måndag, mars 05, 2007

Järnaxeln

Lyssna på flyktingadvokaterna Sten de Geer och Kjell Jönsson, och på debatten mellan Kalle Larsson (v) och Gunnar Axén (m), angående den svenska lagstiftning som innebär att människor kan dömas på basis av endast misstankar - icke redovisade för dem själva. Axéns försök att försvara dagens orimliga system, som bör vara helt främmande för varje rättsstat, saknar såväl yttre som inre logik. Det är bara en (järn)axelryckning åt rättssäkerheten. Bodström rycker ikapp. Det är så jävla obehagligt.

(Läs också Milton Frihetssons kommentar).

1 kommentar:

Mats Einarsson sa...

Bodströms uppgifter om att Alzery skulle ha sysslat med rekrytering till träningsläger (för terrorister, får man anta) i Pakistan är märkliga (bortsett att uppgifterna rimligen borde vara sekretessbelagda). När jag satt i KU hade jag möjlighet att läsa Säpo-promemeorian som låg till grund för avvisningsbeslutet. Jag vågar inte svära på det, men jag har inget minne av något påstående om rekrytering till Pakistan. Däremot kommer jag ihåg att jag ställde frågan till Anna Lindh (sannolikt vid en utfrågning bakom stängda dörrar, så protokollet finns inte på nätet) om regeringen fått andra informationer om de två egyptierna än de som redovisades i promemorian. Svaret var nekande. Antingen hade regeringen tillgång till mer information om misstankar än vad man redovisade för KU - vilket är märkligt, eftersom man hade ett eget intresse av att framställa de två egyptierna i så dålig dager som möjligt - eller så refererar Bodström sådant som han hört eller läst i efterhand. Eller möjligen fabulerar han lite på egen hand, stressad av debatten.

Sannolikt var det så här: amerikanarna ville kolla om deras egyptiska kompisar kunde få ur de här båda männen någon användbar information. Svenska regeringen ställde (lite motvilligt, som det verkar) upp, eftersom man inte tyckte det var läge att reta amerikanarna med mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och annat jobbigt. De egyptiska torterarna fick inte ur dem något, men det kunde man ju inte veta på förhand.