onsdag, april 14, 2010

Utanförskapet, the real deal


Diagrammet är baserad på statistik från Eurostat och kommer från ett inlägg av briljanta Marika Lindgren Åsbrink. Hon skriver:
Efter att ha legat ganska konstant runt 25 procent i flera år, ökade andelen arbetslösa fattiga kraftigt efter 2006 och ligger nu på 38 procent. Inget annat EU-land har utvecklats på motsvarande sätt. Tvärtom har de flesta länder legat still eller minskat andelen fattiga arbetslösa under denna tidsperiod. Bara Sverige sticker ut – och detta mitt under en högkonjunktur. Efter att under lång tid ha legat långt under EU:s genomsnitt, ligger vi nu mycket nära.
Det här är en kärnfråga. På många områden är högerns förändringar av Sverige rekordsnabba. När de rör människor som inte är i samhällsdebattens centrum, märks det kanske inte lika gott, i alla fall inte lika fort. Men det är grundläggande systematiska försämringar som genomförts. På område efter område där Sverige har stuckit ut på ett bra sätt, blir det nu en «normalisering». Ras ned mot genomsnittet. En framkämpad, framgångsrik samhällsmodell plockas isär. Vi måste sätta stopp och börja bygga nytt.

Läs hela Lindgren Åsbrinks inlägg.

Uppdatering
: Läs också Lindgren Åsbrink om regeringens egna fattigdomsstatistik – som visar samma utveckling.

21 kommentarer:

Rickard sa...

Det bör nog förtydligas att den "briljanta" skribenten använder ett relativt fattigdomsbegrepp som innebär att den som fått det bättre ställt m.a.p. köpkraft mycket väl kan betraktas som fattigare i statistiken, förutsatt att andra fått det ännu bättre ställt. Ur den genuint fattiges perspektiv kan jag försäkra att det är ett mycket större problem att få sin ekonomi försämrad jämfört med att få en förbättring som visserligen är mindre än andras förbättringar.

Det intellektuellt hederliga hade varit att redovisa båda måtten, eller åtminstone göra klart att det handlar om graden av ekonomisk utjämning snarare än den ekonomiska situationen för de fattiga.

Ali Esbati sa...

Relativa fattigdomsbegrepp, där man alltså ser om någon ligger 50 el 60 procent under median, är de enda relevanta fattigdomsbegreppen, åtminstone i industrialiserade länder. Det är också det helt vedertagna fattigdomsmåttet som registreras av statistikbyråer och internationella organ. Det finns inget "genuint" fattigdomsbegrepp.

Ali Esbati sa...

Det bör med andra ord förtydligas att du försökte blanda bort korten på ett tröttsamt sätt.

nix sa...

...kan passa på att glädja Rickard, vän av intellektuell hederlighet, genom att påpeka att den '"briljanta" skribenten' tvivelsutan lever upp till Rickards hederlighetskrav:
"(...) åtminstone göra klart att det handlar om graden av ekonomisk
utjämning snarare än den ekonomiska situationen för de fattiga".


Ingen som läser Marika Lindgren Åsbrinks inlägg kan undgå att lägga märke till premisserna för det fattigdomsbegrepp hon använder. Att påstå, eller låta ge sken av något annat vore minst sagt intellektuellt ohederligt.

Anonym sa...

alltså snälla! rubriken ali och co. utanförskap handlar ju om delaktighet i samhÄllet. statistiken ni hänvisar till visar att det blivit *relativt* jobbigare att vara arbetslös/välja att inte arbeta. det är precis det folk röstade fÖr 2006 och kommer att rösta för 2010. the real deal. no big deal. som du tidigare upplysts om handlar din utmaning om att förklara för folk varför de inte ska vara glada när de fått mer (köpkraft) utan glada när andra får mindre.

Anonym sa...

för min del är det mest tröttsamt med tjatet om stora och växande "klyftor" mellan de som köper radhus och de som lägger all soc.cash på plattTV beg. Mercedes och BMW (ngn som varit på HeronCity?)

det är därför retoriken klingar bra fram till det att den möter verklighetens "fattiga" 50% < median och "rika".

Anonym sa...

Det är kul med kommentarfält. Först skriver Ali ett inlägg som visar att högerns politik får idiotiska resultat. Sen kommer högerns hejarklack och visar att de även är idioter på ett individuellt plan.

Simon F. sa...

Undrar hur det kommer sig att stenkorkade högerextremister tycks gravitera till Alis kommentarsfält. Intressant fenomen.

Anonym sa...

"En framkämpad, framgångsrik samhällsmodell plockas isär. Vi måste sätta stopp och börja bygga nytt"

Dvs transformationen från en modell med skyhöga sjukfrånvaro och budgetunderskott i händerna på finansvalpar i London, Hong Kong och NYC till modellen normal sjukfrånvaro och balans i bokslutet samt herre över sitt eget öde?

Jag håller med, låt oss börja bygga tillbaka till P-I-G-S-modellen. Jag röstar rödgrönt.

Anonym sa...

Värt att se om jämlikhet i Sverige under de senaste åren.

http://nonicoclolasos.wordpress.com/2010/04/15/okade-klyftor/

Anonym sa...

Instämmer med Rickard om att det mest intellektuellt hederliga är att vara tydlig med att fattigdomsbegreppet i det här sammanhanget handlar om relativa inkomstskillnader. Relativ fattigdom är inte vad folk i gemen direkt associerar till när de hör ordet fattigdom. Det är inte heller det enda relevanta måttet på fattigdom. Egentligen hade det nog varit bäst att använda ett begrepp som spridning i inkomstdistributionen om man vill vara maximalt intellektuellt hederlig. Men i politiska sammanhang kan det förlåtas att man vill använda retoriskt effektiva begrepp. Därmed inte sagt att det är OK att utelämna att förklara att man talar om *relativ* fattigdom, eftersom det trots allt är missvisande för hur många annars uppfattar begreppet.

Anonym sa...

De borgerliga statistik-dribblar-don-Quijotes här i kommentarsfältet kanske kunde lägga en tiondel av sin energi till att få regeringen att följa grundläggande språkregler.

Som i att man inte ska säga ökande sysselsättning när den minskar med alla kända mått hitom Jupiter. Eller att klyftorna minskar samtidigt som statistiken visar motsatsen.
Eller att man inte ska säga att socialbidragen minskar, bara en vecka efter att Socialstyrelsen slog fast att utbetalningarna var de högsta på tio år (Sabuni).
Som när Husmark Persson påstår att utförsäkringsreglerna inte kommer slå på ett visst sätt, när hela den församlade och närvarande socialförsäkringsexpertisen konstaterar motsatsen.
Som när... ja ni förstår poängen.

För övrigt försöker ni göra poänger av en reservation som redan fanns i den text ni kritiserar.

Hur bisarra ska ni tillåta er bli?

Anonym sa...

"Relativa fattigdomsbegrepp, där man alltså ser om någon ligger 50 el 60 procent under median, är de enda relevanta fattigdomsbegreppen, åtminstone i industrialiserade länder."

Vilka politiska slutsatser ska vi dra av det här då? Om vi vill utplåna den relativa fattigdomen i Sverige skulle det bästa vara att kraftigt höja skatten på arbete. Höj skatten på arbete av bara fan så minskar medianinkomsten. Med en lägre medianinkomst så kommer färre personer i låga inkomstlägen att klassificeras som fattiga.

Det hela blir absurt om man drar det till sin yttersta spets. Om vi tänker oss att vi kraftigt höjer skatterna så att lönerna utjämnas och blir helt lika har vi då utplånat fattigdomen!

Någonstans måste ändå ett absolut mått vara relevant också. Hur mycket och vilken sorts mat konsumerar vi? Vilket boende har vi? Har vi råd att resa på semester? Har vi råd att köpa två par skor och tre par byxor varje år?

Anonym sa...

Socialbidragsutbetalningarna sjunker i jämförelse med föregående kvartal. Titta på den graf som Socialstyrelsen bifogar i sitt pressmeddelande. Men visst har socialbidragsutbetalningarna ökat jämfört med 3:e kvartalet 2008.

Då låg socialbidragsutbetalningarna i nivå, rent av under, den nivå då sossarna styrde. Vet du vad som hänt efter tredje kvartalet 2008? Finanskrisen, ringer det till i någon klocka då?

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/ekonomisktbistand

Kurt sa...

Ja så fort borgarna styr är det kris - men det är ju knappast förvånande.

Wonder Warthog sa...

"Finanskrisen"...! Bla bla! Högerns patentursäkt för en illa hanterad arbetsmarknadspolitik! "Skattesänkningar" får ingen jävla klocka att ringa hos dom överhuvudtaget!

Herr Nilsson sa...

Men detta
"Det är naturligtvis inte förvånande att det ser ut på det här sättet. Den borgerliga regeringen har dels sänkt ersättningen i a-kassan, och dels höjt medlemsavgiften, vilket fått till följd att många avslutat sitt medlemskap. Detta leder förstås till att allt fler arbetslösa står utan a-kassa"
kom inte med. Det innebär att de som bäst behövde a-kassa avstod från den.
Det kan också nämnas att finansieringen av a-kassan var och är ett problem. Jag ser inget konstigt i att folk som avstår en försäkring får problem när de sedan skulle behövt den försäkringen. Däremot ser jag det som konstigt om andra ska kompensera för den personens misstag.

Till slut kan också nämnas att åtskilliga pensionärer - främst kvinnor - ligger långt under den där fattigdomsgränsen.

Anonym sa...

ännu ett statistiskt bevis på att borgarna gjort folk fattigare. (relativt)

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/boprisgapet-blir-allt-storre_4573585.svd

Fredrik sa...

Borgarna gör som vanligt. Ljuger. Johan Norberg försökte, man Ankarloo ägde hans skitsnack.

Samma sak här. Pinsamt.

Och tragiskt. Att deras lögner trots allt godtas. Någon har ju gått på den.

Ulf Vargek sa...

Marika Lindgren Åsbrink vet vad hon talar om. Alliansens politik driver utan tvekan in folk i utanförskap.
Måtte det bli ett regeringsskifte innan de har monterat ned hela den Svenska välfärden.

Marika Lindgren Åsbrink sa...

Tack så mycket för de snälla orden!