tisdag, september 30, 2008

ESF anmäler Dagens Nyheter till pressombudsmannen

Jag har skrivit tidigare, om att medierapporteringen från European Social Forum i Malmö var bisarrt vinklad och därigenom i praktiken lögnaktig. Men direkta och uppenbara sakfel förekom givetvis också. Hanne Kjöller stod sin vana trogen för några av dem, och Dagens Nyheter har sin vana trogen vägrat ge genmäle eller korrigera. ESF har anmält till pressombudsmannen. Det spelar väl liten roll i sammanhanget, men det kan väl vara bra att följa upp sådant. Här är pressmeddelandet från organisatörerna:
I dag tisdag 30/9 har det Europeiska sociala forumet (ESF) inlämnat en begäran att pressombudsmannen (PO) ska pröva om en artikel införd på Dagens Nyheters ledarsida den 25 september bryter mot de pressetiska reglerna.

Vi hävdar att Dagens Nyheter gör sig skyldig till tre sakfel, som dessutom sammantaget skapar en ogrundat negativ bild av det Europeiska Sociala Forumet.

Dagens Nyheter skriver i den anmälda artikeln att:

1) inga demokratikrav på de deltagande organisationerna ställs i ESF:s principförklaring.

2) Att Antifascistisk aktion, Afa, deltog på forumet.

3) att ESF:s företrädare Sara Andersson har fel när hon hävdar att Reclaim the streets gatufest omfattas av grundlagens skydd för demonstrationsfriheten.

Inget av detta överensstämmer med verkligheten.

I muntliga kontakter med såväl ledarredaktionen (25 september) som ansvarig utgivare (26 september) har Dagens Nyheter både nekat att själv göra en rättelse och att bereda ESF replik.

ESF anser därför att tidningen åsidosatt punkt 5 i de pressetiska reglerna som stadgar att ”Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle.”

Vi är självklart medvetna om att utrymmet för agitatoriska formuleringar är och ska vara större på de opinionsbildande sidorna än på nyhetsplats. Vi vill därför understryka att anmälan inte vänder sig mot Dagens Nyheters åsikter. Men även på en ledarsida måste rimligen kravet på att de sakuppgifter man publicerar är sanna kunna ställas, liksom kraven på rättelse och/eller replik om så inte är fallet.

Stockholms fria tidning har gjort en liten artikel.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt riktigt!
Vad är att förvänta av den borgerligt ägda median, men att SVT (vår egen Public Service) och så kallade sosse kvällstidningen Aftonbladet (som egentligen har tagit över Hänt-i-veckan's roll)inte bevakar detta stora evenemang, och som dessutom levererar sensationsjournalistik i form av rubriker som "Massiv polisinsats vid ESF-demonstration", och därmed underminerar hela den sociala rörelsen, ja, vad ska man då säga?!!!

Anonym sa...

De suger..