onsdag, juli 15, 2009

Fighters & Lovers - Sverige

I Danmark startade gruppen Fighters & Lovers i januari 2006 försäljning av T-shirts. En del av pengarna utlovades gå till dels en radiostation drivan av colombianska Farc-gerillan, dels ett tryckeri drivet av palestinska PFLP. Det var en medveten och principiell protest och undergrävelseaktion riktad mot EU:s bisarra terrorlagstiftning, där man illegaliserar kontakt med organisationer på en politiskt bestämd lista (som fastställs och justeras i hemliga processer) istället för eventuella konkreta terrorhandlingar.

Den blåbruna danska högern agerade snabbt, liksom Colombias regering. F&L blev anmälda och utsatta för bland annat en razzia. Efter en lång process blev man till sist fällda i Danmarks Högsta Domstol i enlighet med terrorlagarna – för att ha sålt tröjor.

Man kan tycka olika saker om Farc och PFLP (personligen tycker jag det är en stor och snabbt växande skillnad mellan dem som organisationer – PFLP:s folkrättsligt legitima kamp mot ockupation finner inte en motsvarighet i Colombia) men det är likafullt orimligt att använda en separat terrorlagstiftning för att i praktiken bekämpa politiskt stöd till dem, och för att i (den korta) förlängningen skaffa sig möjligheten att med stort godtycke kriminalisera motståndskamp och radikal politisk opposition över huvudtaget.

Därför är det glädjande att F&L har fått en stödavläggare i Sverige:
På vår hemsida möjliggör vi för vilken svensk som helst att bli terrorist genom några enkla musklick. Och i det långa loppet bidra till att rasera terroristlagstiftningens legitimitet.
Köp av T-Shirts där renderar också ett stöd till advokater som arbetar för politiska fångar.


PS. Gudmundson har också besökt sajten.
PPS. Vet inte om Fredrik Malm hunnit snappa upp nyheten än, men här är en påminnelse i förebyggande syfte.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Chavez skallenligt uppgifter följa med Galloway på nästa "ship to Gaza".

Det är Ali, fan ta mig, mer än vad någon vänsterledare gjort efter Castro. Sydamerikas mäktigaste och satansstaten USAs största fiende och mänsklighetens största vän, skall alltså se till att nödhjjälp kommer fram till koncetrationslägret i mellanöstern.

Känn på den du.

Anonym sa...

Är inte just ordet radikal problemet i sammanhanget?