söndag, maj 10, 2009

Palestina i EU-valet

Från The Economist:
The canned broad beans which Mr Khader’s wife heats on a kerosene stove come from Egypt too. “Beans, beans,” sighs her husband. “How many beans can you eat?” It has been months since the family ate meat. The pitta bread they are given by an Islamic charity is their staple. Several of their girls are anaemic. “The doctor told me to give them better food,” says Mrs Khader, wiping tears off her face. “But what can I do? I cry every day.”
Israels ockupation pågår och vardagslidandet för palestinierna skruvas upp än mer under Israels nya extremhögerregering. Palestiniernas situation är desperat och den internationella solidariteten nödvändig för att nöden ska lindras och för att det ska gå att uppbåda ett minimum av internationellt tryck mot Israel.

I det läget är det intressant att läsa Palestinagruppernas ambitiösa och välgjorda enkät, som de sänt till de fem toppkandidaterna från partier som deltar i EU-parlamentsvalet. Svaren är väl värda att läsa och fundera över. Också tystnaden är talande. Fredrik Malm vägrade svara på enkäten. Fyra av fem moderater, liksom flera andra borgerliga kandidater struntade i det. Kristdemokraterna har gett ett partisvar som innehåller denna höjdpunkt:
Israels ockupationer kan inte per automatik anses vara i strid mot folkrätten, det finns alltså enligt folkrätten perspektiv som gör att Israels ockupation kan tolkas som rättsenligt.
Med detta svar lägger sig kristdemokraterna alltså strax till höger om Bush-administrationen i sin syn på Israel, samtidigt som man introducerar ett slags bibliskt ”perspektiv” på folkrätten – ett som likt den helige ande varit osynlig för de flesta andra som velat tolka folkrätten utan exegetisk kompetens.

Läs gärna svaren och PGS’ noteringar. Också Motbilder har en läsvärd kommentar till undersökningen.

Som bonus kommer ett klipp från januari, där Stephen Hawking talar om Israels övergrepp mot folket i Gaza. (Via KABOBfest).

1 kommentar:

Anonym sa...

Som vi alla vet är Stephen sjuk, mycket sjuk. Socialism är ondska vare sig man sätter national, revolutionär eller reformistisk före...