tisdag, juni 26, 2007

Mc Donald’s-tillägg

Å, det var ju oväntat det här.

Läs vad Josefin Brink skrev för några dagar sedan.

4 kommentarer:

Anonym sa...

En sänkning av arbetsgivaravgifterna innebär naturligtvis att sysselsättningen ökar, både totalt och gruppen i fråga. Hur kan man hävda något annat?

Jag äger själv en restaurang (jag är alltså borgarparasit) och kommer, liksom mina kollegor, i fortsättningen inte anställa någon över 25.

Ändringen kommer därför skapa arbetstillfällen, ge fler ungdomar arbete men också försvåra för de över 25 att få jobb, speciellt okvalificerade jobb.

Jag tycker det är en konstig lag även om jag förstår intentionen. Bättre vore att sänka arbetsgivaravgifterna för de grupper som verkligen är diskriminerade, t.ex. invandrare. Ungdomars arbetslöshet beror ju inte på diskriminering utan till viss del på lättja eller har jag helt fel?

Anonym sa...

Ja, du har helt fel.
Artikeln går dessutom på att DET ÄR FÅ som får jobb till en relativt STOR KOSTNAD.

Felix sa...

Om Josefin Brink vill insistera på att vi ska hålla oss till fakta, kanske hon själv borde tänka över de siffror hon svänger sig med. Hon påstår, på sedvanligt simplistiskt vis, att pengarna skulle kunna användas till att anställa 25000 hemvårdare, vårdbiträden, etc. Visst låter det retoriskt tjusigt med en så stor siffra, men om man ser lite realistiskt till saken torde kostnaden för att skapa dessa tjänster vida överstiga enbart lönekostnaden. Med andra ord kanske den egentliga siffran snarare är 10000 tjänster.

Det egentligt intressanta är ju om sänknigen kommer att innebära att fler ungdomar kan få jobb i branscher där andelen ungdomar för närvarande INTE är hög. Uppenbarligen har regeringen kommit fram till att så kommer att bli fallet. Kanske har dom fel, jag vet inte, men det är i alla fall det som debatten egentligen borde handla om. Ifall restaurangbranschen som helhet kommer att tjäna 200 miljoner på sänkningen så är det faktiskt en tämligen liten summa och ganska ointressant i sammanhanget.

Anonym sa...

Jag tror att första anonym har en poäng. Många företag kommer välja att inte anställa folk som är över 25 år.
Men är det ett rimligt sätt att minska ungdomsarbetslösheten? Att sparka ut de äldre.

Sedan har jag inte sett några belägg för att en säkning av arbetsgivaravgiften som denna skulle medföra att sysselsättningen ökar totalt. Alltså kan vi till viss del räkna med att en del företag kommer välja att inte anställa personer äldre än 25 år (om de äldre personerna inte går med på att jobba till lägre lön vill säga).