söndag, oktober 07, 2007

En annan väg. Möjlig och nödvändig.

Rekommenderad söndagsläsning: Erik Berg skriver om vänsterpartiets budgetförslag och gör det som vanligt mycket bra.

För den som bara önskar sig ett fniss och en bekräftelse på att vänsterpartiet har lagt ett ypperligt alternativt budgetförslag, rekommenderas centerpartisten Roger Tiefensees vevande dikeskörning. Bäst är kanske uttrycket ”planekonomiska satsningar finansierade direkt ur riksgälden”. Satsningarna handlar alltså bland annat om järnvägsprojekt som Banverket pekat ut som nödvändiga. ”Finansiering direkt ur riksgälden” kallas i folkmun även investering. Planekonomiska grejer alltihop, tydligen.

1 kommentar:

Richard sa...

"-I Vänsterpartiets budget kan jag se en lång rad exempel på hur man slår mot de svagaste och dem man säger sig värna."

Som vissa, på denna blogg frekvent återkommande liberala kommentatorer, retoriskt brukar snurra till det: krig är fred osv...