lördag, november 10, 2007

Lördagsläsning – 3 tips

1.
Josefin Brink och Ulla Andersson skriver i LO-tidningen om en politik som rullar jämställdheten tillbaka – och om hur regeringen anpassar sitt sätt att räkna till det:
Regeringen räknar med att standarden ska öka ungefär lika mycket för kvinnor och män (2,2 procent mot 2,3 procent). Men i en liten fotnot kan man läsa följande: ”Inom hushållen antas en solidarisk fördelning, det vill säga kvinnor, män och barn i ett och samma hushåll antas alla ha samma standard”. Denna byråkratiska fotnot är i själva verket en sensationell ny(gammal)ordning i synen på privatekonomi och ett oerhört kliv tillbaka för decennier av jämställdhetssträvanden. […] En logisk konsekvens av detta resonemang blir rimligen att lönediskriminering, deltidsarbetslöshet och sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen bara är problem för ensamstående och lesbiska kvinnor. Gifta, heterosexuella kvinnor bör däremot nöja sig med de villkor som erbjuds och glädjas åt mannens höjda inkomster.
Läs hela artikeln!

2.
Joseph Stiglitz gör grundligt bokslut över Bush-åren i en oundgänglig artikel i Vanity Fair. Stiglitz påpekar att det elände som Bush-administrationen åsamkat det amerikanska folket sträcker sig bortom det katastrofala Irakkriget, den skamliga legaliseringen av tortyr och övergrepp, och attackerna på medborgerliga fri- och rättigheter. Sammanhängande med detta har det förts en ekonomisk politik som varit katastrofal för folkflertalet på kort och lång sikt, men till glädje för ett svinrikt toppskikt. Det är upplysande läsning i sig, men också för att det i flera centrala avseenden beskriver samma sorts politik som vår nuvarande regering här hemma har sjösatt.
The first major economic initiative pursued by the president was a massive tax cut for the rich, enacted in June of 2001. Those with incomes over a million got a tax cut of $18,000—more than 30 times larger than the cut received by the average American. The inequities were compounded by a second tax cut, in 2003, this one skewed even more heavily toward the rich. Together these tax cuts, when fully implemented and if made permanent, mean that in 2012 the average reduction for an American in the bottom 20 percent will be a scant $45, while those with incomes of more than $1 million will see their tax bills reduced by an average of $162,000. [...] A rising tide lifted all yachts. Inequality is now widening in America, and at a rate not seen in three-quarters of a century. A young male in his 30s today has an income, adjusted for inflation, that is 12 percent less than what his father was making 30 years ago. Some 5.3 million more Americans are living in poverty now than were living in poverty when Bush became president. America’s class structure may not have arrived there yet, but it’s heading in the direction of Brazil’s and Mexico’s.
Läs hela artikeln!

3.
Röda Raketer har tittat på den antikommunistiska propagandan från 1955 och funnit Leland Stowes varningar för att ”Obegränsad sexuell 'frihet' är det lockbete som dagens kommunistregimer främst använder för att demoralisera ungdomen i de underkuvade länderna och kedja dem vid Moskvas syften”. Det är en skrämmande bild av socialismens fasor som tecknas:
”Kommunisterna utnyttjar varje tillfälle att fösa ihop män och kvinnor och ge dem möjlighet att träffas vid alla tider på dygnet. Tonåringar drivs in i de röda ungdomsorganisationerna under hot om att annars bli impopulära och isolerade. Där finns mycket som lockar dem: ideliga idrottsevenemang, nattutflykter, partiarrangerade danstillställningar, ungdomsläger och ’hem’ av alla de slag. Överallt lämnas dörren på vid gavel för sexuella äventyr. Sovrummen ligger omedelbart intill samlingslokalerna, och alla kontrollanter försvinner diskret före stängningsdags. Det är bara att låta naturen ha sin gång.”
Läs vidare och begrunda!

3 kommentarer:

Anonym sa...

”Inom hushållen antas en solidarisk fördelning, det vill säga kvinnor, män och barn i ett och samma hushåll antas alla ha samma standard”.

Det här är helt otroligt! Hur kan högerregeringen komma undan med detta? Reinfeldt verkar tror att den egna inkomsten slutar spela roll bara för att man ingått äktenskap. Jag blir bara matt. Jag trodde att den borgerliga regeringens sifferkorruption skulle upphöra efter valet, men det verkar den inte göra.

Hälsningar
Nina

Tovan tycker sa...

Jag tar dig på orden, läser och begrundar.

Kerstin sa...

Jag skrev om det här problemet 2003, när jag såg det torna upp sig. Dock har jag en lite annorlunda vinkling av det - en ännu mer pessimistisk sådan.

Får jag vara så påflugen att jag länkar till vad jag skrev då?