måndag, juni 04, 2007

Politisera

TT: Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin vill ha ett mer politiserat EU, där ideologi står i centrum.

Kul. Det bör dock kanske påpekas i sammanhanget, att EU redan är politiserat och att den marknadsfundamentalistiska ideologin redan står i centrum. EU-systemets motor och exekutiva kärna, kommissionen, är förvisso frikopplad från demokratiska val och kontrollmekanismer, just som sig bör enligt marknadsfundamentalistiska principer. Det politiska rättesnöret är dock klart lysande: det är att nedmontera hinder mot kapitalets dominans och resa sådana mot politiskt beslutsfattande som kan utvidga folkstyrets domäner. Därtill pågår en fördragsbunden och notoriskt ljusskygg, elitdriven utveckling mot ett Europas förenta stater med hårdare gränsbevakning och stärkta militära muskler under USA:s vapenrock. Inte sådär jätteopolitiskt, om man får vara lite stämningsförstörare så här i sommartider. Har man missat allt detta, är det förstås beklagligt. Men det är aldrig för sent att förnya sig och ta upp striden mot den utvecklingen.

11 kommentarer:

Sundevall sa...

"EU-systemets motor och exekutiva kärna, kommissionen, är förvisso frikopplad från demokratiska val och kontrollmekanismer, just som sig bör enligt"

Du har givetvis fel i att komissionen är marknadsfundamentalistisk - komissionens 27 medlemmar utses av resp. medlemsstats regering. Sveriges socialistiska regering utsåg M Wallström.

Dock stämmer det bra att hela EU lider av demokratiska underskott. Den exekutiva makten, kommissionen, som närmast liknas vid en stats regering tillsätts inte efter styrkeförhållandena i parlamentet.

Därför är det synd att vänstern - jag vet inte din ståndpunkt - ofta instinktivt är emot konstitutionen, som skulle ökat transparansen, förenkla beslutssystemen och öka den demokratiska legitimiteten.

Carl sa...

EU marknadsfundamentalistiskt? Nu var du inte ens rolig Ali.

Anonym sa...

Eftersom €U ligger så långt bort man kan komma i en "demokrati" från medborgerlig insyn, har den givetvis blivit föremål för de sekteristiska sammanslutningar av bankirer och direktörer som en gång grundade den.

I en riktig demokrati ligger makten alltid nära och fast förankrad i folket, det kan man aldrig komma ifrån. €U och dess militanta gren, NATO, tillsammans med husse USA/"Israel" är början på en global fascistdiktatur.

Anonym sa...

Jag känner inte till någon socialistisk regering i Sverige. Socialdemokratiska regeringar, ja, men inte socialistiska. Det är dessvärre skillnad. Margot är lika glad i EU-staten som de borgerliga.

Och det finns ingenting i konstitutionsförslaget som skulle göra EU mer demokratiskt eller "transparant". Tvärtom.

Anonym sa...

Det är intressant att se hur man kan nå i princip samma kritiska position från helt motsatta politiska utgångspunkter.

Du skriver: ”...att den marknadsfundamentalistiska ideologin redan står i centrum.” Jag förstår nog inte vad du menar med ”marknadsfundamentalism”. Inget av det EU gör främjar på något vis en fri marknad. Tvärtom, det utmärkande för EU har blivit ett regleringsraseri och en klåfingrighet som man oftast bara återfinner i diktaturer (både kommunistiska och fascistiska).
Vad är det för beslut som är ”marknadsfundamentalistiska”? EU fattar beslut som präglas av chauvinism och ekonomisk protektionism. Besluten kan måhända gynna storföretagen på bekostnad av små och medelstora företag, men det är inget som främjar en fungerande marknadsekonomi och ekonomisk frihet.

Jag tycker att EU har utvecklats till ett i grunden odemokratiskt projekt. Kommissionen kan agera utan någon egentlig kontrollmekanism. Jag var positiv till EU eftersom jag såg en ökad samverkan som en väg att garantera fred och utveckling i Europa. Nu är jag besviken och skulle helst se att EU upplöstes eller reformerades i grunden.

Men var hygglig och förklara vari ”marknadsfundamentalismen” ligger.
Ulla Marianne

Kapitalets vapendragare sa...

EU är bara ett lager socialism ovanpå det vi redan har.

Jag förstår inte varför vänstern är så kritisk. Om ni vill stoppa det globala kapitalet så måste ni bygga upp stat som kan matcha.

Ali Esbati sa...

Tack för tipset. Ska kolla upp möjligheten.

Tomas Gotj sa...

Nej, EU är såklart inte marknadsfundamentalistiskt. Ändå var det svenska marknadsliberaler, med flera, som röstade in oss i denna byråkratstyrda protektionistapparat.

Sundevall sa...

Måste också igen poängtera det huvudlösa i att kalla EU "marknadsfundamentalistiskt". EU syftar till att skapa en intern marknad. Historien har visat att där varor inte korsar gränser gör pansarvagnar det. Det är i grund och botten ett fredsprojekt.

Att kalla EU för det som Ali gör är dock att tillskriva projektet en marknadsideologi, någonting "mer" än bara en intern marknad. EU är ju i själva verket en oerhört stor och mycket kostsam semi-planekonomi. Varje år subventionerar EU ineffektiva och konkurrensrädda bönder med ca 500 miljarder kronor. Detta har pågått sedan 50-talet. Detta är hälften av hela budgeten.

Det enda fundamentalistiska med det är det protektionistiska - inte det marknadsvänliga.

Anonym sa...

Ok, era hjärndöda borgarbrackor.

EU är marknadsfundamentalistiskt därför att pengar, knark, och vapen flödar fritt, men inte människor.

Allting som inte är till för att säljas som varor på en marknad betraktas som illegalt eller ett handelshinder.

Fundamentalistisk frihet för marknad, ofrihet för allt annat.

'Protektionismen' ni yrar om är ett missöde i maskineriet, ett undantag som bekräftar regeln.

Låtsas ni att ni inte fattar detta får ni skylla er själva.

Anonym sa...

I dag är samma dag då EG-domstolen säger att den MARKNADSFUNDAMENTALISTISKA principen om fri rörlighet för varor än en gång går före andra samhälleliga principer - i detta fall folkhälsa och social alkoholpolitik.

Idag är också den dag då en miljon upprörda bloggkommentarer skäller på Ali Esbati, ety han inte begripit att EU egentligen är ett socialistiskt/byråkratiskt projekt.

Humor.

(Jag kan förstås hålla med om att begreppet marknadsfundamentalism kanske borde förklaras, preciseras, operationaliseras, eftersom det annars är risk för slarv, breda penseldrag och missförstånd. Men det är, som Monty Python säger, something completely different).