tisdag, februari 23, 2010

Naturligt

Visst ligger detta både nära till hands och i tangentens riktning när det gäller försvaret för staten Israels politik. Men det är likafullt lite extra frånstötande. Elctronic Intifada skriver om Harvard-forskaren Martin Kramer och hans inlägg på temat "överflödiga unga män":
In the speech Kramer rejected common views that Islamist "radicalization" is caused by US policies such as support for Israel, or propping up despotic dictatorships, and stated that it was inherent in the demography of Muslim societies such as Yemen, Iraq, Afghanistan and the Israeli-occupied Gaza Strip. Too many children, he argued, leads to too many "superfluous young men" who then become violent radicals.

Kramer proposed that the number of Palestinian children born in the Gaza Strip should be deliberately curbed, and alleged that this would "happen faster if the West stops providing pro-natal subsidies to Palestinians with refugee status."
Läs hela!

Uppdatering: Läs också Daniel Luban: The World's Nastiest Genocide Scholar, om Kramers inspirationskälla.

10 kommentarer:

Santiago sa...

Nu väntar vi bara på att Kramers förslag officiellt skrivs in i folkpartiets utrikespolitiska program. Fredrik Malm känner sig säkert manad. Erik Svansbo m fl lär applådera

Klas Sandberg sa...

Martin Kramer har också lyckan att kunna säga hej till Sveriges Magnus Norell. De är båda ”forskare” vid Washington Institutet för Nära östern policy. WINEP. (Se personallistan.)

Det där kommer utanpå Martin Kramers tjänst som gästforskare vid Harvard universitetets Weatherhead Center.

(Kramers anknytning till Harvard är ganska rotig. Han verkar var knuten till en underinstitution till en underinstitution till en underinstitution. Jag själv undrar om det inte kan handla om en sponsrad avdelning. Det är inte ovanligt att amerikanska universitet tar emot privata bidrag. De kan ofta komma med små villkor om vilka som skall tilldelas tjänsterna. Den typen av institutioner fungerar ofta som tankesmedjor men kan fortfarande flagga med elituniversitets namn.)

Man brukar ofta prata om vilken ankdamm den Svenska eliten utgör. Faktum är att den inte amerikanska är mycket bättre och Martin Kramer är ett typexempel. Du har visserligen ett myller av forskningsinstitutioner, tankesmedjor och institut men skakar du litet på dem är det titt som tätt samma figurer som trillar fram.

Anna sa...

Ta gärna en titt på Martin Kramers svar till Electronic Intifada.

klas_s sa...

En titt på Martin Kramers svar i Jerusalem Post:s spalter.

Det vara vad man kunde vänta sig i sådana fall. Först en omgång snorkigheter mot kritikerna som framställs som en skara knäppgökar.

Webbsajten Electronic Intifada –som först spräckte nyheten- är bara ”en död-åt-Israel sajt”.

Underförstått: den drivs av palestinier och deras sympatisörer.

Därtill hade ”De vanliga misstänkta” hade tagit ställning mot Martin Kramer: framför allt progressiva judar som Phillip Weiss nämns.

Med andra ord obetydliga figurer, ovärdiga att döma en så framstående forskare som Martin Kramer själv.

Sedan övergår han till förnekanden. Han själv har ABSOLUT inte sagt förordat något massmord. Martin Kramer har bara talat stillsamt på Herzliya-konferensen (Israels motsvarighet till Folk och försvarskonferensen i Sälen) om att befolkningsökningen den muslimska världen är ett ”ett problem” och i Gaza skulle det ”problemet” skulle kunna lösas genom att biståndet till mödravården i Gaza stryps. (En inspelning av Krames tal ligger på You tube. Den avgörande formuleringen kommer ca 5,15.)

Man tycker sig nästan se hur Martin Kramer ser sig triumferande omkring efter sitt genmäle. Var talar jag om folkmord vill han utbrista han. Ingen kan minsann belägga honom med att vräka ur sig något brutalt eller blodtörstigt. Allt som möter är en städad och prydlig amerikansk forskare som bekymrar sig över den snabba befolkningstillväxten i Gazaremsan och föreslår att biståndet till mödravården eller den prenatala omsorgen skall strypas så att de gravida kvinnorna får klara sig på egen hand. Inga hälsokontroller, inga blodprov, inga fostervattenprov, ultraljudsundersökningar eller kosttillskott under graviditeten. De får minsann själva stå sitt kast.

Är det någon som har några illusioner om vad Martin Krames lilla förslag kommer att betyda i praktiken i Gazaremsan? Vad som kommer att hända med barnadödligheten?

Martin Kramer säger inget rent ut i sitt tal för att han inte behöver. Och man tycker sig märka på inspelningen att publiken lyssnar uppmärksamt och är med på noterna.

Nu hör det i och för sig till god ton inom all organiserad brottslighet att man nästan aldrig talar klarspråk om vad man gör, i alla fall inte på högre nivå. Formuleringarna är alltid slingriga och indirekta. De avgörande orderna är muntliga och meddelas i enrum. Inga protokoll eller vittnen. De är så som de högsta beslutsfattarna försöker krångla sig ifrån ansvar.

Det gäller i ligor och det gäller storskaliga folkmord. I gangsterband under förbudstiden talades aldrig om mord eller död när bossarna gav order. Det sas bara att den och den ”skall tas om hand” eller ”måste gå”.

Detsamma gällde under andra världskriget. I orderna talades bara om ”avtransport” eller ”sluttransport” eller de och de skulle ”slutbehandlas”. Som värst talad man om ”eliminering”.

I samtliga fall betydde det döden och alla inblandade visste om det. Man kan gissa att det var samma sak på Herzliya konferensen.

Anonym sa...

tipsade du inte om den här förut, jag mindes den när jag läste inlägget. mkt bra artikel om för många unga män. http://www.newleftreview.org/?view=2775

Anna sa...

Klas, för att vara rättvis bör du inte glida mellan "mördavård" och det som Kramer faktiskt talar om, nämligen "prenatala subventioner" (utifrån).

Han skriver också i sitt svar att han avser före graviditeten. Det är alltså lite oärligt av dig (och EI) att antyda att han menar att man inte ska ta hand om gravida kvinnor (utifrån).

Hans slutpoäng är att (som världens största mottagare av bistånd per capita) så bör Hamas och den palestinska myndigheten själva stå för fiolerna, istället för att folk ska veta (före graviditeten) att oavsett om de skaffar 6-10 barn så subventioneras allt från utlandet. Han säger också att befolkningsökningen i området bland palestinierna tillhör världens högsta, och det är ett problem för palestinierna (på riktigt, och utan koppling till Mellanösternkonflikten), inte främst för Israel eller någon annan.

Sedan kan man tycka att han är dålig på att förklara slutsatsen, som är något i stil med att överbefolkning gör att folk har det sämre, och därför skapas "överflödiga" frustrerade unga män utan utikter i livet (eftersom inga jobb skapas av Hamas eller den palestinska myndigheten), vilket bidrar till att dessa lockas till extremism och våld.

Han förklarar dock att uttrycket om överflödiga unga män, i betydelsen att samhället inte skapar plats åt dem, myntades av en folkmordsforskare. Det är alltså svårt att insinuera några genocidala avsikter hos varken Kramer eller den andre forskaren.

Klas Sandberg sa...

Av oss båda undrar jag om inte du är den som slirar mest med begreppen Anna. Jo jag kan vara aningen trögtänkt men jag försöker följa Martin Kramers tankegångar.

Hans tal som inför Herzlia konferensen den 3 februari 2010 formligen bågnar av rasistiska stereotyper, om den gröna faran och den stora befolkningstillväxten och avslutar med förslaget att ”Väst” skall strypa stödet för UNWRA:s mödravård för palestinier med flyktingstatus i Gaza.

Den första tanketråden, den som du (och Martin Kramer) påstår som felaktig är den att mödravården –eller den prenatala vården, termen betyder samma sak på svenska- rimligen borde bryta samman. Kanske inte direkt men gradvis, allteftersom sjukhus och kliniker kör slut på material. Det betyder att kvinnor i Gaza gradvis kommer att tvingas att föda under alltmer primitiva förhållanden. Graviditet och förlossning blir samma hasardspel som under gångna århundraden.

När ett tillräckligt antal dött i barnsäng borde de andra ha lärt sig läxan och avstå från att skaffa barn.

Handlar det om ett språkligt missförstånd? Det är osannolik Anna. Jag kollade termerna innan jag skrev mitt förra inlägg. Lägg därtill att flera engelskspråkiga kommentatorer, Philip Weiss, Richard Silverstein och Daniel Luban alla gjorde exakt samma tolkning.

Enligt dig är detta ett illvilligt missförstånd. Man tänker verkligen inte göra något rått eller illvilligt. Det gäller enligt dig bara att kapa stödet till vård av gravida kvinnor i Gaza… innan de blir gravida.

Öhh?

Ursäktar du om det är aningen svårt att förstå vart den tråden skulle leda?

Jo Martin Kramer har skrivit en liten kria till sitt försvar. Mönstret är bekant. Han är nära allierad med Daniel Pipes och verkar använda samma taktik. Kasta ut grova och rasistiska förslag, Daniel Pipes har föreslagit att Israel borde utradera hela palestinska byar som vedergällning för minsta beskjutning eller att fundamentalistiska terrordåd borde bestraffas genom pogromer mot muslimer som lever i Västvärlden.

Det handlar om att gradvis skapa allt större vana och acceptans för de tankegångarna.

Varje gång de framstötarna utlöser upprördhet slår man till reträtt under en sky av bedyranden om att sååå menade man verkligen inte och hur kan någon misstänka respektabla lilla mig etc. etc. Kort sagt tror jag att detta handlar om en beprövad taktik. Många gånger lägger de in en liten, liten brasklapp att hänvisa till om det skandalen skulle bli för stor.

Martin Kramers försvar går i stort sett ut på att detta redan är Israels politik mot Gaza. Både han och du anför som ett slags kvalitetstecken att det stöds av den pensionerade tyske folkmordsforskaren Gunnar Heinsohn från Bremen.

Ett problem här Anna: Gunnar Heinsohn är inte någon snäll man för att uttrycka sig milt. I Wall Street Journal beskärmar sig Heinsohn över att ”Väst” genom bistånd ser till att de flesta barn som föds i Gaza får ”mat, kläder, vaccinering och utbildning genom UNWRA.” Heinsohn framstår i mångt och mycket som en rasbiolog av en sort som varit portförbjudna i den offentliga debatten sedan 1945 av grundligt goda skäl.

Och detta är tydligen Martin Kramers förebild.

Argumentet från både dig, Martin Kramer och Gunnar Heinsohn är att om man bara stryper biståndet så skall väl Gazaborna ”ta sig i kragen” och övergå till att ”jobba istället”.

Det är ett redigt skenheligt argument Anna. Ekonomin i Gazaremsan är grundligt lamslagen genom Israel ömma omsorger. Av alla industriföretag har 95 procent stängts och de övriga går bara på bråkdelen av sin kapacitet. Av hela befolkningen är nu 75 procent beroende av bistånd. Stryper man biståndet – i synnerhet till mödravården - ja då återstår bara ren utsvältning och jag misstänker starkt att Martin Kramer och Gunnar Heinsohn i själva verket är grundligt väl medvetna om saken.

Lennart sa...

Anna, för att vara rättvis: orsaken till att palestinierna i Gaza måste subventioneras är väl för att de är blockerade av Israel?

"eftersom inga jobb skapas av Hamas eller den palestinska myndigheten", litet svårt i ett blockerat getto, vad ska de jobba med, de får ju inte ens importera betong och tegel för att bygga upp de sönderbombade byggnaderna!

Och om de utblottade palestinierna i Gaza "själva ska stå för fiolerna", borde inte detsamma gälla Israel som subventioneras av USA till summan av över tre miljarder dollar per år, betydligt större summor än vad palestinierna får?

De "överflödiga unga männen" i Gaza skulle snabbt få jobb om Israel lyfte blockaden och den palestinska ekonomin tilläts växa.

Vore inte det en bättre och mer human lösning än göra sig av med "överflödiga" människor?

Anonym sa...

Anna (Veeder?):

"Sedan kan man tycka att han är dålig på att förklara slutsatsen, som är något i stil med att överbefolkning gör att folk har det sämre"

Det ska väl till den mest förljugna apartheidapologet för att misstolka Kramer på det sätt att hans uppsått framstår som att palestinierna ska få det bättre. Han nämner ju det i samma mening som Israels terrorsanktioner, som en del av "strategin".

Och "superfluos" kan knappast tolkas på fler än ett sätt.

Riktigt trevlig nymalthusiansk socialdarwinism du försvarar.

acke sa...

Gud, säg inte att Anna Veeder har sjunkit så där lågt. Måtte det vara en annan Anna!