onsdag, september 09, 2009

Lä(s)tips

Bra ledare av Katrine Kielos i Aftonbladet idag.

Och positivt att socialdemokraterna går ut och säger att skatterna måste höjas. Men som Mats Engström påpekar, är det vaga löften och små höjningar. Det kommer att skapa allvarliga problem om man binder sig fast vid de höjningar som socialdemokraterna ska föreslå i sin budgetmotion om en månad. För om målet för en ny regering ska vara att bryta med den nuvarande inriktningen på politiken – och det måste det vara – så behövs det ett betydligt större manöverutrymme.

Naturligtvis är det inte så att man ska gå till val på att höja skatter per se. Det handlar om att sätta det uppochnedvända politiska samtalet på fötter igen. Först: vad önskar vi göra, vart vill vi med samhället, vilka reformer innebär det och vilka prioriteringar. Sen: hur utformas bland annat skattesystemet för att nå de målen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

moskvabarn?

lasse sa...

Att ha skattehöjning som poliskt budskap verkar som ett intellektuellt moras. Problemet sen lång tid är inte för låga skatter utan överbeskattning av svensken. Men nu verkar det inte som om varken S eller Mp är villiga att rucka på de speciellt svenska självpåtagna tvångströjorna som sk överskottsmål eller budgettak.

V fick väl vara med i värmen om svor sig fri från att propagera för avskaffandet av dessa lutheranska självpåtagna asketiska gissel.

Att propagera för höjda skatter och samtidigt ha kvar målet om överbeskattning av svensken i dessa krisens tider när arbetslösheten skenar torde vara att likställa med ren idioti. För visso är väl de nämnd förmögenhets co fastighetsskatterna av rent symbolisk natur i praktiken man frågar sig varför ytterligare åtstramande skattehöjningar som kan komma, vi har ju gedigen erfarenhet av sådant här i landet.