Usch, ett sådant "kollektiv" betackar jag mig för. Ett Sverige där HRF får bestämma vore ett obehagligt land att leva i.

Jonas N sa...

Ali

utredningen som beställdes av CFR utfördes av advokatfirman Mannheimer och Svartling.

Du skriver här "lögnaktig arbetsgivarpropaganda" men jag kan inte se någon som helst substantiering av detta. Har du inget bättre?

HRFs svar var ju bara en massa åsikter, typ 'att dom ändå anser att de borde ha ett kollektivavtal'. Var det allt? Är du förvånad över att denna åsiktsyttring inte per automatik blir förstasidesstoff?

Eller är det bara din vanliga frustration över verkligheten som behöver pysa ut lite ...

Petter sa...

Vad är det ni vägrar att förstå? Det är fär sina egna medlemmar HRF kämpar,
"Vi kan inte acceptera att vissa konkurrerar med lägre löner och sämre villkor, och därmed slår ut andra restauranger som har kollektivavtal med högre lön och bättre villkor. Det skulle drabba även våra medlemmar på andra arbetsplatser, som skulle tvingas ta lägre lön eller förlora sina jobb. Därför berör konflikten på salladsbaren alla inom vår bransch." De gör precis det ett fack SKA göra. Om ni vill inskränka den rätten, då är sympatiåtgärderna borta, då är kollektivavtalens grund borta, då är fredsplikten oxå borta... är ni redo för det? Min inställning hittar ni här


Bring it on

GM sa...

Att Ali förnekar människan sin rätt att bestämma över sitt eget liv ger en skrämmande indikation på vilka värden och värderingar han står för.

Ali, tro inte att du alltid vet bäst.

Micke sa...

utredningen som beställdes av CFR utfördes av advokatfirman Mannheimer och Svartling.

Du skriver här "lögnaktig arbetsgivarpropaganda" men jag kan inte se någon som helst substantiering av detta. Har du inget bättre?
-----------------------

Du kan prova att läsa vad Dagens Nyheter har att säga välgörehets centrumets utredning i gårdagens nummer.

"Utredningen" är inte relevant är en enkel sammanfattning.

Varför skriver dom så Jonas?

Får dom inga pengar från anonyma givare?

Anonym sa...

hahaha, styrelseordförande i 'centrum för rättvisa' är dessutom delägare i advokatbyrån som fått betalt för att göra 'granskningen'. så jävla borgarhumor.

http://pelaseyed.blogspot.com/2007/01/terigenwild-n-fresh-utnyttjar-anstllda.html

Anonym sa...

Som vanligt är det ironiskt att förespråkare av personlig frihet inte bryr sig ett skit om den beroendeställning anställda står i gentemot sin arbetsgivare.
Trots sin oinskränkta handlings- och valfrihet går inte de anställda öppet ut och kräver bättre villkor av sin arbetsgivare, trots att deras nuvarande villkor suger. Jag undrar vad det beror på och jag KAN inte komma på det.

Anonym sa...

Vad är det för mening att teckna kollektivavtal? De i saluhallen som har det blev ju ändå utsatta för sympatiåtgärder från transport.

Fackmaffian gör som den vill och respekterar inte ens ingångna avtal. Det är för djävligt.

Ron G sa...

Wild'n Fresh är för liten verksamhet för att det ska gå att ha anställda.

Om man i stället tittar på "årets företagare" i dagens E24 (försök ha överseende med att detta publicerades i SvD, OK?):

http://www.e24.se/dynamiskt/tjansteforetag/did_14458271.asp

så ser man att företaget Mama Mia sannolikt är ett av de företag som uppfyller kraven väl. Så ska företag drivas i Sverige.

Omsättningen är tillräcklig, cirka 1 miljon kronor per anställd. Utöver detta gör företaget en vinst på 2,5 miljoner, vilket ser bra ut för framtiden. 2,5 miljoner i manöverutrymme är fortfarande lågt - det är 50 anställdas trygghet trots allt som står på spel även där. Men ändå.

Dessutom bygger hela företaget på att pengarna kommer från skattebetalarna. Här är nyckeln:

"Vändpunkten kom 1992 i samband med maktskiftet i Stockholms landsting då mödra­vårds­pengen infördes och de blivande mammorna kunde vända sig till oss utan extra kostnader."

När kunderna slapp betala de 5000 kronor som det egentligen kostade, då gick det plötsligt att driva företag. Någon annan tog kostnaden. Mama Mia är alltså KRAFTIGT subventionerat.

Så icke Wild'n Fresh. Där finns inga möjligheter att låta andra ta kostnaderna. WF är dessutom alldeles för litet för att det ska kunna bli någon trygghet i anställningarna, och vad gäller Sofia Appelgren själv (40 kronor i timmen, ensam på lördagarna samt naturligtvis hela arbetsgivaransvaret för både sig själv och båda de anställda - och en skattesats på 65 procent på de egna inkomsterna förstås) så har jag svårt att se att det skulle hålla ihop.

Bättre att någon som har råd tar över verksamheten. Jag föreslår McDonalds.

Anonym sa...

Så HRF's argument är att då WnF någon gång i framtiden KAN komma att ge lägre lön än kollektivavtal och att HRF då inte längre har möjlighet att lägga sig i alla förhandlingar inom sitt skrå så måste HRF ges fortsatta monopolistiska rättigheter att förhandla för tredje part mot tredje parts vilja? Hur kan man påstå att detta är rimligt i en demokrati?

Jonas N sa...

Micke

Om det är denna artikel i DN du syftar på, så är din kommentar ytterligare ett (av otaliga) exempel på att din läsförståelse är i det närmaste obefintlig.

Go'kväll, yxskaft!

Patrik sa...

Oldtimern skrev
""Det fackliga löftet"
Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra."

Nyckelordet här är VI, ni får gärna lova varandra vad ni vill men att påtvinga andra era löften är väl, trots allt, ganska odemokratiskt. Eller är det så att kollektivavtal är lag numera det verkar ju faktiskt vara det som facket anser.

Anonym sa...

Kollektivavtalet är grundläggande på svensk arbetsmarknad. Svenska avtal ska gälla på svenska arbetsplatser. Så enkelt är det. Alliansen är farligt ense om att attackera vår arbetsrättslagstiftning med tillhörande kollektivavtal.
Nu har vi dessutom EU som en pådrivande aktör på den extrema nyliberalismen, med avregleringar och så kallad flexibilitet på arbetsmarknaden. De har i år släppt en grönbok, som är väldigt dubbeltydig.
Om vi vinner kampen i Vaxholmfallet, kan vi inte sitta på arslet. Vi måste förvalta, försvara och förstärka våra rättigheter.

Blockaden mot salladsbaren är fullt laglig och nödvändig! Om det finns kollektivavtal har dessutom företagaren en konkurrensneutral fördel. Löntagarparten har då även skyldigheter att förhandla med motparten och hålla sig lugn med strejkandet. Men om avtalet bryts, går ut eller inte alls finns. Då har Fackmedlemmarna full rätt att ta strid för kollektivavtal med tillhörande rättigheter och löner. Sympatiåtgärder är då livsviktiga för den kollektiva motkraften och den solidariska organiseringen av medlemmarna. Vid ställen utan kollektivavtal och fackmedlemmar kan företagsledningen, ha en väldigt stark ställning. det kan göra att de anställda inte vågar organisera sig. Därför är det likaså nödvändigt att, facket har rätt att tvinga företaget sluta avtal, just som i salladsbarkonflikten, oavsett det finns medlemmar eler ej.

Anonym sa...

"Svenska avtal ska gälla på svenska arbetsplatser."

Det kan man iofs tycka som god gammal protektionist. För oss mer fritt tänkande räcker det med att frivilliga avtal ska gälla på svenska arbetsplatser. Har själv arbetat på svenska avtal i utlandet vilket gått alldeles utomordentligt.

"Nu har vi dessutom EU som en pådrivande aktör på den extrema nyliberalismen..."

Att kalla EU för en pådrivande aktör för nyliberalism är närmast skrattretande. EU är mycket goda protektionister med handelshinder, stora jordbruksstöd och hårda regleringar.

"Då har Fackmedlemmarna full rätt att ta strid för kollektivavtal med tillhörande rättigheter och löner."

Menar du att arbetsgivaren ska betala lön till strejkande anställda?

"Vid ställen utan kollektivavtal och fackmedlemmar kan företagsledningen, ha en väldigt stark ställning. det kan göra att de anställda inte vågar organisera sig. Därför är det likaså nödvändigt att, facket har rätt att tvinga företaget sluta avtal, just som i salladsbarkonflikten, oavsett det finns medlemmar eler ej."

Och här säger du att ni har rätt att teckna avtal åt tredje part baserat på er känsla att tredje part kanske inte vågar be er teckna kollektivavtal. Den som ändå hade såna rättigheter. Min magkänsla säger mig att du inte vågar teckna ett timesharekontrakt på grund av att din fru skulle bli arg på dig. Därför tecknar jag det å dina vägnar. Varsågod att betala...

OO sa...

Därför är det likaså nödvändigt att, facket har rätt att tvinga företaget sluta avtal, just som i salladsbarkonflikten, oavsett det finns medlemmar eler ej.

Varför krångla till det med något som ska likna frivilliga avtal? Varför inte införa lagar direkt och kasta företagare i fängelse som inte lyder.

“Evil requires the sanction of the victim.”
- Ayn Rand

Anonym sa...

Jonas N.

Man kan misstänka att det förmodligen inte är den artikel du refererar till som är Mickes källa. När jag klickar kommar jag till en sida på blogger som inte finns. Man saka vara försiktig med elakheter om man inte är perfekt själv.

/Mattias

Neoliberal Agenda sa...

LO är fullt medvetna om att minimipriser i kollektivavtalen skapar arbetslöshet för de minst produktiva.

"Den lägsta tillåtna lönen på arbetsmarknaden avgör hur många som kan få ett arbete. Ju högre minimilöner desto fler kommer att ha en produktivitet som är lägre än denna lön. I figuren [ovan] visas detta av att den rådande minimilönen ligger ovanför en del av individernas produktivitet. De har en produktivitet som ligger under arbetsgivarens anställningskostnad."
-LO-ekonomerna.

Det handlar alltså inte om oförstånd utan om ren ondska från LO:s sida. De driver igenom kollektivavtal trots att man vet att de blir utanförskap/utslagning för de svagaste.

Lösningen ör så klart att stryka kollektivavtalsskyddet ur lagstiftningen och sen sänka skatten så även de med låg produktivitet kan få jobb och en rimlig lön.

Micke sa...

Varför krångla till det med något som ska likna frivilliga avtal? Varför inte införa lagar direkt och kasta företagare i fängelse som inte lyder.
-----------------------------

Därför att vi lever i en demokrati och inte i en av Rand uppdiktad värld.

Jonas N sa...

Mattias E,
Konstigt, jag kollade extra att det såg rätt ut igår. Jag gör ett nytt försök.

Här är DNs artikel om Wild'n Fresh som passar på Mickes breskrivning.

Och tyvärr kvarstår mina 'elaka' kommentarer om vad innehållet innebär iu sammanhanget här ...

Sorry!

Micke sa...

Det är ingen som förväntar sig nåt annat heller.


Undersökningen som du gillar så mycket...vi tar det istället


Den visar BOKSTVLIGEN ingenting eftersomn den utgår från HYPOTESER om vad salladshaket skulle leva upp till IFALL dom får lust att göra det.

Dessutom är den OBEROENDE utredningen utförd av beställaren själv vilket jag försökt få dig att kommentara 14 gånger utan att lyckas.

Ok?

Känn dig nu lite frrrri idag Jonas.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=603348&previousRenderType=6

Micke sa...

Lösningen ör så klart att stryka kollektivavtalsskyddet ur lagstiftningen och sen sänka skatten så även de med låg produktivitet kan få jobb och en rimlig lön.
-------------------------


Tja...din regering är i full gång med att slänga ut arbetshandikappade från åtgärder där dom tjänar dom skitlöner du pratar om så dom inkomsterna finns redan och är redan "skattesubventionerade".

Det nya är nu att dom mest produktiva av dom arbetshandikappade ska få tävla om att få "riktiga" jobb genom att en del av skattepengarna dirigeras direkt till arbetsgivarna.

Av nån outgrundlig anledning blir jobben riktigare då trots att basen lika förbaskat är skattepengar.

För dom som får jobben innebär det ingen annan förändring än att deras sysselsättningsåtgärder blir högerpolitiskt korrekta....ja förutom att dom får oroa sig lite ett tag.

Ron G sa...

Efter den här historien så råder ingen tvekan om att kollektivavtal och fackanslutning faktiskt är obligatorium på svensk mark. Vore det frivilligt så skulle HRF inte stå utanför Wild'n Fresh. Det går inte att driva verksamheter på realistiskt sätt under belägring.

Minister Littorin har också tagit parti för facket. Det påstås att konflikten är laglig.

Jamen riksdag och regering - var då i alla fall ärliga nog att se till att den lagligheten faktiskt skrivs in i lagen också. Se till att det står så här:

---------------------------------------------------------
§ XXX
"Alla anställda inom Sverige måste vara anslutna till fackförbund, och kollektivavtal måste alltid finnas. Det är arbetsgivarens skyldighet att tillse att de anställda ansluts till tillämplig fackförening vid anställningstillfället. Arbetsgivare som bryter mot denna bestämmelse kan dömas till böter eller fängelse."
---------------------------------------------------------

Mer än så behövs inte. Är det obligatoriskt så är det. Men säg det då i alla fall rent ut, och våga stå för det även i lagtexten!

För även mikroföretagare som funderar på att anställa har banne mig rätt att veta vad som faktiskt gäller. Antingen gäller det ena eller så gäller det andra:

A: Antingen är kollektivavtal obligatoriskt - och då ska det skrivas in i lagen så att de här luddigheterna försvinner.

B: Eller så är kollektivavtal INTE obligatoriskt - och då ska HRF omedelbart lämna Wild'n Fresh ifred.

Hur ska ni ha det?

---------------------------------------------------------
Jag tror också den här historien kommer att få kraftiga följder för viljan till nyföretagande och nyanställningar i småföretag.

HHH sa...

Vi får hoppas att facket fortsätter med sin korkade blockad. Avhoppen från fackförbuden fortsätter. Varför ska man betala dyra pengar för att vara med i en maffiaorganisation som terroriserar hårt slitande småbarnsmammor?

Fackförbunden nedringda av medlemmar