måndag, februari 18, 2008

Marx i Voltaire

Ser att Jerker Janssons artikel Vänstern och Marx, i tidskriften Voltaire ligger ute på nätet. Jag är en av de intervjuade.

1 kommentar:

Erik sa...

I artikeln i Voltair står följande

"Att inte inse att en fri marknad och kapitalism är olika saker, som till och med kan stå i motsättning till varandra, är ett allvarligt misstag som liknar högerns nyliberala naivitet."

Hur lyder (vänster)definitionen på kapitalism, respektive fri marknad? Det skulle vara mycket intressant om någon vänsterperson kunde definiera dessa begrepp.

Personligen ser jag kapitalism som ett system med privat äganderätt, och som dessutom har pengar som ett betalningsmedel. En fri å marknad å andra sidan, betyder att två aktörer är fria själva bestämma villkoren för en transaktion av en vara eller tjänst dem emellan, utan någon inblanding av en tredje part.

En fri marknad kan existera utan pengar som betalningsmedel, dvs byteshandel, men en marknad kan inte existera utan äganderätt. Det är nämligen omöjligt att sälja något som man inte äger. En fri marknad förutsätter alltså privat äganderätt. Att kapitalism och fri marknad skulle stå i motsats till varandra förefaller därför märkligt, men kan säkert förklaras av att t.ex kapitalism definieras på något annat sätt.

Vore mkt intressant om någon vänster ville definiera begreppen