måndag, oktober 29, 2007

Andrafiering, avhumanisering, terrorisering

Storbritanniens vice biståndsminister Shahid Malik, som varit i USA för att delta på möten om terrorism och terrorbekämpning i USA, kvarhölls i 40 minuter på flygplatsen, uppenbart för att han är muslim. Bara en liten, liten indikation på en stor, stor process där historien rullas baklänges. Där helt andra reaktioner vattnas och gror, än Shahid Maliks uttalande om att det amerikanska systemet ”inte inger förtroende”.


- - - - - - - - - -

But you see, here in America the attitude that is fed to us is that outside of America there live lesser people. “Fuck them, let them fend for themselves." No, Fuck you, they are you. No matter how much you want to dye your hair blonde and put fake eyes in, or follow an anorexic standard of beauty, or no matter how many diamonds you buy from people who exploit your own brutally to get them, no matter what kind of car you drive or what kind of fancy clothes you put on, you will never be them. They're always gonna look at you as nothing but a little monkey.
Immortal Technique, The Poverty of Philosophy

- - - - - - - - - -

”Titta en neger!” Det var en yttre stimulus som snärtade till mig i förbigående. Jag antydde ett leende.

”Titta en neger!” Onekligen sant. Det roade mig.

”Titta en neger!” Snaran började långsamt dras åt. Jag visade öppet hur road jag var.

”Mamma, titta på negern, jag är rädd!” Rädd! Rädd! Nu började man alltså bli rädd för mig. Jag ville skratta mig halvt fördärvad, men kunde inte.

Skrattet fastnade i halsen, eftersom jag redan visste att det fanns sägner, historier, historien och framför allt historiciteten, som jag kommit till insikt om genom Jaspers. Mitt kroppsschema, som nu attackerades från alla håll, föll sönder och ersattes av ett rasschema baserat på hudfärg. […] Jag var på en och samma gång ansvarig för min kropp, ansvarig för min ras, för mina förfäder. Jag riktade en objektiv blick mot mig själv, upptäckte min svärta, mina etniska särdrag – och möttes av ett öronbedövande larm om kannibalism, mental efterblivenhet, fetischism, rasdefekter, slavskepp och framför allt, framför allt: ”Y a bon banania”.
Franz Fanon, Svart hud, vita masker, (Daidalos, s. 109)

1 kommentar:

Morteza sa...

Riktigt bra inlägg, speciellt bra utdrag ur Immortal.
Känner igen situationen själv lite när jag har varit i USA och både när jag ska hem och också när jag ska in i landet som jag har fått "random search", som har gjort att jag nästan missade flyget, men det är inte så att situationen är så mycket annorlunda i Sverige. Förra gången jag kom hem efter att ha först blivit stoppad i USA och trodde att nu är det bra, blir jag stoppad i tullen i Sverige. Och vilka är det som jag ser där som också har blivit "slumpmässigt utvalda", inte är de några blonda svenska inte, utan folk främst från Mellanöstern och några från balkan.

Så även om jag inte har så mycket förtroende för det amerikanska systemet, så är kanske inte Sverige perfekt heller.