måndag, augusti 13, 2007

Tillsammans

Den norske kamraten Morten Drægni reflekterar lite över den svenska regeringens skattesänkningsplaner. Siffrorna kommer kanske i slutändan att bli lite annorlunda, men angreppssättet är rimligt. Det finns en god tillväxt i svensk ekonomi. Frukterna av den är skevt fördelade. Om regeringen satsar på att fortsatt öka den andel av de samlade samhälleliga resurserna, som går till privat konsumtion, så vidgas klyftorna i samhället och – som framgår av exemplen – angelägna gemensamma investeringar uteblir. Det är bara ett mycket tunt skikt av riktigt rika, sådana som alltid klarar sig och kan inrätta dyra och ineffektiva, men dem själva bekväma system, som kommer bättre ut av en sådan samhällsutveckling. För oss i vänstern gäller det att kunna beskriva behovet av en samhällelig omfördelning just i sådana konkreta termer som Drægni gör. En höghastighetsbana för resebekvämlighet och miljöhänsyn. Ett bostadsprogram som märkbart, synligt, effektivt minskar bostadsbristen i storstäderna. En ordentlig sänkning – eller helst avgiftsbefrielse – för kollektivtrafiken i länet. Sådant som både är bra på sikt och som märks här och nu.


Notera för övrigt det tydliga samband mellan stagnerande offentlig konsumtion (övre diagrammet, källa: nationalräkenskaperna) som andel av BNP och utvecklingen för de mycket rikas inkomster. (nedre diagrammet, från LO, denna rapport)


8 kommentarer:

Mikhas sa...

Du är på G, Ali...

Jag skulle vilja uppmana dig att samla dina tankar i bokform, en ekonomisk analys av Sverige sedan systemskiftet fram till dagens borgar"regering".

Ohly släppte en av sina numera alltför sällsynta sjunkbomber i den svenska ankdammen och påpekade att det är "Såssarna" som lagt grunden till den privatiserningshysteri av våra gemensamma tillgångar som nu råder i borgarregimen, det är en riktig analys, lika riktig som att den privatiserade riksbanken höjer räntan när arbetstillfällen skapas.

Ulvskog skyllde på IMF och €U, det är också en riktig analys men då skall man komma ihåg att S själva glatt och villigt flyttade makten över till bankirunionen utan förbehåll.

Neoliberal Agenda sa...

privatiserade riksbanken

Vad menar du med att landets centralbank är privatiserad? Vilka privatpersoner är det som äger den?

Jag vill avskaffa Riksbanken och istället införa ett privatiserat system där räntor(korta som långa) sätts av marknaden. Sedelutgivningsmonopolet bör avskaffas i samma veva.

Emil sa...

"Det är bara ett mycket tunt skikt av riktigt rika, sådana som alltid klarar sig och kan inrätta dyra och ineffektiva, men dem själva bekväma system, som kommer bättre ut av en sådan samhällsutveckling."

Jodå så att...vi har ju sett massvis av exempel med hur kommunistiska och socialistiska system båda är billiga och effektiva samt i realiteten fördelar rikedomar på ett mycket jämlikt och bra sätt - lite till alla utom de som är lite mer lika än alla andra...

Ursäkta språket men såna här inlägg är rent ut sagt onda och bör bekämpas med alla lagliga medel!!

Anonym sa...

Fint,...låt den naiva vänstern bestämma och kommendera styrräntan, samt sätta igång sedelpressarna så det ångar om det. Det blir säkert jättebra för oss alla.

Och du Ali skall ha läst ekonomi? Var det bara förorden ur utvald lektyr?

Mr. JB

Micke sa...

Ursäkta språket men såna här inlägg är rent ut sagt onda och bör bekämpas med alla lagliga medel!!


Grattis!

Du har vunnit tävlingen "Veckans antidemokrat" och du får ett oljetryck av Pinochet i guldfärgad plastram på posten om några dagar i pris.

Anonym sa...

Hur är det med läsförståelsen Micke?

Anonym sa...

Det är klart att de rikas inkomster stiger om de slipper bli bestulna. Ali, du har läst ekonomi och borde kanske förstå sambandet mellan offentliga utgifter och skatter, eller? Trodde du att staten trycker sedlar och skickar ut i samhället så att alla kan bli lite rikare? Ibland undrar man ju.

Ragnar Dannesköld sa...

Du som har gått på handels borde skämmas att tala om tydliga samband mellan dessa grafer. Eller sov du dig igenom statistiken?

Var finns de statistiska beräkningar som krävs för att påvisa eventuella samband? Du kanske tycker att det är okej att skriva rena lögner?