söndag, februari 07, 2010

Ekonomi som icke-exakt vetenskap

För den vetenskapsteoretiskt intresserade. Daniel Little sammanfattar en bok om ekonomivetenskapens möjligheter att säga något meningsfullt om verkligheten; Daniel Hausmans The inexact and separate science of economics. Särskilt rekommenderar jag reflexion över den beskrivna skillnaden mellan prediktion och förklaring. Jag har inte läst boken och känner spontant viss skepsis inför försöken att skära ut separata, om än inexakta ekonomiska lagar. Det beror i och för sig på vad man vill separera dem från. I ortodox neo-klassisk teori sätter man upp sina (förment universella, ahistoriska, pseudofysikaliska) lagmässigheter oberoende av alla existerande sociala strukturer - med andra ord oberoende av verkligheten. Det gör mycket av dagens ekonomivetenskap konkret irrelevant.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Som den länkade bloggposten nämner är Hausman's Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy från 2007 också mycket relevant i sammanhanget. En bättre startpunkt än The Inexact... om man bara hinner läsa en. http://www.amazon.com/Economic-Analysis-Philosophy-Public-Policy/dp/052160866X/ref=ntt_at_ep_dpi_1

Anonym sa...

aldrig tidigare har utrycket "du tar i så du spricker" varit mer träffande...

Anonym sa...

Mycket intressant. Tack för tipset och för bloggen.