måndag, november 09, 2009

Lite mer om nyliberalism. Nu om Reagan.

Utanför USA är det väl främst bland nyliberala extremister som man fått för sig – och propagerar för – att Reagans ekonomiska politik hade positiva effekter. Men det är ändå bra att Paul Krugman gör en insats för att skingra den mytbildning som finns

Amerikansk ekonomi efter Reagan har inte upplevt högre BNP-tillväxt tillväxt, inte högre BNP-tillväxt per capita, och inte snabbare produktivitetstillväxt.

Inga kommentarer: