söndag, maj 24, 2009

Israel-lobbyn i USA propagerar öppet för militära angrepp på journalister

”Tankesmedjan” JINSA, Jewish Institute for National Security Affairs, är inte direkt någon perifer gruppering. Namn som John Bolton, Dick Cheney och Richard Perle har figurerat i dess styrelse. Organisationen spelar en viktig roll för att sätta den nykonservativa dagordningen i utrikespolitiken, särskilt när det gäller Mellanöstern, och slussar nyckelpersoner inom den amerikanska militära administrationen till ideologiproducerande möten med israeliska militära tjänstemän.

I sin senaste publikation ger man ordet till den inflytelserike militärstrategiske debattören Ralph Peters – bland annat känd för att ha presenterat ett förslag till ny karta över Mellanöstern – för att bland annat föreslå en ny hållning till medier i krig. Peters menar att de intellektuella och journalister som ”dominerar medierna”, genom att ”förneka sina fäders Gud”, blir ”lakejer vid terroristernas blodiga altare”. Han har därför en rad förslag om hur man bör förhålla sig till dem, sammanfattat tydligaste i detta citat:
Although it seems unthinkable now, future wars may require censorship, news blackouts and, ultimately, military attacks on the partisan media.
Nu måste vän av ordning påpeka att detta inte är ett förslag utan en beskrivning av USA:s hållning redan idag. Men på samma sätt som tortyr under Bush-administrationen gick från att vara något som användes i det fördolda till en växande och öppet försvarad del av den officiella politik, öppnar alltså Peters för en mer offensiv hållning till de övergrepp som USA:s och Israels militärmakter redan omhuldar.


Läs mer: Motbilder, MuzzleWatch, KABOBfest.

8 kommentarer:

Mattias sa...

Att mannen är helt ute och cyklar är ju helt klart.
Men jag måste säga att jag till största delen gillar hans förslagna karta över mellanöstern (som aldrig kommer att bli något annat än just utopi). Framför allt ett fritt kurdistan och ett Israel men 1967 års gränser.

Anonym sa...

Märk väl att israels önskekarta för Iran påpassligt utesluter de oljerika delarna delarna till kolonierna i Irak..

azerbajdzjaner sa...

Den totalt useriøse Ralph Peters har glemt :Azerer, eller azerbajdzjaner, är ett ursprungligen turkiskt folk som talar azerbajdzjanska och som är i majoritet i Azerbajdzjan. De är dock i minoritet i det av Armenien ockuperade området Nagorno-Karabakh där armenierna är flest.

Det lever fler azerer i Iran än i Azerbajdzjan. Azererna utgör omkring en fjärdedel av Irans befolkning och är den näst största etniska gruppen efter perserna. Azererna är turkar i etnisk bemärkelse men talar ett turkiskt språk sedan medeltiden. Azerbajdzjan var även före islam ett centrum för den iranska religionen zoroastrismen.

Azerbajdzjan hade varit i krig med Armenien, vilket gör att de har ett ostabilt förhållande i nuläget. Men freden är ännu hållen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7c/Ralph_Peters_solution_to_Mideast.jpg

Total population
approx. 21 million to 30 million
Regions with significant populations
Iran 12 million-18 million
Azerbaijan 7,205,500
Turkey 800,000
Russia 622,000


http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_people

azerbajdzjaner sa...

Achaemenid empire at its greatest extent.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Achaemenid_Empire.jpg

Following the overthrow of the Median Empire, all of what is today Azerbaijan was invaded by the Persian king Cyrus in the 6th century BCE. This earliest Persian Empire had a profound impact upon local population as the religion of Zoroastrianism became ascendant as did various early Persian cultural influences. Many of the local peoples of Caucasian Albania came to be known as fire worshipers, which may be a sign of their Zoroastrian faith.

Attilla sa...

The Oghuz languages, a major branch of the Turkic language family, are spoken by more than 110 million people in an area spanning from the Balkans to China.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Map-Oguz_Language_World.png

Angus sa...

Esbati - en iransk apologet och Israelhatare som står för en fortsatt tydlig fascistisering (och islamistisering) av extremvänstern.

Keep it up and you're soon irrelevant.

huh? sa...

Ali, har du retat upp den lokala rasstats-lobbyn av perifera galningar där borta i Norge (se ovan) eller hur skall man tolka alla sinnessjuka kommentarer i ämnet?

Anonym sa...

Det är en och samma snubbe. Ali har du sneglat på hans jente? haha