lördag, november 24, 2007

Programdebatt

Vänsterpartiet kommer på sin kongress i juni nästa år att bland annat behandla en del förslag till ändringar i det gällande partiprogrammet. Enligt partiets stadgar väljs på varje kongress en programkommission, som har att behandla eventuella motioner från medlemmarna och föreslå förändringar. Endast kongressen kan fatta beslut om partiprogrammet.

Förslaget från denna programkommission skickades ut till medlemmarna förra veckan. Medierna har rapporterat lite om detta, med fokus på en mindre förändring kring formuleringen om sex timmars arbetsdag. Det finns i stycket Strategiska huvudlinjer. Programkommissionen har menat att formuleringen Normalarbetstiden skall kortas, bättre reflekterar den strategiska inriktningen på vårt arbete. Att överföra en del av den samhälleliga produktivitetsutvecklingen i en allmän förkortning av normen för lönearbetsdagens längd är en viktig strategisk fråga, som vi bör lyfta upp till fortsatt diskussion för att hitta framkomliga vägar.

Huvudfokus i förslagen till ändringar – och till vad som inte ska ändras! – handlar dock om annat. Förslaget ligger ännu inte uppe på partiets hemsida. Men jag publicerar nedan det följebrev som jag skrivit på programkommissionens vägnar. Jag tror att det kan bli en intressant och utvecklande diskussion i partiet inför kongressen.

För övrigt pryds SvD:s artikel av en nästan två år gammal logotyp (den nya här). Och TT skriver om reservationer i partistyrelsen, vilket är felaktigt. Förslaget är lagt av programkommissionen, som alltså väljs i särskild ordning av kongressen. De smärre reservationer som finns bifogade förslaget, står alltså några av programkommissionens ledamöter för.

PS.
Det gällande partiprogrammet kan läsas här.
Helena Duroj, programkommissionär, skriver också några rader.
These Exiled Years funderar över förnyelsebegreppet.

- - - - - - - - - - -

Den programkommission som valdes på partikongressen i Göteborg 2006 presenterar nu sitt förslag till ändringar i partiprogrammet.

Det gällande partiprogrammet är antaget 2004. Partikongressen 2000 beslutade att ett nytt program skulle tas fram och detta nya program fastställdes efter en omfattande process i partiet, med framtagandet av ett flertal debattantologier, en remissrunda och behandling av ett stort antal motioner.

Till kongressen 2006 föreslog den dåvarande kommissionen inga ändringar. Däremot tog den intryck av den diskussion som fördes i samband med antagandet av programmet, om att miljöfrågorna samt partiets antirasistiska teori och praktik var två områden som skulle tjäna särskilt på att diskuteras vidare. Under den förra kongressperioden publicerades bland annat två debattantologier kring dessa respektive områden.

Denna programkommission har valt att ta vid därifrån. Vi har fört diskussioner om partiprogrammets betydelse och funktion, och vi har funderat över vad som behöver utvecklas i det gällande programmet.

Vi har valt att inte göra stora ändringar i partiprogrammet. Detta är ett aktivt beslut. Det gällande programmet antogs efter en grundlig diskussion i partiet. Det beskriver på ett bra och användbart sätt de teoretiska utgångspunkter och de principiella ställningstaganden som är viktiga för ett modernt vänsterparti. Det ger partiets ledning och aktiva medlemmar ett stöd när det gäller att förstå, beskriva och förhålla sig till samhällsutvecklingen i stort och inriktningen på vänsterpartiets stävanden, utan att för den skull binda partiet i detaljfrågor. Innehållet är aktuellt. Det finns för övrigt många intressanta och ibland kontroversiella skrivningar i partiprogrammet som behöver aktiveras snarare än omformuleras. Partiets studiearbete har under en tid varit eftersatt. När det nu har vidtagits positiva åtgärder för att förbättra det arbetet, har partiprogrammet en viktig roll att spela.

Utöver detta ställningstagande har programkommissionen valt att föreslå förändringar på tre områden.

1. Miljö- och klimatfrågor
Programmet har försetts med en mer utvecklad principiell beskrivning av partiets syn på miljöfrågorna och dessas existentiella vikt. Det handlar om ett förhållningssätt till de naturresurser och ekosystem som är en förutsättning för samhällslivet. Samtidigt preciserar och förstärker vi skrivningarna om viktiga åtgärder för att våra samhällen ska kunna närma sig en ekologiskt hållbar utveckling.

2. Rasism och antirasism
Vår rörelse står inför stora utmaningar när det gäller att förstå och möta rasistiska strukturer och tendenser. Vi har i det nya förslaget till program ersatt de nuvarande skrivningarna om den antirasistiska kampen och om ett integrerat samhälle, med ett stycke som har ambitionen att tydligare visa hur rasismen är den del av den globala maktordningen och att rasistiska strukturer återskapas i dagens kapitalistiska system. De principiella programskrivningarna anknyter också till diskussioner och idéutveckling i partiet, när det gäller den antirasistiska praktiken.

3. Strategiska huvudlinjer
Avsnittet Strategiska huvudlinjer kom till i det nu gällande programmet som ett sätt att lyfta fram viktiga krav på medellång sikt som ”inte bara [är] framsteg i sig utan [också] innebär att vi imorgon lättare kan uppnå det som är omöjligt idag”. Vi har uppdaterat skrivningarna i dessa avsnitt med strategiskt viktiga frågor som aktualiserats av de senaste årens politiska utveckling. Två områden där behovet av politiskt arbete från vänster är tydligt och skriande stort – den breda bostadspolitiken och försvaret av de ofta förgivettagna fri- och rättigheterna – är nya under detta avsnitt.

Vår målsättning är att debatten helt ska koncentreras till dessa områden och de skrivningar som programkommissionen har föreslagit. På så sätt kan diskussionen bli djupare, mer konkret och mer meningsfull.

Jag vill uppmana partidistrikt och partiföreningar att ta upp programkommissionens förslag till diskussion. I den processen är det också värt att påminna om skriftserien Vänsterns programfrågor, där häftena #5 och #6 handlar om miljöfrågor respektive rasism och antirasism. De kan beställas från partikansliet.

Ali Esbati
Ordförande, programkommissionen

13 kommentarer:

Anonym sa...

Ju mindre vi arbetar dess större rätt att kräva av andras slit o svett för egna behov. I kommunismens paradis regnar det ständigt manna från ovan. Ingen skall arbeta mer än minimalt.

Vem skall då göra jobbet för alla latmaskar, det är den stora frågan som Ali är oförmögen att besvara?

Kapitalisterna? Dom lämnar ju landet direkt och så kan ni sitta där o gnälla.

Mr. JB

Gruv.arb sa...

Anonym sa... 5:52 PM

Svamel utan dess like. Löjligt att läsa din kommentar.

Anonym sa...

Mr. JB,

Jag vet att det är att slå in öppna dörrar, och jag vet att det är sagt många gånger förut, men, du är verkligen en idiot.

Hälsningar,
Johan

Krigstid sa...

JB har trots allt en poäng: "Ingen skall arbeta mer än minimalt." Hur kan man säga emot? Varför ska någon arbeta mer än minimalt om det inte är för sitt eget höga nöjes skull? Man ska ju inte mista lönearbete för allt arbete.

Anonym sa...

Det som alltid förvånat mig med gnällvänstern om alla orättvisor i detta land mellan rika, fattiga, kapitalister m m är den självklara utgångspunkten att andra skall betala för allas väl o ve helst enligt kommunistiskt planhushållningsmodel.

Det är ju faktiskt så att inget hindrar gnällvänstern från att själva bygga era drömkollektiv, företag m m inom ramen för den svenska konstitutionen. Men se, det vill ni inte av någon anledning och jag undrar varför?
Ni kan som alla andra företagare belåna er, ta risker, producera och sen fördela mellan er som ni vill. Inför 2-8 timmars arbetsdag, det är erat eget val. Alla får äga lika osv. Det är ju bara att köra igång. Vad är det som stoppar er?

Omvänt, i de demokratiska kommunistiska paradis som funnits, har alltid rests murar så folk inte skall fly landet. Hur kommer detta sig?
Vår demokrati ger er frihet att skapa det ni vill, medans kommunismen alltid hindrat oss som inte tänker som ni gör.

Så visst är jag en totalidiot Johan.

Mr. JB

Martin F sa...

Ali, vad är det jag hör? Lämnar du oss för Norge?

Anonym sa...

Det är intressant hur ett parti som vill aspirerar på regeringsmakt kan vara så totalt ute och cykla.

Ta del 2, om rasism och antirasism. Ni har helt rätt i att er "rörelse står inför stora utmaningar när det gäller att förstå och möta rasistiska strukturer och tendenser". Och undra på det, när ni helt verkar sakna verkligsförankring i ert förslag. För även om rasism finns i alla samhällen och kulturer, så är min enkla fråga på vilket sätt ni hjälper Muhammed i förorten genom att ni "tydligare visa hur rasismen är den del av den globala maktordningen och att rasistiska strukturer återskapas i dagens kapitalistiska system"?

Den rasism som frodas i Sverige och som gett SD en skjuts framåt i opinionsmätningarna är knappast - även om samarbete över gränserna finns - global. De svenska rasisterna är heller knappast några lysande exempel på det kapitalistiska systemet eller den globala maktordningen. Snarare handlar det om lågutbildad arbetarklass med små eller inga inkomster. De är inte det minsta globala, utan hatar EU för dess öppna gränser och tvångsmedel mot Sverige. De är emot invandrare, bögar, konst som inte föreställer något och allt och alla som avviker från de gängse normerna. De drömmer tillbaka på en tid då Sverige var en industriell stormakt och socialdemokraterna var ett Riktigt Arbetarparti.

Och ni lär knappast genom era föreslagna skrivningar få denna grupp människor att kapitulera. Ni måste våga möta dem och förklara varför de tjänar på att Sverige öppnar sina gränser för invandrare. Ni måste visa dem varför mångkultur är bra, att de inte behöver vara rädda för grannar med främmande språk, att homosexuella är som alla andra.

Tyvärr har ni misslyckats hittills och med de nya programmet kommer ni att misslyckas igen. På sin höjd kan det glädja plakatvänstern (visst är det kul att samtidigt rösta mot både globalisering, kapitalism och rasism), men mot vardagsrasismen och för sveriges invandrare kommer det inte att innebära något som helst positivt.

/m

Anonym sa...

varför jobbar 6 timmar/dag (fem dagar/vecka). Det kostar ju lika mycket.Och man förbrukar lika mycket drivsmedel oavsett om man åker kollektivt eller ej. Nästan alla behöver bara arbeta 4 dagar /vecka istället (och 8 timmar /dag). Gratis buss-/tåg biljetter.Då sparar vi på miljön och orken och glädjen.

Vi delar jobben,det är solidariskt!

Martin sa...

Ali, alltså läs det här

http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_116941.e24

Vad för slags uppdrag har Anders Borg utöver sitt politiska? Skattar 114 miljoner! Själv!!!

Anonym sa...

Ano 7:04

Antar du menar sparar på miljön och ökar orken och glädjen!?
Ju mindre vi arbetar dess gladare vi bli är tydligen parollen, solidariskt skall vi dessutom dela alla jobb.
Låt säga att nu 3 millar istället för 1,5 står utanför arbetsmarknaden, ökar då glädjen för alla oss andra som solidariskt skall "dela" på jobben och jobba kanske 2 timmar per dag? Jobb skapas inte från ovan och hur blir det med lönerna? Vem skall betala?

Kanske är det bäst vi slutar jobba helt och hållet och bara kräver vår rätt. Skyldigheter verkar inte existera i kommunismens värld. Ni är slut.

Mr. JB

PS Hälsa Manilla

Anonym sa...

varfor jobba over huvud taget?
Jag tycker att alla ska ha ledigt varje dag och da kan ju kapitalisterna betala.

Clarence sa...

Martin, läser du lite nogrannare så ser du att de skriver att Borg kan gnugga händerna eftersom personerna som omskrivs i artikeln tillsammans betalade in 13 miljoner i skatt föregående året. Hans egen inbetalade skattesumma skrivs det inget alls om.

Anonym sa...

varför jobbar 6 timmar/dag (fem dagar/vecka). Det kostar ju lika mycket.Och man förbrukar lika mycket drivsmedel oavsett om man åker kollektivt eller ej. Nästan alla behöver bara arbeta 4 dagar /vecka istället (och 8 timmar /dag). Gratis buss-/tåg biljetter.Då sparar vi på miljön och orken och glädjen.

Vi delar jobben,det är solidariskt!

Och...

kanske få vi mindre pengar i plånboken,men mera tid. Mindre pengar för ev.skadliga överkonsumtion.Mera tid att satsa för våra humankapital dvs barnen, vänner och våra medmänniskor. Vi mår bra av det. De arbetslösa får tillbaka sin positiva självbild och slippa den byråkratiska pennalism.