tisdag, juni 26, 2007

Fångar

Tar mig friheten att publicera en insändare av Gunnar Olofsson. Länkarna har jag lagt in själv.
Fängslade barn i Israel måste friges!

Media runt världen oroar sig för den fängslade israeliske soldaten i Gaza. Samtidigt sitter närmare 10.000 palestinier fängslade i Israel - de flesta utan ordentlig rättegång och dom. Bl.a. sitter en tredjedel av de 120 medlemmarna i det lagligt valda palestinska parlamentet, varav flera ministrar, internerade. Ett militärt dekret gör det också möjligt att, tvärtemot den av Israel undertecknade Barnkonventionen, fängsla barn ned till 12 års ålder. Barn i nedre tonåren utsätts för tortyr med slag och sparkar och får sina huvuden nedstoppade i förorenat toalettvatten. De ställs inför rätta i farsartade rättegångar på hebreiska, ett språk de inte förstår, och erbjuds att "frivilligt" underteckna erkännanden av brott de inte begått - vilket de gör för att slippa ytterligare misshandel. Minst 3.500 barn har på detta sätt frihetsberövats minst 2 månader. C:a 350 barn sitter i nuläget i israeliska fängelser - de flesta dömda för stenkastning mot israelisk militär.

Den israeliska regimen har nu aviserat frisläppande av en del palestinska fångar. Men kravet måste vara att alla politiska fångar friges! Likaså måste samtliga barn friges och Barnkonventionen respekteras!
Och en kommentar på Meanwhile in Palestine and Iraq:
Clearly these Palestinians prisoners have done nothing wrong if Israel is only looking for the “right circumstances” to release them. And if the Israelis were really interested in “helping” the Palestinians then they would release Barghouti. Not that I think Barghouti is a savior. He didn't win the elections and he won't change what the rest of Fatah has done. But I only use his as an example to show that this prisoner exchange is a joke. It's not a damn concession.

1 kommentar:

Anonym sa...

Varför i helvete får Israel hålla på? Hur kommer det sig? När ska våra regeringar säga ifrån?
Det är så man blir mörkrädd!