onsdag, oktober 31, 2007

Qaisar Mahmood: Small, medium eller large

Qaisar Mahmood, som var sekreterare i den integrationspolitiska kommittén har nu kommit ut med en bok: Small, medium eller large – vägval för ett hållbart mångfaldssamhälle. Den presenterar funderingar kring myndighetsarbetet och målformuleringarna för den statliga politiken.

Jag var med i ett panelsamtal kring ett utkast till boken i somras i Almedalen. Tycker att det finns en del att invända mot och diskutera vidare. Men framför allt är det ett mycket välkommet debattinlägg som förordar ett avgörande perspektivskifte i integrationsdebatten – bort från en invandrarfråga till en fråga som rör hur det svenska samhället ska se ut för alla som lever och verkar i Sverige.

Den borgerliga regeringen lade för övrigt ned integrationsutredningen – en parlamentarisk kommitté – strax efter sitt tillträde. Istället för att låta den presentera sitt förslag och ta en debatt om resultatet. En del av det som skulle ha kunnat bli en utgångspunkt för samhällsdebatt återfinns nu i Mahmoods bok. Skaffa den.

Inga kommentarer: