måndag, november 09, 2009

Åsa Linderborg om Berlinmurens fall

Det finns ingen i den svenska offentligheten som idag kommer i närheten av Åsa Linderborg när det gäller läsvärd och meningsfull kommentar till 20-årsdagen av Berlinmurens fall. Det är en personlig berättelse, som samtidigt innehåller två decennier av storpolitiska konvulsioner, grusade förhoppningar och nya knoppar av motstånd.
För vänstern har det varit en befrielse att slippa det sovjetiska oket, också om arbetarrörelsen aldrig har varit så svag som nu. Men även liberalismen är vekare än någonsin. Den statliga maktutövningen är monumental då staten har fått befogenheter som är oförenliga med liberala ideal – medborgerliga rättigheter kränks under skydd av en terroristlagstiftning och åsiktsregistrering som för tankarna till DDR. Historien lär oss att liberalerna bara är liberaler när det finns en stark vänster som pressar dem till det. Men lärdomen från 1989 är också att revolutioner inte behöver vara blodiga och att det är rätt att göra uppror oavsett om förtryckarna påstår sig kämpa för socialism eller västerländsk civilisation.
Jag skulle kunna citera varje avsnitt. Läs hela!

[Žižek i NYT][SvD vill använda dagen till att göra även socialdemokrater ansvariga för Sovjetunionen mm.][SvD][DN][DN][AB][AB][Expr][Expr][Dagens Arena]

8 kommentarer:

lasse sa...

"... – att Reagans ekonomiska politik hade positiva effekter."

visst hade Reagans politik positiva effekter, inte för alla i samhället men för högerns kärngrupper hade det synnerligen positiva effekter. Medan liberaler/vänstern satt och gjorde sig lustiga över hur "dum" och "töntig" b-skådisen var vred den "dumme" och "töntige" b-skådisen USA och en hel värld flera varv åt höger på alla tänkbara plan.

En formidabel uppvisning om än inte önskvärd.

Mäktiga intressen inom socialdemokratin så väl här som utrikes, det förmenta vänsteralternativet, lät sig charmas och det är dessa som i dag har makten inom denna "vänsterrörelse" som nu V sålt sin själ till.

I dag tuggar de socialdemokratisk politrukerna i kommuner mm om SAF/Timbros 80-tals pamfletter om "valfrihet" och hur mycket "effektivare" privat verksamhet är.

Som sagt de "nyliberala extremister[na]" som tuggar högerns teser i dag har förstås gått vidare och flyttar fram positionerna.

Röde Condoren sa...

SvD:s Claes Arvidsson säger idag i en liten text att man ska koncentrera sig på "kommunismens brott mot mänskligheten". Även om det exempelvis innebär en riktigt jävlig homofobi efter "kommunismens" fall.

I överlag kan man konstatera av den senaste veckans rapportering och tyckande att det spelar ingen roll hur mycket skit, elände och kristen irrationalism det finns - det viktiga är att "kommunismen" inte längre finns.

Micke sa...

Det viktiga för högern idag är att byta ansikte på fascimen.

Anonym sa...

...och idag bygger israel sin apartheidmur mot ickejudar i Palestina och med USAs hjälp, likadana murar i sina ockupationer i Afghanistan och Irak...

Mindre synliga murar som byggts sedan israels globala krig mot islam (eller terrorismen som deras koallitioner av villiga idiotarmeer kallar dem) finns som elektroniska övervakningssystem och dito passlagar.

Anonym sa...

Winston Churchill om islam - i 1899!

"Hvor forferdelig er ikke de forbannelser som Muhammedanismen legger på sine tilhengere!

I tillegg til et fanatisk raseri - som er like farlig i en mann som hydrophobia er i en hund- er den fryktelige fatalistiske apatien. Ubetenksomme vaner, slurvete landbruk, korrupte metoder for handel og usikkerhet angående fast eiendom, er i regelen stor der tilhengerne av profeten styrer eller bor.

En degradert sensualisme berøver livet for nåde og raffinement; og deretter både verdighet og hellighet.

Det faktum at enhver kvinne må tilhøre en mann som hans absolutte eiendom - enten som et barn, en kone, eller en konkubine- forsinker den endelige avskaffelsen av slaveriet, helt til troen på Islam opphører blant menn.

Individuelle muslimer kan sikkert vise til strålende egenskaper - men påvirket av religionen, lammes den sosiale utviklingen hos de som følger den.

Ingen større fremskrittsfiendtlig kraft finnes i denne verden. Og langt fra å være døende, er Muhammedanismen både militant og proselytt.

Den har allerede spredt seg over hele Sentral-Afrika, og dyrker fryktløse krigere for hvert steg, og var det ikke for at kristendommen blir skjermet av vitenskapens sterke armer – den vitenskapen den selv forgjeves kjempet mot - kan sivilisasjon i det moderne Europa falle, akkurat slik det gikk med sivilisasjonen i det gamle Rom."

-Sir Winston Churchill (The River War, første utgave, vol. II, sidene 248-50 (London: Longmans, Green & Co, 1899).(min oversettelse)

Hugo sa...

Nog har vår norske vän rätt i sina påståenden. Upplysningen har aldrig fått något genomslag i den arabiska kulturen och dess klansamhällen. Dessa försvarar extremvänstern i sitt förblindande hat mot USA och den västerländska civilisationen. Det är en skam hur introvert vänstern drivits till att hylla alla diktaturer.

Igelkotten Sonic sa...

Ja, upplysning har aldrig fått något genomslag hos Hugo. Han lever i 30-talets gamla träskmarker där kolonialhatten ska på och vildingarna ska tämjas. Dessa vill han bomba sönder eller döda med giftgas såsom Churchill förespråkade. Det är en skam hur introvert Hugo är.

Tack och lov har världen gått vidare sedan den rasistiska tid som Hugo längtar tillbaks till då araber skulle ses som getknullare och vidriga infödingar vars mark stod fritt för utländska kolonisatörer att stjäla och bebygga.

Anonym sa...

Vänsterns prioriteringar:

Marginellt högre A-kassaavgift ´(som ändå kompenseras med en annu större skattesänkning) = Brutal nedmontering av Svenska välfärden och ett hemskt borgerligt angrepp på alla svenskar

Berlinmurens fall med nedmontering av en förtryckande, torterande polistat och frihet och mänskliga rättigheter för halva Europa = Ingen riktig skillnad, folk längtar tillbaka till hur det var förr i öst. Dessutom så har kapitalisterna i väst förstört miljön, invaderat Afganistan och skapar ett övervakningssamhälle vilket östländerna aldrig hade gjort, typ....