lördag, juni 27, 2009

Nåt för Sverige?

Norska LO har nu, efter en stor medlemsdiskussion, presenterat en rad frågor till de politiska partierna inför valet i höst. På så sätt ser LO till att påverka partiernas agenda, istället för att partierna ska komma till LO och dess medlemmar endast med färdiga paket.

Metoden togs i bruk på ett radikalt och framgångsrikt sätt i Trondheim inför kommunalvalen 2003 och därefter med lite olika variationer i kommande val.( Om detta har Aron Etzler skrivit den utmärkta boken Trondheimsmodellen)

LO har både ”defensiva” och ”offensiva” krav. Man vill försvara starka kollektivavtal, strejkrätt och dagens sjuklöneordning. Samtidigt reses krav på heltid som rättighet, en förstärkt arbetsmiljölag och en satsning på mer välfärd.
• Trygg pensjon - herunder tjenestepensjonene, bruttoordninger i offentlig sektor
• Ingen svekkelser i sykelønnsordningen
• Heltid en rettighet
• Mer velferd - nei til privatisering
• Forsvar dagens AFP-ordning [Avtalsfäst pension]
• En lønn å leve av
• Nei til sosial dumping - ja til allmenngjøring og solidaransvar
• Nei til EUs postdirektiv - hindre oppsigelser og sosial dumping
• Det organiserte arbeidsliv - forsvar kollektive avtaler og streikeretten
• Styrk arbeidsmiljøloven - forsvar og forsterk arbeidsmiljøloven
Läs mer.

Inga kommentarer: