onsdag, juli 11, 2007

3 x Palestina

1. Hanin Shakrah fortsätter att blogga på Trip to Gaza. Det är obligatorisk läsning. I det senaste inlägget skriver hon om Moshe Zohar och hans hundar, om kolonisatörer som systematiskt skadar och skrämmer bort de palestinier som lever i närheten.
Jag har bestämt mig för att våga tro på att Moshe också är rädd. Jag tror att han är rädd för vad som kommer att hända när hans brott avslöjas. Jag tror att det kommer en dag då mänskligheten dömer honom och hans gelikar för de vidriga brott de begått här. Jag tror att Moshe kommer att få sitt straff då världen ser tillbaka på Israels rasistiska statsbygge, och på hur Moshe varit en central kugge av skräck i det hjulet. När Moshes dom kommer så tänker jag sitta utanför domstolsbyggnaden, omgiven av Moshes fyra schäfrar, och äta glass.
2. Haaretz rapporterar om att brittiska fackförbundet Transport and General Workers' Union, TGWU, med 800.000 medlemmar, på sin kongress fattat beslut om att uppmana till bojkott av Israel, på grund av Israels kriminella politik på de ockuperade områdena. Förra månaden uppmanade det största brittiska fackförbundet för offentliganställda, UNISON, med 1,3 miljoner medlemmar, till en liknande bojkott. Viktiga beslut. Arbetarrörelsens deltagande i bojkotten av Apartheidstaten Sydafrika spelade stor roll för den politiska opinionsbildning och det ekonomiska tryck som bidrog till systemets kollaps. Det är hög tid att utsträcka den antirasistiska kampen till aktiva åtgärder mot de israeliska övergreppen.

3. Det är tre år sedan kom utslaget från den internationella domstolen i Haag angående Israels bygge av en Apartheidmur på palestinsk mark. Domstolen slog fast att bygget strider mot internationell rätt och att de länder som undertecknat fjärde Genèvekonventionen – Sverige är ett av dem – har en skyldighet att verka för att bygget upphör och stulen palestinsk mark återbördas. Här är en kort FN-rapport med anledning av ”jubileet”, om de humanitära umbärande som muren skapar för den palestinska befolkningen. Läs också Anna Westers inlägg.

Inga kommentarer: