måndag, mars 19, 2007

Kielos gästanalyserar

Katrine Kielos är nästan alltid lysande när hon diskuterar klass och kön. Det gör hon här, apropå Mona Sahlins installationstal och frågan om identitetspolitik som (djupt problematisk) motpol till klassanalys. En välformulerad, populariserad utgångspunkt för en mycket viktig debatt. Som förstås gäller både socialdemokratin och andra på vänsterkanten. Läs!

PS. Jag noterar att Kielos bevärdigats ett pris från Socialdemokratiska studentförbundet, för ”radikal, kritisk och välformulerad idédebatt i Ola S Svenssons anda”. Välförtjänt. Gratulerar.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det här är inte riktigt vad ditt inlägg handlar om men jag kan inte låta bli att reagera:

Hur i helvete kan ett toppstyrt parti som har ägnat åtminstone de senaste 20 åren åt att föra systemet allt längre åt höger, och vars ideologi är liberalism med vissa inslag av korporativism, sägas befinna sig "på vänsterkanten"?

babylon fighter sa...

kielos är en god skribent. men hennes blindhet inför en rasistisk verklighet är förlegad.
att rasismen helt och hållet skulle låta sig förklaras med att invandrare tillhör "underklassen" är ett olyckligt påstående.
kielos skriver:
Sahlin har blivit omslagsflicka för den rörelse inom rörelsen som analyserar samhällsproblem utifrån begrepp som normer, kultur, etnicitet och genus istället för klass, kön och ekonomi.
inte ett ord om rasism eller homofobi. det existerar nämligen inte i kielos värld. och hennes ord är ett eko av de bakåtsträvande marxister som en gång i tiden inte erkände patriarkatet.

rasismen existerar, det finns många vittnen.

Katrine Kielos sa...

Babylon fighter,

Nja, jag tror visst att det existerar rasism och homofobi det har jag inte sagt. Jag tror däremot att "etnicitet" och "genus" är relativt problematiska som politiska begrepp för socialdemokratin.

Att många invandrare tillhör underklassen tror jag absolut delvis kan förklaras med rasism, men jag tror att klassbaserade åtgärder är bättre verktyg för en socialdemokrati som vill göra någonting åt problemet.

Är du med?

Micke sa...

Hur i helvete kan ett toppstyrt parti som har ägnat åtminstone de senaste 20 åren åt att föra systemet allt längre åt höger, och vars ideologi är liberalism med vissa inslag av korporativism, sägas befinna sig "på vänsterkanten"?

Därför att hela fältet har flyttat sig åt höger antagligen.

babylon fighter sa...

maktanalyser är viktiga, men de erbjuder inte i sig själva några lösningar på problemen.
så jag skulle vilja veta vad du menar med klassbaserade åtgärder mot rasism.