onsdag, februari 25, 2009

Sjukt? Nej då, bara marknadsmässigt.

Den svenska högerns integrationspolitik begränsas inte till att skapa hetsstämning genom artiklar på DN Debatt. Man jobbar även mer långsiktigt, till exempel inom sjukvården:
På Rinkeby vårdcentral har personalstyrkan halverats på ett år samtidigt som arbetsbelastningen bedöms ha ökat med 43 procent. I Skärholmen har stora nedskärningar gjorts främst genom att flera undersköterskor, en psykolog och en kurator sagts upp. Rationaliseringarna framtvingas av vårdvalets system där exempelvis ett patientbesök hos en läkare ger vårdcentralerna flera gånger så stora intäkter från Landstinget som ett patientbesök hos en sjuksköterska.
Det ska naturligtvis inte bara löna sig att arbeta, utan också att vara frisk. Vid en första anblick kan det tyckas uppenbart att dessa härliga framgångar är resultat av det marknadsfundamentalistiska flaggskeppet Vårdval Stockholm – en reform som förenar styckprissättning i New Public Management-anda med gammal god smårasistisk överklassarrogans. Men det kan inte heller uteslutas att nedskärningar i Rinkeby och Skärholmen liksom överhuvudtaget de sämre hälsotillstånden i socioekonomiskt eftersatta områden, beror på radikala islamister som samlas i källarvårdcentraler och utropar våldsam jihad mot sådana centrala västerländska värden som kuratorbesök och nyttig kosthållning.

Om man inte vill ändra på Vårdval Stockholm – vilket ju vore märkligt, när nu systemet fått helt väntade resultat – kan man därför istället till exempel beställa en rapport från försvarshögskolan, där Dick Erixon och Per Gudmundson intervjuas om kopplingarna mellan Skärholmens vårdcentral och fatwan mot Salman Rushdie, samtidigt som den framgångsrika vårdvalsmodellen exporteras även till andra landsting.


[DN][AB]
[Hanna Löfqvist]

1 kommentar:

Johan E sa...

Den här artikeln är ifrån ETC Stockholm i fredags:

http://etc.se/artikel/20268/det-oraettvisa-varDen dvalet