torsdag, augusti 27, 2009

Offentlig sjukvård mer effektiv. Några tal från OECD.

Det är ju vanligt i högerkretsar att slentrian hävda ”effektiviteten” i privata alternativ när det gäller exempelvis hälsovården.

Data från OECD, som Manifest Analyse presenterar idag, visar att det förvisso finns en korrelation mellan graden av offentlig finansiering och totalkostnaderna för hälsovård, som andel av ett lands BNP. Sambandet är det motsatta till antagandet om privat kostnadseffektivitet. Länder som har hög andel offentlig finansiering använder mindre pengar till sjuk- och hälsovård. Samtidigt har de inte färre sjukhussängar eller praktiserande läkare. Däremot betydligt lägre barnadödlighet.

Här är PM:et.
På den horisontella axeln: offentlig finansiering som andel av totala sjukvårdskostnader. På den vertikala: kostnader för sjukvården som andel av BNP.

17 kommentarer:

Sigve Indregard sa...

Denne statistikken er tvilsom, Ali. Hvis du tar bort den ene uteliggeren oppe til venstre, forsvinner hele korrelansen. Og vår kompis oppe til venstre er USA.

Dessuten antar vel denne måten å analysere at alle land har like godt helsevesen. Det er jo direkte uriktig.

Se gjerne min diskusjon om de samme tallene.

Ali Esbati sa...

Nej, det håller jag inte med om. Det vi gör är att vi avvisar påståendet om att privatfinansierad hälsovård är mer kostnadseffektiv - det finns i alla fall ingen grund till att hävda det utifrån OECD:s tal. Vi antar heller inte att alla länder har lika bra hälspvård. Vi säger att det inte finns något påvisbart samband mellan privat hälsovård och kvantitativa mått som antal läkare och antal sjukhussängar. Kvalitativa mått är betydligt svårare att få fram. Som vi också nämner är barnadödlighet något som påverkas av många faktorer, men det är knappast orimligt att hävda att en tillgänglig sjukvård är *en* faktor.

Men som sagt, det är högersidans påståenden som ständigt rör sig runt kostnadseffektivitet i privat sektor, och just det har helt enkelt inte någon reell grund.

Ali Esbati sa...

Jag tycker förresten att din genomgång är väldigt bra. Vi säger väl egentligen samma sak?

På längre sikt är det ju också så - som jag skrivit om massa gånger - att sjukvårdens andel av BNP *måste* öka om det ska vara möjlighet att upprätthålla god sjukvård. Men det är hyfsat uppenbart att privatiseringar inte är en riktig väg att gå om det är tillgänglighet och kvalitet som är ute efter.

Sigve Indregard sa...

Ja, vi er veldig enige i konklusjonen. Jeg er bare redd for at grafen over blir litt i overkant "populistisk" og lett å avfeie. Man må dra resonnementet via flere mellomledd før man ender opp med den konklusjonen vi er enige om, og slik den grafen er plottet ser det derfor litt tynt ut.

Men rapporten deres syns jeg redegjør godt for disse sammenhengene, så ingen skade har vel skjedd ;-)

bergh sa...

Ali,

siffrorna du redovisar säger inget om produktivitet, försåvitt du inte hävad att output är exakt densamma i de jamförda länderna. Vilket den inte är.

Att förväntad livslängd är längre i vissa länder beror sannolikt på matvanor till mycket stor del.

Ali Esbati sa...

Det är svårt att säga något om produktiviteten i sjukvården - vilket är något som marknadsliberaler ofta avfärdar, när man argumenterar för kvalitet och allmän tillgänglighet. Men vi påpkar att man i alla fall inte kan se att offentlig finansiering skulle ge svårigheter att tillgodose viktiga kvantitativa mått, som läkartäthet och sjukhussängar.

När det gäller kvalitet på output påpkar vi uttryckligen att lägre barandödlighet knappast bara beror på mer offentlig sjukvård. Men det är inte orimligt att anta att möjligheten att få jämlik vård är en av flera faktorer.

Detta är ett kort PM som bemöter en slentrianmässig argumentation om att privat sjukvård är mer effektiv. För det finns det knappast några belägg - utom i nationalekonomisk teori.

Vi går inte in i grunderna till olika hälsoresultat i olika länder. Skulle man vilja göra det är relativt låg inkomstspridning i samhället och relativt hög grad av kontroll över det egna arbetet säkert goda kandidater till att förklara bättre folkhälsa. Sådana länder brukar inte karaktäriseras av stor grad privat sjukvård. Men det är delvis en annan diskussion.

Kontentan är att det finns fler indikationer på att privata vårdlösningar är dåliga än på att de är bra.

Hugo sa...

Nu blir jag riktigt förbannad på dig Ali och allt jävla skitsnack från din sida om offentlig vårds överlägsenhet. Hoppas du blir ordentligt sjuk en dag och hamnar i sjuksvängen du så hett prisar.

Suttit nu i det närmaste förlamad 7 veckor, diskbrock, o inte sett annat än inneväggarna vilket gör vem som helst galen. Rollator ja, så jag kan kasta skräpet.
Nu sjukgymnast o en ny vända, det skall prövas först fast det är meningslöst. Ytterligare 3-4 månader åt helvete, sen remiss till ortoped och operation inom vårdgarantin. Räkna med 3-4 månader.

Men vari helvete räknas den från i din perfekta (icke vinstgivande sjukvård?)
Det är enkelt 7 plus 12 plus i bästa fall 16 veckor= 35 veckor, kanske ännu mer. Det kan lätt bli fler med lite otur.

Jag hatar de socialistiska kösystem som förnedrar människor för sådant de redan betalt pengar för.

Mitt alternativ är privat egen beskostad operation 35 000 som kan ske inom 14 dagr. Hellre det än stå i kö tills jag dör i ditt planekonomiska system. Det är också fråga om livskvalitet, vem i helvete orkar krypa omkring som en krympling i 6-8 månader för att du o dina liksinnade har bestämt vården skall vara lika dålig för alla?

Du refuserar väl detta som troligt är, konstruktiv kritik är inte ditt adelsmärke.

Igelkotten Sonic sa...

Ah, så det handlade om en bitter sjukling som sitter och vräker ur sig hat mot samhället. Ja, det kunde man förstå.

Simsalablunder sa...

Vilken massiv statistik Hugo redovisar. Genom ett fall (sitt eget) vill han visa att sjukvården i Sverige är usel. Konstruktiv kritik är icke Hugos adelsmärke.

Hugo sa...

Du Simsalablunder. Har i min bekantskapskrets 3 läkare, varav 2 överläkare. De har lång gedigen erfarenhet. Deras gemensamma nämnare är åsikten att Landstingen skall skrotas och att de som är skickade för det få sköta sjukvården.

D v s sjukvårdsarbetarna, hög som låg. Administratörerna och politisk tillsatta byråkrater är bara en onödig kostnad. Sen om sjukvård är statlig eller privat bryr jag mig inte. Den skall vara snabb och kostnadseffektiv. Det är våra pengar som slösas bort i onödan.

Simon F. sa...

Hugo, psykiatrin i Sverige är även den avgiftsfri och skattefinansierad. Dessutom håller den hög kvalitet. Ett litet tips i all välmening bara.

Simsalablunder sa...

Du Hugo. Har i min bekantskapskrets 4 läkare, varav 3 överläkare. De har lång gedigen erfarenhet. Deras gemensamma nämnare är åsikten att Landstingen skall vara kvar och att de som är skickade skall sköta sjukvården. Sjukvårdsarbetarna, hög som låg, administratörerna och politiker är alla nödvändiga.

Pelle sa...

Om man tänker sig att Hugo har rätt och att alla dessa pengar "slösas bort" - vart försvinner de? I tomma luften? Om de ger 25000 pärmbärare jobb så konsumerar dessa i sina lokalsamhällen, sätter fart på ekonomin och ger multiplikatoreffekter och annat nationalekonomiskt yadayada - är det inte det som nyliberalerna menar ska hända vid "trickle-down"? Varför skulle det då inte kunna trickla upp eller åt sidan?

Hugo sa...

Simsablunder, förr var det 2 administratörer på 60 sjukvårdaarbetare. Fattar du inget eller spelar du bara dum som pubesfjant i en högborgerlig miljö?

Rätta mig om fel, men tror inte ens du vet vad hederligt arbete innebär. Det vet min generation i vart fall.

Nu orkar jag inte tjabba med dig mer, läs om Das Kapital en gång till så kanske du fattar om världshistoriens mesta överskattade bok, dessutom utan evidens och relevans att dett finns ett socialistisk paradis på jorden.

Ge mig beviset snälla och sluta babbla en massa onödig skit.

Simon F. sa...

Hugo, helt allvarligt, ta kontakt med psykiatrin. Du börjar bli lite obehaglig. Vården är som sagt skattefinansierad i Sverige så du behöver inte bekymra dig om att inte ha råd.

Hugo sa...

Simon säg ngt vettigt istället för tarvliga tillmälen. Skattefinansierad eller inte, tänk om det är just det som jag jobbar med, psykiatri........dvs. Vårdar dig o alla övriga stollar.

Nils Lindholm sa...

I USA:s BNP så ingår ju krigen o atombomberna i BNP.
Och från Sives länken så har USA 60% större andel av BNP än Sverige!!
Detta måste väl betyda att USA har en avsevärd högre kostnad per 'höftkula' än vad som visas i BNP jämförelsen.