fredag, februari 09, 2007

Hälsa hem med storebror

Under min uppväxt i Iran var det en självklarhet att utlandssamtal regelmässigt avlyssnades av staten. Det kunde vara ganska uppenbara grejer, till och med så att någon ibland gick in och sade att nu var slutpratat. När det nu är så mycket prat om Iran i medierna är det ju inte utan att man får lite hemlängtan. Det är alltså glädjande att Mikael Odenberg nu agerar för att det ska kännas hemtrevligt igen, också för alla oss som lämnat totalitära stater. Den svenska avlyssningen kommer förstås att vara mer sofistikerad, och inte så omodern så att den stannar vid utrikessamtal, eller samtal över huvudtaget för den delen. Man får liksom det bästa av världar. Vi kan kalla det globalisering.

PS. Milton Frihetsson jublar också: Big Brother is Good!
PPS. ”Skämt” åsido: förutom den uppenbart ångestskapande allmänna utvecklingen irriterar jag mig också på trenden att se lagrådet som ett slags överprövande guruorgan. Lagrådet ska komma med juridiska synpunkter på utformningen av lagar, så att de är inbördes konsistenta och inte strider mot grundlagen. Det är regeringen som ansvarar för förslagen till lagar och riksdagen som ansvarar för bedömning och beslut. Detta är politiska processer, inte juridiska. I DN säger till exempel Fredrick Federley att han efter allt hallå köper förslaget eftersom ”Lagrådet är väldigt tydligt med att förslaget inte strider mot grundlagen, vilket sätter hela debatten i ett annat ljus”. Jaha… vilket då? För det första är också den frågan fortfarande uppenbart öppen för tolkning. En tolkning som Federley som riksdagsledamot har att göra. För det andra ryms väldigt mycket inom grundlagen – det betyder inte att lagar blir bra för det. Och om man inte kan placera in denna lag i ett sammanhang med mängder av andra beslut som går i integritetskränkande, demokratiurholkande och statsparanoid riktning, då är det inte så värst mycket man har förstått.

8 kommentarer:

Nadia sa...

"Det är alltså glädjande att Mikael Odenberg nu agerar för att det ska kännas hemtrevligt igen, också för alla oss som lämnat totalitära stater. Den svenska avlyssningen kommer förstås att vara mer sofistikerad, och inte så omodern så att den stannar vid utrikessamtal, eller samtal över huvudtaget för den delen."

Detta påminner mig om när jag bodde i Irak. Där var det ockå telefonavlyssning. Mina brev som jag fick hade också öppnats och vissa rader var strukna och ihoptejpningen var inte den bästa. I bland förlorade jag ännu mera text när den skulle dras av.

Saddams sätt att styra är här i Sverige. Var du än är Saddam så jubla de du gjorde i Irak finns nu även i demokratiska Sverige snart, du måste ha imponerat STORT.

Min fråga som jag ställde mig själv i Irak ställer jag nu igen:

Vem övervakar övervakaren?
Övervakas regeringen av övervakaren?

jinge sa...

Om den inte strider mot grundlagen så krävs det väl ändå ändringar i lagen? Isf kan det tidigast träda ikraft efter nästa val. Men en sak är att det strider mot EU:s regler för den personliga integriteten.

Anonym sa...

Och hur många gånger har du i denna blogg eller annorstädes kritiserat och fördömt den iranska fascistdiktaturen (med tanke på hur mycket du skriver om mellanöstern i övrigt)?

Nästan aldrig.

Istället poängterar du hur du nu får "hemlängtan" (också en ganska tydlig indikation om till vilket land du känner mest lojalitet - var du känner dig "hemma").

alandalus sa...

Eh, om du läste hans text hade du sett att han både nämnde Iran och kallade den en totalitär stat.

vem sa...

Hurra för att Ali kallade Iran för totalitär stat. Satt långt inne.

alandalus sa...

Nu är bollen på din sida: kalla Israel en apartheidstat.

vem sa...

Okej! Israel är en apartheidstat!
Fast jag skojar bara. Din tur! Kalla Nordkorea en mjölk och honungsstat!

expat sa...

EU har inga generella regler för personlig integritet, i synnerhet inte för det som bedöms som medlemsstaternas nationella säkerhet, det är också svårt att se hur generell avlyssning skulle påverka den inre marknaden och samhandeln mellan medlemsstaterna.
EU har vissa specifika kompetenser när det gäller gränsöverskridande brottslighet, men det här förslaget är inte av den arten eftersom det rör underrättelseverksamhet.
Att den eventuellt strider mot EUs grundrättighetsstadga spelar mindre roll eftersom den för det första inte är bindande för någon, och för det andra inte berör medlemsstaterna.

Däremot kan den förslaget strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 8(1), i sådana fall genom att det anses vara en alltför omfattande och vid kontroll av all teletrafik. Men det kommer vi först att veta om 10 år eller så när Europadomstolen avkunnat en eventuell dom.

En sak som sällan noteras är att även om förslaget gäller militär underrättelseverksamhet så finns det inget som hindrar att material som FRA hittat används i domstol, t.ex. i straffrättsliga sammanhang eftersom Sverige saknar exclusionary rules. Det hjälper inte ens om man kan bevisa att FRA lämnat material till polis och åklagare i strid med gällande regler.

1/6 av riksdagsledamöterna räcker för att förslaget ska bordläggas ett år. Eftersom lagrådet sagt att det inte kräver grundlagsändring så
behövs inget mellanliggande val.

Kort sagt, om förslaget inte ska klubbas NU, hänger det på om det finns 59 rättrådiga i riksdagen. Jag tvivlar.