torsdag, januari 15, 2009

Bekämpa terrorn!

Några timmar efter att jag skrivit det förra inlägget om Israels mål med övergreppen i Gaza – alltså att sätta skräck i befolkningen och samtidigt skrämma och våldsamt tillrättavisa FN, humanitära hjälporganisationer och andra som ännu vågar behandla förbrytelser mot palestinierna som förbrytelser mot människor med rättigheter – ser jag Israel nu prickat FN:s huvudkontor i Gaza samt en byggnad använd av journalister från bland annat Reuters, med artillerield. Även ett sjukhus har blivit träffat. Det sker samtidigt som israeliska trupper beskjuter höghusen i centrala Gaza City och går in i bostadsområden där.

Det känns onödigt och irriterande att behöva upprepa detta, men ändå: vi har för länge sedan passerat det stadium där det är rimligt att diskutera om israel är en terrorstat, om civila mål angrips kalkylerat, om förbrytelserna i Gaza utgör ett brott mot mänskligheten. Det vi måste börja tala om är hur vi kan utverka ett ansvar från de fega, följsamma makhavarna i våra egna länder, och hur vi bäst kan visa en solidaritet som stärker det palestinska folkets motstånd – de slåss nu för så mycket mer än Gazas överlevnad.

- - - - -
Vidare lästips:

* Thomas Friedman i New York Times förstår också precis vad den israeliska taktiken går ut på – och gillar det förstås. Han pekar på angreppet mot Libanon som en framgång och skriver att målen där var att ”inflict substantial property damage and collateral casualties on Lebanon at large. It was not pretty, but it was logical”. Och för att precisera ytterligare: “the only long-term source of deterrence was to exact enough pain on the civilians — the families and employers of the militants — to restrain Hezbollah in the future”. Nu blev det ju till skillnad från vad Friedman vill hävda, inte så att Hezbollah försvagades i Libanon. Tvärtom etablerade man sig som en central politisk maktfaktor i hela landet. Men det intressanta här är att Friedman – liksom andra försvarare av Israels övergrepp – argumenterar för det som närmast exakt är definitionen av terrorism – enligt till exempel EU och USA – och detta under ett angreppskrig mot värnlösa civila. Detta analyseras i en läsvärd artikel av Glenn Greenwald på salon.com. Läs!

* Blev tipsad om den här bloggen, som sköts av Per Björklund, svensk frilansjournalist i Kairo. Väldigt intressant. Han skriver om den sociala dynamiken i Egypten och inte minst om den kamp som arbetarna bedriver för bättre villkor. Se till exempel: Tax collectors celebrate free union.

* KABOBfest: The Human Shields Myth in Political Cartoons

* Kåre Willoch, tidigare statsminister och ledare för moderaternas systerparti i Norge, Høyre, skriver i dag i Aftenposten: - De som forsvarer den israelske politikken overfor palestinerne, støtter en politikk som kan føre til hat og katastrofe for Israel.

* Uri Avnery: Israel is losing this war.
NEARLY SEVENTY YEARS ago, in the course of World War II, a heinous crime was committed in the city of Leningrad. For more than a thousand days, a gang of extremists called "the Red Army" held the millions of the town's inhabitants hostage and provoked retaliation from the German Wehrmacht from inside the population centers. The Germans had no alternative but to bomb and shell the population and to impose a total blockade, which caused the death of hundreds of thousands.

Some time before that, a similar crime was committed in England. The Churchill gang hid among the population of London, misusing the millions of citizens as a human shield. The Germans were compelled to send their Luftwaffe and reluctantly reduce the city to ruins. They called it the Blitz.

This is the description that would now appear in the history books - if the Germans had won the war.

Absurd? No more than the daily descriptions in our media, which are being repeated ad nauseam: the Hamas terrorists use the inhabitants of Gaza as "hostages" and exploit the women and children as "human shields", they leave us no alternative but to carry out massive bombardments, in which, to our deep sorrow, thousands of women, children and unarmed men are killed and injured.
Läs hela.


Bloggar: Rawia1, Rawia2, Motbilder, Svensson, Jinge, Forum för frihet.

[SvD][DN1][DN2][DN3][AB1][AB2][Sydsvenskan][Dagbladet1][Dagbladet2]

5 kommentarer:

Robban sa...

[kommunens namn] 2009-01-xx
Kanslienheten

MEDBORGARFÖRSLAG

Gazaremsan är ett område med en yta på ca 4 mil lång gånger 1.5 mil bred (ungefär halva ytan på Öland). På denna yta bor över 1,5 miljon människor. Gazaremsan har av Israel satts i blockad sedan 18 månader. Blockaden kan sägas ha förvandlat Gaza till världens största fängelse med följder som brist på bränsle, livsförnödenheter och mediciner och orsakat obeskrivligt mänskligt lidande för civilbefolkningen.

Israel som åberopar självförsvarsskäl har sedan den 27 december 2008 inlett omfattande bombningar av Gazaremsan. Blockaden och bombningarna i ett så tättbefolkat område dödar urskillningslöst gamla, kvinnor och barn och strider mot folkrätten. Användning av fosforbomber, klusterbomber och uran som medierna och bland annat Internationella Röda Korset, FN samt amerikanska Human Rights Watch vittnar om strider mot internationella krigslagar, konventioner och avtal.

Israels blockad och bombningar vars syfte är att krossa den palestinska motståndsrörelsen mot ockupationen slår sönder Gazaremsans grundläggande infrastruktur. Livsvillkoren för över 1.5 miljon människor förvärras för varje dag. Bomberna har hittills skördat hundratals dödsoffer och resulterat i tusentals skadade, vilket för palestinierna gjort dessa dagar till de mest blodsbesudlade sedan sexdagarskriget 1967. Blockaden som pågått så länge har tyvärr dödat många fler.

EU och därmed Sverige har ett frihandelsavtal med Israel. Samtidigt har den svenska regeringen ställt sig bakom de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor . De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna däribland Sverige uttryckligen förklarar sig bundna av dem. FN:s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966 innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång rad rättigheter som innefattar grundläggande friheter, rätten till skydd mot övergrepp och rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven. Staten Israel bryter mot alla dessa konventioner och gör sig enligt bland annat Röda korset till krigsförbrytare.

Sverige i allmänhet och [kommunens namn] kommun i synnerhet är skyldig att ställa krav på respekt för folkrätten och får en rättslig och en moralisk plikt att markera mot en stat som gör sig skyldig till så grova brott mot folkrätten. [kommunens namn] kommun, som numera är en Fairtrade City, och som på detta sätt tydligt har visat sitt engagemang i etisk konsumtion kan väl inte samtidigt stödja brott mot folkrätten.

[Kommunens namn] kommun har avtal, exempelvis inom livsmedelsområdet, som med all säkerhet omfattar israeliska varor. [Kommunens namn] kommun har därmed möjlighet att ta ställning för respekt för folkrätten genom att göra en markering mot Israel.

Vi kommuninvånare som undertecknar detta medborgarförslag anser att alla människor har lika värde och upprors över den pågående statsterrorn som civilbefolkningen i Gaza utsätts för. Vi känner oss tvingade att agera. Vi kräver att våra valda politiker tar ställning och inte accepterar att underleverantörer till våra avtalspartner bryter mot folkrätten. Det räcker inte med individuella handlingar. Vi kräver att skattesubventionerad verksamhet inte ska stödja terrorn mot civilbefolkningen i Gaza. Därför kräver vi att [kommunens namn] kommun ska bojkotta alla köp av israeliska varor. Detta är särskilt aktuellt då Israel genom sin ständiga ovilja att rätta sig efter FN:s resolutioner 242 och 338 som rör Palestinafrågan, visat att de inte bryr sig om omvärldens opinion och diplomatiska påtryckningar.

Genom vårt medborgarförslag kräver undertecknade att

· få svar på om handel med en stat som begår krigsbrott och systematiskt bryter mot folkrätten är förenlig med Sveriges internationella åtaganden
· Inga israeliska varor ska köpas med kommunala skattemedel. Köp av dessa varor gynnar den pågående israeliska statsterrorn mot civilbefolkningen i de ockuperade områdena
· Kommunledningen ska informera kommunanställda om detta beslut och dess orsak samt ge direktiv i att inte beställa israeliska varor då man gör en beställning.
· Kommunens avtalsleverantörer ska se till att ta bort israeliska varor från kommunens avtalat sortiment.

[Kommunens namn], Januari 2009

Med vänlig hälsning/



___________________ ___________________ _____________________
Namn Underskrift Organisation




___________________ ___________________ _____________________
Namn Underskrift Organisation




___________________ ___________________ _____________________
Namn Underskrift Organisation




___________________ ___________________ _____________________
Namn Underskrift Organisation

John sa...

Ali,

Saknade dej i kvällens debatt på SVT. Du hade behövts där!

Anonym sa...

http://www.alternet.org/story/119372

Magnus sa...

"When people live in freedom, they do not willingly choose systems that bring about terror and violence...Around the world, SAmerica is fighting for freedom....If America does not live up to the cause of freedom, that cause will not be led /ingen annan kan ju väntas komma med avgörande boidrag?/...This nation must stay willing to speak out for justice and truth."

-Bush i sitt sista pösiga tal från Vita huset (live på tv just nu). Stor humor, den manikeiska synen på världen genomsyrar hela talet även om det säkert låter vinnande för mellanvästern. Och den vitkalkande synen på USA:s militärmaskin och manipulation av omvärlden är tjock som gips. Urk.

Magnus sa...

"they do not choose leaders that bring about terror and violence", skulle det vara ovan från Bush - vilket bara gör citatet ännu bättre. Fallujah? Bombningarna av civila i Afghanistan? Vietnamkriget? Stödet tilla apartheidregimen i Sydafrika under årtionden?