torsdag, mars 01, 2007

Mycket bra, men långt ifrån tillräckligt

Kidnappningen och avvisningen av de två egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till tortyr i Egypten är ett av de mest skamliga beslut en svensk regering – socialdemokratisk! – varit inblandad i under efterkrigstiden. Därför är det glädjande att den borgerliga regeringen idag beslutat häva avvisningsbeslutet för Mohammed Alzery. Många har protesterat, och jag känner mig stolt över att vänsterpartiet varit mycket aktivt i det arbetet. Läs gärna kommentaren från Kalle Larsson och Jens Holm.

Det får nu inte bli så att det sätts punkt. Alzery måste skyndsamt få såväl uppehållstillstånd som skadestånd. Och minns att Ahmed Agiza fortfarande sitter i fängelse, dömd i en summarisk militärrättegång. Framför allt handlar detta om att hela systemet med ”terrorlagar” måste bort – om det ska gå att ta högtidsorden om rättssamhälle på allvar.

Gudmundson tycker istället att regeringen nu måste hitta bättre sätt att teckna avtal med tortyrstater: ”Vad finns det i det brittiska avtalet med jordanierna som vi kan lära av?”. Tja… att länder med en aktiv kolonial historia har lättare att återfalla i medverkan till tortyrverksamhet, men att det aldrig är för sent att börja?.

1 kommentar:

Alexander sa...

Det är många lagar som ska bort om man ska kunna ta rättssamhället på allvar... lagar om våld mot kvinnor och hets mot folkgrupp t ex, är säkert välvilligt motiverade, men inte direkt intelligenta och framsynta, för att dra en parallell till Kielos kommentar på Morians blogg. Jag tänkte ungefär så här när jag läste hans referat: Tänka mer på olika grupper? Vi behöver snarare tänka mindre på dem om det någonsin ska bli ändring.

För övrigt är det väl ändå så att kolonialstaterna har bidragit mycket, inte minst administrativt och ekonomiskt, till de kolonialiserade länderna? Jag tror jag har sagt det förut här på bloggen, men det tål att upprepas att till och med Gandhi i sitt heroiska arbete för att befria Indien erkände engelsmännens stora goda inflytande över landet.