lördag, mars 17, 2007

Fredsdemonstration

Människor över hela världen har idag protesterat mot USA:s globala terror och mot ockupationen av Irak. Frasse skriver mer och länkar till olika rapporter. Här finns bilder från många olika manifestationer. I Stockholm samlades flera tusen människor på Norra Bantorget. Foto-Lasse har fina bilder, liksom Kalle Larsson. Jag hade äran att få vara en av talarna. Här är (ungefär) det jag sa i mitt korta tal.
- - - - -

Mötesdeltagare och fredsvänner,

Det är i dagarna fyra år sedan USA inledde ett väpnat angrepp mot det irakiska folket. Det var ett angrepp som förbereddes med lögner, som såldes in med lögner, som genomfördes under lögnens täckmantel. Det var ett krig som här hemma motiverades med lögner av ett världsfrånvänt etablissemang, och som därefter i fyra långa, blodiga år har försvarats med nya, fantasifulla lögner.

Men vi, mötesdeltagare, vi är inga medgörliga mähän, som låter oss beljugas vecka efter vecka, år efter år. Vi är här, för att vi är medvetna medborgare. Vi kräver rättvisa, fred och sanning och därför säger vi idag med en stämma: USA ut ur Irak!

När de tomma lögnerna skingrat sig, skymtar vi resultatet. Över en halv miljon döda irakier enligt tidningen Lancet. Över 3000 döda amerikanska soldater. Över 2500 miljarder svenska kronor i kostnader för världens skattebetalare. Ett land i kaos och söderfall.

Men varför – varför har alla dessa människor fått betala detta pris.

Den som möjligen har undrat finner nu svaret. Svaret finns i den nya irakiska oljelagen.

Ockupationsmakten stjäl irakiernas olja. En lag som arbetats fram av amerikanska konsulter ger utländska bolag rätten att disponera det irakiska folkets oljeinkomster i minst trettio år. Iraks nationella tillgångar läggs i händerna på ett fåtal västerländska oljebolag. Fredsvänner, vi bevittnar just nu det största väpnade rånet i världen i modern tid.

När Bush och Blair för fyra år sedan bestämt sig för att sätta sig över internationell rätt fick Göran Persson i Sveriges radio frågan om inte de borde kunna ställas inför rätta för sina brott. Och Göran Persson svarade: ”jag har inte ens tänkt på det, det måste jag få reflektera över”. Jag tror inte att Göran Persson har hunnit reflektera klart under de här åren, men kanske får han nu mer tid över till att göra det. Det vore på sin plats, för brottslingarna är nu i full färd med att planera nya brott.

Som en dålig fars, en usel uppföljare, ser vi lögnapparaten dras igång för att nu förbereda ett anfall mot Iran. Vore det inte för motståndet i Irak, hade de kanske redan varit där.

Mötesdeltagare, man kan och bör ha många åsikter om den iranska diktaturen. Men låt oss konstatera att Iran inte har några kärnvapen – det har USA och flera länder i Irans närområde, inte minst Israel. Iran har inte angripit något annat land i modern tid. USA sysslar knappt med något annat. Iran har inte framfört militära hot mot andra länder. Det har USA och Israel, med kärnvapen dessutom. Iran har undertecknat ickespridningsavtalet – som ger landet en odiskutabel rätt att utveckla civil kärnkraft. USA:s allierade i regionen har vägrat – och istället försetts med militär kärnteknologi!

Vem utgör då ett hot mot världsfreden? Vem hävdar sin suveränitet på bekostnad av alla andras självbestämmande? Utanför DN:s och Expressens ledarredaktioner är svaren enkla. Men i en värld där krig är fred och tortyr är demokrati, blir lögnen sanning. Om vi inte säger ifrån. Om vi inte vägrar vara medgörliga mähän för att istället agera som medvetna medborgare.

Mötesdeltagare, vår manifestation handlar om mer än ockupationen i Irak och den massdöd som förbereds åt det iranska folket. Vår manifestation handlar om att svara på tunga men ändå enkla frågor. Vill vi leva i en värld där vilket land som helst kan ockuperas på vilka grunder som helst? Vill vi leva i en värld där världsfrånvända fundamentalister tillsätter och avsätter regeringar, mördar och lemlästar, för att säkra sina ekonomiska intressen? Vill vi, att amerikanskt godtycke ska vara lag också i vårt land?

Om svaret är nej, måste lösningen vara en kamp för freden. Vi har gjort det förr. Fredsarbetet har gång på gång lyckats minska människor lidande. Lyckats stoppa och förkorta krig. Men då måste man jobba. Mot krigets vansinne måste ställas ett förnuftigt, konkret, slitsamt arbete. Det måste demonstreras och manifesteras. Det måste samtalas vid fikabordet på jobbet. Det måste talas, skrivas, väsnas.

Låt oss göra det fredsvänner! För vi är inga medgörliga mähän. Vi är medvetna medborgare. Och därför säger vi idag:

Inget svenskt stöd till USA:s krigsäventyr!
Nej till varje krigshandling mot Iran!
USA ut ur Irak!

8 kommentarer:

Anonym sa...

Nu får du väl ta och ge dig. Vad händer med det Irakiska folket om USA drar sig ut? Säga vad man vill om beslutet att gå till krig från första början men nog vore det dumt att lämna Irak vind för våg.

Anonym sa...

När USA och Israel sticker iväg från sina förödmjukande nederlag i Irak och tar med sig sina betalda legoknektar sker samma sak som om Israel slutar ockupera Palestina:

Enighet fred och försoning.

Men enighet fred & försoning är ingenting som gagnar dessa stormakters koloniala intressen i regionen, därför fortsätter mördandet och försöken att splittra upp varje form av gemensam uppgörelse.

Anonym sa...

Det är sällan jag blir tagen av ett politiskt tal nuförtiden. Men jag måste erkänna att Ali fick håret att resa sig på mig. Ni som inte var där kan kritisera talet som finns transkriberat på bloggen, men jag är säker på att ni hade tyckt annorlunda om ni närvarit!

Intressant också att Ali tittar på de stora frågorna. Varför ignorerar alla den nya oljelagen? Det finns ju inget motstycke till det i resten av mellanöstern. De flesta vill bara se det som en liten parantes, det förstår jag inte.

partisan sa...

Fredsdemonstration? Du har aldrig lekt med tanken att ett tillbakadragande av amerikanska trupper skulle kunna leda till ett massivt blodbad och inbördeskrig i Irak?

zianne sa...

Ett utmärkt och koncist tal!
Den nya oljelagen är skrämmande. Kan det fortfarande vara någon som tvivlar på att USA:s syfte med kriget var att stjäla landets olja? Varför hör vi ingenting om denna oljestöld i medierna?!

Anonym sa...

"Du har aldrig lekt med tanken att ett tillbakadragande av amerikanska trupper skulle kunna leda till ett massivt blodbad och inbördeskrig i Irak?"

Nyhetsblixt: Det händer redan. Irak är ett helvete. Ekonomisk tillbakagång, kontroll över och stöld av landets naturresurser, ockupationsmaktens "söndra och härska"-strategi har lett till det vi med avsky ser i dag: Dödspatruller och terrorism, ockupationsmaktens våld, en majoritet av de arbetsföra utan arbete, stängda skolor och universitet, kriminalitet, sjukhus utan läkare, mediciner och medicinsk utrustning, kilometerlånga bensinköer, dagliga och timslånga strömavbrott...

Det som kan göra situationen bättre är utländsk makts tillbakadragande och utbetalning av massivt krigsskadestånd till Irak.

Anonym sa...

"Enighet fred och försoning."

Den var rolig!

Anonym sa...

Så de irakiska medborgarnas fri- och rättigheter kommer efter vänsterns propaganda? Ska vi spotta ytterligare på de gasade kurdernas gravar? Ska vi låta demokrater torteras?

Vad är era argument? Om irakierna inte hade velat gasats/ torterats hade de inte fötts som Irakier?

USA IN I IRAN och SYRIEN