måndag, oktober 08, 2007

Även jämställdheten finner en lösning värdig de nya moderaterna

Diagrammet ovan illustrerar hur regeringens totala skattesänkningar fördelar sig mellan olika inkomstdeciler, alltså tiondelar av befolkningen uppdelade efter inkomst, men också kön. Det är en hyfsat klar bild. Vi bevittnar en väldig överföring av resurser till välbärgade män. Detta är deras regering.

Det är riksdagens utredningstjänst som räknat på förslagen och figuren återfinns i vänsterpartiets skattemotion.

Före valet bemötte Anders Borg LO:s kritik av moderaternas politik med en kommentar med innebörden att kvinnor ofta är gifta med män som har högre inkomster och därför inte skulle drabbas på det sätt som LO kunde visa. Detta var förvisso talande, men knappast något som man trodde att finansministern skulle lyfta fram fler gånger än i en förlupen kommentar i ett pressat läge.

Men se, så var det inte. Tidningen Riksdag och Departement har i senaste numret uppmärksammat de könsmässiga effekterna av regeringens politik – eller snarare hur regeringen väljer att hantera dem i budgetpropositionen. Där påstår regeringen att män och kvinnor får ungefär lika mycket med regeringens politik. Detta resultat bygger dock på att regeringen upplöser i individerna i hushållet. Det är smått fantastiskt. Som RoD påpekar innebär beräkningsmetoden, att om alla hushåll bestod av en man och en kvinna, så skulle regeringens analys alltid peka mot att politikens effekter är könsneutrala. Med den beräkningsmodell som budgetpropositionen använder kan könsmässiga olikheter endast få utslag för ensamhushåll, eller då de vuxna är av samma kön.

Förutom att vara uppenbart vilseledande, väcker statistikövningen i budgetpropositionen naturligtvis ytterligare frågor om regeringens förståelse för jämställdhetsproblematiken över huvudtaget.

Med det synsätt som kommer till uttryck i analysen måste man väl till exempel mena att endast ensamstående kvinnor berörs av lönediskriminering? Eller varför inte köra en fräsch lösning och utforma socialförsäkringarna eller arbetslöshetsersättningen så att de riktar sig till familjen istället för individen? I Sverige är det bara föräldraförsäkringen som fungerar på det sättet. Istället för att göra något åt det problemet kanske vi får se olika typer av familjeförsörjarförsäkringar? En återgång till sambeskattningen av makar?

Att se ”hushållet” som en svart låda, bortkopplad från samhälleliga maktrelationer och därmed sammanhängande könsarbetsdelning, är händelsevis en av många märkligheter som den ortodoxa nationalekonomin laborerar med. Inte konstigt att Anders Borg känner sig tillfreds med sådana skygglappar. Eller som RoD skriver:
I SVT:s Aktuellt kallade Anders Borg studien för en ”socialdemokratisk partianalys” medan analysen i budgetpropositionen är ”noggrann och opolitisk”.
Jämlikhet mellan män och kvinnor är ju ingen politisk fråga.PS. En annan som hunnit läsa budgetpropositionen mer noga är Bo Malmberg som i SvD idag konstaterar att regeringen inte har någon politik för att höja sysselsättningen och inte heller räknar med att göra det i någon nämnvärd utsträckning.Enligt regeringens prognoser ska för övrigt den öppna arbetslösheten börja öka igen 2009.

5 kommentarer:

Sundevall sa...

"Vi bevittnar en väldig överföring av resurser till välbärgade män. Detta är deras regering."

Intressant påstående. Men till Vänsterpartisters förtret är det inte så att ekonomin bygger på att den ena stjäl av den andra - vi lever i en växande ekonomin (rekordartat även) - att rika inte längre blir beskattade lika hårt som tidigare betyder inte att en överföring sker ifrån mindre bemedlade.

För att påståendet ska kunna vara sant måste premissen vara att allas inkomster är gemensamma, men det är givetvis en bisarr utgångspunkt.

Anonym sa...

Det är ytterst sällan man håller med Ali men du har rätt. Socialmoderaterna kommer inte att lyckas påverka sysselsättningen mer än marginellt.
Inget politiskt parti vågar sanera vår stats-, landstings- och kommunalförvaltning, eller röja upp bland onödiga myndigheter. Några hundra tusen pärmbärare blir ju arbetslösa.
Lägg därtill den förlamande arbetsrätten och fackens starka makt som effektivt hindrar de som står utanför (oftast invandrare) att konkurrera med det enda de har, priset på arbetet

Alla inkomster under 120000 skall vara skattefria, men alla skall också göra något om så än förhatliga pigjobb. Dags att släppa ideologiska blockeringar och dramatiskt minska på statens uppgifter.

Mr. JB

Anonym sa...

Hur ser tabellen ut för skatteuttaget per inkomstdecil före och efter sänkningen? Eller blir det svårt för V att få in sitt orättvisebudskap då månne?

Anonym sa...

Man kan ju alltid välja att framställa det som att en avskaffad orättvisa gentemot dom med lite högre inkomster är en orättvisa mot dom med lägre inkomster. Men det är ju helt enkelt inte sant.

Att skatten blivit så hög har ju gjort det dyrt för företagen att anställa eftersom löntagaren inte finner sig i att det inte lönar sig att arbeta. Och det drabbar låg och högavlönade lika mycket. Eller snarare lågavlönade hårdare eftersom de är lättare att byta ut mot maskiner eller arbetare i andra länder.

Nej, att ta bort fastighets och förmögenhetsskatterna är rättvist. Höginkomsttagare har skattat tillräckligt. Och måste man välja mellan två onda ting är höjd inkomstskatt mer rättvist än återinförd fastighetsskatt!

Anonym sa...

Fan, vad du är bra ibland! <3