lördag, november 01, 2008

Frank i Flamman

Flamman har den här veckan en väldigt intressant intervju med Thomas Frank, författare till den banbrytande boken ”What’s the matter with Kansas”, och nu aktuell med ”Wrecking Crew”:
Om What´s the Matter with Kansas plockar isär republikanernas arbetarklassimage, tar sig Frank i sin nya bok, The Wrecking Crew – How Conservatives Rule den andra sidan av saken, hur republikanerna verkligen styr när de kommer till makten. Det han hittar i maktens centrum är något helt annat än konservatismen på gräsrotsnivå, där republikanerna i allians med kyrkan skjuter fram frågor om abort, homoäktenskap och rätten att bära vapen. Vid makten handlar det republikanska partiet om privatiseringar, privatiseringar och privatiseringar.

– Resultatet är en katastrof. Washington DC är fyllt av företag som enbart gör pengar på skattemedel. Och i samtliga fall där vi kan se att USA inte klarar av att få saker gjorda är de inblandade, återuppbyggnaden av Irak, återuppbyggnaden av New Orleans – allt detta var uppdrag som getts till den privata sektorn. Ett annat resultat har varit att vi nått nivåer av korruption, som vi aldrig sett förut.
Läs hela!

(Och prenumerera på Flamman!)

- - - - -
Annat i samma nummer: Hanna Löfqvist om EU; Islands vänster varnade tidigt.

Inga kommentarer: