torsdag, februari 19, 2009

Dags att deklarera

Carl Bildt presenterade den utrikespolitiska deklarationen idag. En inte särskilt sensationell redogörelse. Vänsterpartiets Hans Linde konstaterade i debatten att ”det råder en brist på politisk vilja att vara något mer än en uppskattad allierad på ena sidan den trans-atlantiska länken”. Det gjorde honom enligt Bildt till ”talaren från förra seklet”. (Läs Hans Lindes kommentar).
I skapandet av en hållbar globalisering har USA en unik roll att spela,
sa Carl Bildt. Det är förvisso sant. USA har spelat en helt unik roll när det gäller att skapa global politisk och ekonomisk härdsmälta. På ett unikt sätt skulle man nu kunna låta bli att invadera länder, stödja reaktionära regimer runt om i världen, kidnappa människor och sända dem till tortyr, och så vidare. Istället kunde man koncentrera sig på situationen med en unikt stor skuldsättning och unikt stora simultana underskott i bytesbalans och statsbudget.

- - - -

Men ärligt talat var årets utrikesdeklaration bättre än man kunde befara under rådande omständigheter. Bildt säger visserligen att vapenvilan i Gaza ”bröts” och ett krig ”inleddes”, utan att uttryckligen säga att det var Israel som bröt och inledde. Men så säger han:
Israels ockupation och bosättarpolitiken måste upphöra, en sammanhängande och bärkraftig palestinsk stat skapas, terrorismen upphöra och Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser respekteras.
Detta är ju en position som har stöd i folkrätten och FN-beslut, och som sammanfaller med exempelvis Hamas’ faktiska ståndpunkt. Det står däremot i bjärt kontrast till de ”facts on the ground” som Israel bankat in med bulldozers och fosforbomber och som Israel också öppet förfäktar, genom att fortsätta ockupationen, bygga ut bosättningarna, söndersmula de ockuperade palestinska områdena till krympande öar, terrorisera den palestinska befolkningen samt inte erkänna några gränser för sig själv.

Kanske borde utrikesministern i de fortsatta kontakterna med ”parterna”, ta hänsyn till sin egen utrikesdeklaration.

- - - - -

Det här tycker jag förresten också var positivt:
Nyligen lämnade den före detta norske utrikes- och försvarsministern Thorvald Stoltenberg sin idérapport om ett fördjupat nordiskt utrikes- och försvarssamarbete. Regeringen kommer att i positiv anda noga pröva dess olika förslag.
I den här typen av frågor måste jag säga att jag tycker den svenska vänstern ofta uppträder lite visionslöst och senfärdigt.

- - - - -

Och så måste man erkänna att Carl Bildt hör till de absolut mest underhållande debattörerna i riksdagens talarstol:
Den enda nyhet, efter att ha lyssnat på dacapon på [Urban Ahlins] anförande från förra året, som jag kunde finna i hans anförande var att Socialdemokraterna nu har startat en blogg. Detta vill jag gratulera till, och jag undrar var de fick denna briljanta idé från.
Det är sjukt kul. Liksom det faktum att han vid ett tillfälle spontant använde ordet ”härnadståg”.

- - - - -

Jag noterar också denna pärla av folkpartiets Birgitta Ohlsson:
Vi behöver ett USA som kan inspirera och inte enbart dominera.
Att ställa krav är att bry sig.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att du orkar vränga på allt!!