lördag, mars 29, 2008

Kina i centrum

Aron Etzler briljerar i sin ledare i Flamman, om utvecklingen i Kina:
Ur vänsterperspektiv bör Kina ses ur dessa två dimensioner, som inte skall förväxlas. Politiskt är Kina ett land som idag befinner sig långt till höger och har ett destruktivt inflytande på arbetsrätt och demokratiska rättigheter. Geopolitiskt betyder Kinas uppgång viktiga steg mot en multipolär värld där makten i Washington och Bryssel utmanas.

I sämsta fall kan Kina geopolitiskt trängas tillbaka, samtidigt som dess ekonomiska modell, kombinationen av diktatur och privatiseringar, vinner mark i resten av världen. I bästa fall demokratiseras landet av en rörelse inifrån – sannolikt mot de utländska företagens önskan – och landet tar sin plats i en global frigörelse från kolonialismen.

I samtliga fall har svenska liberaler föga att göra med utvecklingen.
Läs hela!

12 kommentarer:

Anonym sa...

Under Mao-tiden hördes inte mycket gnäll på Kina trots att förtrycket var betydligt värre då.

Var Mao även din hjälte Ali?

Anonym sa...

Ur flammans ledare: "Redan börjar tecken på Kinas växande makt ge tredje världen-länder fler möjligheter att få kredit och möjligheter till ekonomisk utveckling."

The Economist förra omslag hade rubriken The new colonialists med en liten annorlunda vinkling på Kinas jakt på mineral och olja...

Var Kinas inflytande på arbetsrätt och demokratiska rättigheter mer positivt under Mao?

Förresten kommer i vilket fall den svenska vänstern ha litet att göra med utvecklingen.

Anonym sa...

Nä, förutom att det är liberalisering av ekonomin som leder till större medelklass som leder till mer demokratisering så har ju liberala tankar ingenting med det att göra.

Anonym sa...

Kinas elit kommer aldrig att släppa greppet om sin kapitalistiska diktatur. Kina är ett fint exempel på att ett ökat inflytande av marknadsekonomi inte per automatik innebär ökad demokrati/medborgarinflytande. Singapore är ett annat exempel. Samt, anonym, varför skulle en större medelklass leda till bildandet av en demokrati? Sedan när begår medelklassen uppror egentligen? Kom inte och jämför med Västeuropa nu.

/ Willy

Anonym sa...

Liberala tankar var det ja? Som den fina demokratisering och liberalisering av ekonomin USA har hjälpt fram i bl.a. Irak, Afghanistan och Ryssland (via IMF, Jeffery Sachs, Halliburton, Rumfeld & Cheney etc etc)?

/ Entristen

Anonym sa...

Att svenska liberalers inflytande på utvecklingen i Kina är noll och intet är väl rätt självklart. Detsamma gäller vänsterpartiets inflytande på konflikten mella Israel och Palestina.

Anonym sa...

Jeffrey Sachs har gjort och gör mycket gott. Brukar titta in på Earth Institutes hemsida rätt ofta och se hans föreläsningar om utvecklingsekonomi. Sachs är inte alls någon elak nyliberal som folk vill utmåla honom som...

Rahul sa...

En kommentar blir ju mycket intressantare nar den tillfor en diskussion nagot. Om man av nagon anledning vill fora in Mao i diskussionen bor man val atminstone forsoka gora nagon koppling mellan texten, dagens situation och utveckling i Kina och Mao? Om man nu kan finna en san relevant koppling.

Aron Etzler sa...

Alla liberala kommentatorer ovan har en underbar barnatro: demokratin kommer, eftersom Kina valt den rätta vägen. Ganska exakt som VPK i sina svagaste stunder såg på Sovjetunionen. Det som brukar kallas "att ursäkta diktatur".

Anonym sa...

"Jeffery Sachs har gjort mycket gott"...

Sachs genomgick en omvändelse från Friedmans nyliberalism efter att han gjort bort sig som rådgivare till Rysslands ekonomiska chockterapi i början av nittiotalet (de generösa lån han lovat var säkra fanns det ingen vilja från USA/IMF = samma sak att låna ut).

Sachs var en stor del av kollapserna i bla. Bolivia, Polen och inte minst Ryssland. Sachs, Johan Norberg, Friedman m.fl. har aldrig brytt sig om de som får ta smällen av radikala
"omstruktureringar" av ländernas ekonomier (dvs alla utom de redan väl bemedlade, men främst anställda inom den offentliga sektorn).

Liberaler har en inte minst sagt flexibel hållning till sådant onödigt som människovärde. Hyllandet alternativt i bästa fall förträngandet av "collateral damage" är föga smickrande för M/MUF, FP/LUF samt centerledningen.

/ Entristen

Anonym sa...

Lite utanför sakfrågan....

Det är en väldigt bra blogg det här, men ibland tycker jag att lovorden haglar lite väl tätt om partikamrater eller åsiktsfränder när du tipsar om artiklar.
Det känns ganska högtravande och tyvärr tror jag att de som läser bloggen tycker att det kan bli lite väl personligt.

Etzler briljerar inte, men han skriver en bra sammanfattande artikel.

Anonym sa...

Sett ur stadieperspektiv gör Kina rätt som anammar kapitalismen. Att bygga socialism i ett land utan tidigare kapitalism som grund är inte helt lätt.

Även om Kina är dåligt idag är utvecklingen god. Fler och fler vill ha socialism, när folket och landet är redo kommer antagligen ett systemskifte.