söndag, juli 19, 2009

Demokraterna sviker i central fråga

En avgörande anledning till att det ekonomiska systemet i USA genererar sådana enorma ojämlikheter och orättvisor – vilka idag även grundlagt underutveckling i stora delar av den amerikanska ekonomin, ett ineffektivt och efterblivit socialförsäkrings- och sjukvårdssystem, och pågående finansiellt utlöst global kris – är att kapitalet i USA var långt mer framgångsrikt i att (gärna med privat och statligt organiserad repression) undertrycka fackföreningsrörelsen där, i jämförelse med de flesta europeiska länder.

Därför har det också varit av stor betydelse att Obama och en del andra Demokrater sagt sig vara beredda att lätta något på de lagar som kraftigt försvårar facklig organisering och ger arbetsgivarna stora möjligheter att skrämma bort de arbetande från bildandet av fackklubbar som kan bedriva kollektiva förhandlingar.

Nu visar det sig att Demokraterna likafullt kan vara på väg att vika ned sig, i alla fall delvis, efter en historiskt stor lobbykampanj från storkapitalet och arbetsgivarsidan.

Läs mer hos Jonas Sjöstedt. (Och kolla in kommentarerna hos NYT – förvånansvärt många som uttryck starka känslor över Demokraternas svek).

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ingen vuxen människa kan förvänta sig något annat av en filur som har tillåtits inta posten som USA-imperiets tillfälliga kejsare...

USA har ju grundats av kapitalister för att tillfredsställa kapitalisternas krav.

Att inbilla sig att någon av dess galjonsfigurer skulle kunna göra skillnad är bara okunnigt, barnsligt och idiotiskt naivt.

DEN SISTE SOVJETSTAT sa...

Den siste anonyme komentator kunne studere nærmere hvordan Putin-mafian stjeler og robber investorers verdier.