onsdag, juli 15, 2009

Konstituering

Det blev en polsk högersnubbe, Jerzy Buzek, som valdes till EU-parlamentets talman. Också socialdemokraterna, som i valrörelsen talat vitt och brett om att EU är en viktig konfliktarena, röstade på Buzek. Om inte vänsterpartiets Eva-Britt Svensson hade ställt upp som motkandidat, hade Buzek stått ensam. Nu fick hon 89 röster - ett förvånansvärt högt resultat. Det viktigaste är att Eva-Britt Svensson och vänstergruppen i parlamentet därmed utmanade en unken ordning som är karaktäristisk för hela EU-bygget.

Buzek blev vald för att Socialdemokraterna och de konservativa återigen kommit överens om att en från vardera sidan ska vara talman halva mandatperioden. Detta handlar – i kontrast till exempelvis den svenska riksdagens upplägg som tillåter oppositionen visst inflytande över utskottsarbetets utformning – om att väva samman majoritet och minoritet i en enda sörja. I grunden går denna institutionaliserade kohandel – som inbegriper långt mer än ordförandeposten i parlamentet – ut på att gardera sig mot att reella politiska konflikter kan formeras inne i EU:s organ.

Detta är en materialisering av EU-systemets funktion som en politisk överbyggnad över kapitalets behov av konsolidering och ”befrielse” från besväriga element av folkstyre. Det betyder inte att systemet är entydigt bestämt av detta, eller att det är helt statiskt. Men det är en viktig del av det reellt existerande EU.


Jonas Sjöstedt skriver om samma sak, fast kortare.

[SVT][AB][DN]

Inga kommentarer: