lördag, januari 09, 2010

Intervju och manifest

Läs den här intervjun med Abdolkarim Soroush - vetenskapfilosof och framstående islamisk intellektuell - om den gröna reformrörelsen i Iran.

Soroush spelade stor roll för islamisterna i den ideologiska dragkamp som omgärdade revolutionsprocessen och pågick åren efter att Shahen störtats, tills den nya regimen konsoliderade sig. Han började falla i onåd i mer hårdföra kretsar ganska snabb och har gradvis blivit allt mer kritisk till regimen.

I intervjun diskuterar Souroush ett slags minimimanifest som han lagt fram tillsammans med fyra andra dissidenter. De fem har det gemensamt att de i grunden stött revolutionen och inte har en antireligiös utgångspunkt - de är alla 1979 års män - men vill moderera eller ta bort en del av de mer märkliga elementen i systemet; borgerligt-demokratiska reformer.
Q: Will compromise satisfy the new generation of reformers?

A: Compromise has a negative connotation. But if even one of these demands is fulfilled – such as freedom of press – that will be enough to change drastically the political scene and atmosphere of the country. If they accept one of these 10 demands – and not the rest – it will revolutionize the whole country. Maybe release the prisoners; so many competent people are in prison. Any one of these would revolutionize the atmosphere.
Läs hela.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nyckelordet är givetvis "dissidenter"..

Är dessa män representanter för den majoritet av iranier som vill ha det styrelseskick som finns idag och deras starke man Ahmadinejad?

Nej naturligtvis inte, då hade de inte varit "dissidenter". Ali gräver djupare i skiten men det blir inte renare för det. Varför är det så svårt respektera folkets vilja,Ali?

Anonym sa...

härligt. jag känner hur de iranska universiteten verkligen tar till sig doften av islam. vi kanske ska stänga dem igen en liten stund och ge A.S fria händer this time.

/

Anonym sa...

http://www.youtube.com/watch?v=tXVLDxigioI


http://www.youtube.com/watch?v=tXVLDxigioI