onsdag, februari 14, 2007

Räknar med bävrar

”Man ska komma ihåg att rapporten tillkom under en het valrörelse och man kanske inte ska ta så allvarligt på siffror som inte är exakt angivna […] När vi till exempel skriver dubbelt så många kanske det i själva verket är 30 procent.”
Centerstudenternas ordförande Peter Ranki till tidningen Studentliv, angående siffror i en rapport om arbetslösheten. Via Elisabeth Biström Risslén.

Inga kommentarer: