fredag, mars 09, 2007

Skriv på: Skydda rätten till ett privatliv

Till: Sveriges riksdag och regering
Lagstiftningen med syfte att underlätta övervakning av medborgarna har kontinuerligt genomförts under 2000-talet. Ingen motsvarande lagstiftning för att underlätta för medborgarna att få insyn i den ekonomiska eller politiska makten har tillkommit. Vi saknar och efterlyser balans i lagutvecklingen.

Vi är övertygade om att eftertanke och överblick är speciellt viktigt just nu eftersom flera lagar om tvångsmedel, övervakning och integritetskänsliga ingripanden mot medborgarna har stiftats de senaste åren och ytterligare förslag står på tur.

Vi uppmanar riksdagens ledamöter att stoppa regeringens förslag att Försvarets radioanstalt (FRA) ska kunna avlyssna data- och telefontrafik som förs över landets gränser. Regeringens lagförslag hotar källskyddet, som är en av hörnpelarna i vårt öppna demokratiska samhälle.

Vi uppmanar också riksdagens ledamöter att i vart fall inte ta några beslut om utvidgningar av tvångsmedel, övervakning och integritetskänsliga ingripanden mot medborgarna förrän Integritetskyddskommittén kommit med sitt slutbetänkande.

Om regeringen väljer att lägga sådana förslag innan dess uppmanar vi riksdagens ledamöter att endera avvisa förslagen, eller åtminstone låta dem vila i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 12 § regeringsformen.

Vi uppmanar riksdag och regering att stoppa den blinda tjurrusningen mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill ha, och istället låta eftertanke och respekt för de grundlagsskyddade medborgerliga rättigheterna bli ledstjärnor i lagstiftningsarbetet.
[Här kan du underteckna]

2 kommentarer:

Gröna Lyktan sa...

Oavsett hur vi bedömer hotbilden kan det öppna samhällets fiender inte bemötas genom att kringskära de friheter vi anser att de hotar. Då är det moraliska kriget förlorat redan innan det första slaget. Det är inte naivt att bemöta intolerans med tolerans, dogmatism med pluralism, och fanatism med yttrandefrihet. Nej, det är inte naivitet utan demokratins vapen. Jag kräver yttrandefrihet så att även mina meningsmotståndare får komma till tals, jag kräver demokrati i vetskap att majoriteten kan fatta mindre kloka beslut (för vem är jag att avgöra det?), och jag kräver integritet för min egen del på det att den kan komma missbrukas av ogärningsmän. Det är inte naivitet utan det pris vi betalar för det öppna samhället.

Igår kom en rapport om att Sverige och Storbritannien var de länder i Europa där integriteten var mest hotad. Odenbergs förslag måste stoppas.

Kristian sa...

Lite komiskt att Zimbabwe's regering lagt fram ett nastan identiskt lagforslag. Detta har naturligtvis forkastats a det grovsta av USA och EU (inklusive Sverige) Snacka om hyckleri!