måndag, november 24, 2008

Ojdå; fler som inte lär få vara med i Mona Sahlins rödgröna regering

Ekot:
Rolf Wolff, rektorn för Handelshögskolan i Göteborg går så långt som till att hävda att staten borde gå in och köpa upp de båda biltillverkarna Volvo och Saab Automobile.

[...]

– Principiellt finns det inget som säger att staten är en dålig ägare. Amerikanarna som har konfronterat oss med ideologin om privatisering, att staten är en dålig ägare, är oerhört pragmatiska nu när krisen är ett faktum, man går in och räddar företag, medan vi håller fast vid en ideologi att staten är en dålig ägare, som det överhuvudtaget inte finns några empiriska forskningsbevis på. Det är bara en ideologi som vi har blivit fångna i och som vi inte vågar ifrågasätta.

19 kommentarer:

Anonym sa...

Står inte varför det blir bättre ifall staten tar över skiten. Ifall bolagen fortfarande går med förlust varför skall skattebetalarna gå in med pengar för att rädda icke konkurrenskraftig industri?

Anonym sa...

Därför att skattebetalarna (staten) ger dessa bolag andra direktiv än kortsiktig vinstjakt. Med statlig bilindustri så har vi möjlighet att använda bolagen till ngt vettigt, som t ex ett verktyg i omställning av samhället i produktion av miljövänlig teknik, något som volvo knappast kan hedras för.

Ett annat skäl är alla de jobb som går förlorade om inget görs.

Lars Hultman sa...

Rolf W. lär knappast vara på tapeten vid regeringsbildandet efter nästa val. Och det lär nog inte Mona Sahlin vara heller.

Men han har en del vettiga idéer. Och som anonym säger, varför skall skattebetalarna stå för kostnaderna?

Anonym sa...

Lasses lunchblog 6:53 PM: Din kommentar är förbryllande. Vad menar du? Vad vill du?

Anonym sa...

Känns inte helt reko mot skattebetalarna att pumpa in pengar för att kvartalskapitalismen fått influensan. Borde det inte vara bättre att aktieägarna delar utköpet till hälften, och därmed framtida risker? Därmed skulle investeringens bördor delas mer jämlikt. Men visst, varje tid har sina lösningar.

Anonym sa...

Att stödja en industri som långsamt är på väg ut från landet pga strukturomvandling är en dum ide, detta oavsett vem som äger den. Stöd ska istället riktas till de som blir arbetslösa, flyttersättning, a-kassa och vidareutbildning.

Anonym sa...

Vill man styra "samhället i produktion av miljövänlig teknik" bör man rimligen ändra spelreglerna/skatterna för alla företag på lika villkor, snarare än att staten tar över ett enskilt företag.

Strukturomvandling minskar inte totala antalet jobb, det betyder att jobb försvinner i vissa sektorer och skapas i andra. (jfr övergången jordbrukssamhälle till industrisamhälle).

och wolff har fel: visst finns det studier som tyder på att statligt ägande inte är bra för ekonomisk tillväxt.

Läs ex vis Schleifers papper "State vs private ownership"

http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/state_vs_private.pdf

Mer finns hos Niclas:

http://nonicoclolasos.wordpress.com/2008/11/24/ska-staten-kopa-volvo/

Anonym sa...

Schleifers studie tyder inte på någonting annat än att han tycker det är roligt att använda andra som källor utan att redovisa minsta statistik som stödjer hans teser. Också på att han drar slutsatser som han inte kan redovisa någon grund för.

En väldigt flummig text, killen rökte på innan han skrev rapporten och samma tycks de som tycker om den ha gjort. Inte undra på att man knappast brytt sig om flummeriet på handelshögskolan.

Anonym sa...

Flummig? Rökte på? Hur seriös är du?

En mer empiriskt inriktad forskningsöversikt finns är (om någon till äventyrs vågar lära sig av faktiska erfarenheter)

http://www.terry.uga.edu/profiles/pub_docs/stateToMarket.pdf

Anonym sa...

Din ständiga idiotparad av liberalmuppar tycks vara mer påtända än vanligt Ali, finns det inget sätt att stänga av skiten?

Bulten i Bo sa...

Om jag förstod Urban Bäckström korrekt i Ekots lördagsintervju så menade han att man måste vara pragmatisk i det läge som gäller nu; att statlig inblandning just nu inte alls är av ondo.

Någon kommentar till det, Bergh?

Anonym sa...

Men jisses Bergh, var drar du för slutsatser från en undersökning som själv säger:

"However, there are difficult
methodological problems with research in this area.23 An important problem is data availability and consistency. The
amount of information that must be disclosed is much less in most countries than in the United States, and these standards vary from country to country as well as within countries over time. A
large literature in accounting has shown that management can manipulate U.S. accounting data, and this problem is probably greater for international firms.
Furthermore, the possibility of sample selection bias can arise from several sources, including governments’ desire to make privatization “look good” by privatizing the healthiest firms first."


Dessutom använder sig undersökningen av aktievärden för att visa effektivitet, extremt pinsamt för de som nu upplevt finanskrisen. Den som försöker dra några slutsatser från den rapporten är samma personer som röker morätter och käkar roliga svampar. Hippies med andra ord.

Anonym sa...

vilken slutsats jag drar? jo, min avsikt var att styrka mitt påstående:

"visst finns det studier som tyder på att statligt ägande inte är bra för ekonomisk tillväxt."

och visa att Wolff har fel när han antyder motsatsen.

Om någon (hipie eller ej) verkligen är intresserad, läs hela artikeln. Eller slutsatserna.

Anonym sa...

Haha, man undrar ju om han uttalar det Wålff eller Wolff. Roligt i bägge fall!

Anonym sa...

Staten är villig att pumpa in mer pengar (skattebetalarnas pengar) i bolag som förlorar pengar än vad privata ägare är. Därför är staten en sämre ägare. Nuvarande debatt är ju ett uppenbart bevis på detta.

Företag med dåliga affärsmodeller och som tillverkar produkter som ingen vill köpa skall dö så att resterna kan köpas upp av andra med bättre affärsmodeller.

Anonym sa...

monaljuger - Det beror ju helt på vad man menar med en dålig ägare? Om motivet bara är att maximera vinsten - ja då är staten förmodligen en "sämre" ägare. Om man menar att en bra ägare har ett ansvar att alla intressenter i företaget - aktieägare, anställda, kunder, lokalsamhället, etc - ska vara nöjda så är förmodligen staten en bättre ägare än de flesta andra.

I den specifika Volvo-situationen håller jag dock med dig, vill ingen ha bilarna ska de inte tillverkas heller, bilar känns inte som en långsiktig vinnare.

Hampus Eckerman sa...

Jo, Mona Ljuger, Carnegie är ju ett bra exempel på det. För att inte tala om Lehman Brothers. Och Swedbank.

Anonym sa...

O andra sidan har staten knappast ett intresse av att företagen ska gå dåligt, de tjänar trotts allt på att ha företag som går bra de också.

Bilar känns inte som någon trevlig bransch eller något staten ska ta över, men det är ju faktiskt mer än bilarna det handlar om, alla underleverantörer också och i förlängningen handelsbalansen.

Problemet är nog snarare att staten är för inriktad på att tjäna pengar, varför skulle man annars köpa och driva kolkraftverk i Tyskland? Ett gigantiskt Östtyskt sådant tom. Sedan kan man ju undra hur det går med Nordeas satsningar i Baltikum. Nu de närmsta åren framåt. Låt kineser eller någon arabdiktatur köpa Volvo Cars och Saab Automobile som allt annat istället. Om staten ska ta över ska de fan inte betala för det iaf.

Anonym sa...

På 80-talet gick staten in om räddade LKAB som då var på ruinens brant. Det betalade sig mångfallt då LKAB idag gör miljardvinster.

Vill bara med detta säga att staten som ägare är bättre långsiktigt är kortsiktiga spekulanter. Eller att det kan vara lönsamt att stödja ett företag i nöd om det finns förutsättningar för det.

Gruv.arb