onsdag, juni 30, 2010

Moderaterna och valdeltagandet

Uppdatering: Sanna Rayman omvandlar det urgamla moderata folkstyreföraktet till ledarartikel i SvD – och Marika Lindgren Åsbrink ger ett läsvärt svar på tal, där hon visar upp den intellektuella kontinuiteten till högerns ställningstaganden innan den blev påtvingad allmän rösträtt.
- - - - -

Vill tipsa om Marika Lindgren Åsbrinks utmärkta inlägg om moderaterna i Sundbyberg, som rasar mot kommunens beslut att ordna informationskampanjer med målet att höja valdeltagandet i stadsdelar med lågt valdeltagande.

Motståndet är begripligt. Den finns tydliga samband mellan klass, invandrarbakgrund, röstbeteende och valdeltagande. Moderaterna vet att deras väljare inte i första hand finns i de grupper där extra information och mobilisering kan behövas för att komma över tröskeln att rösta.

Det är för övrigt samma motsättningar som i mycket hårdare tappning och ännu mer hudfärgkodat finns i USA. Jfr till exempel Republikanernas starka motstånd än idag mot kampanjer för att fler väljare ska registrera sig.


Jag har skrivit i ämnet förut:
- Problem med röster
- Valdeltagande som klassfråga
- Rösta!

21 kommentarer:

Sebastian sa...

Vänstern får alltså röster främst från de som är ointresserade av politik, inte har fattat sakfrågorna och knappt är läskunniga på svenska?

Jag tror det stämmer, men hur rimmar det med vänsterns tal om att "engagemang" betyder vänstersinnad?

Karl sa...

Högern får alltså röster från debil överklass med fascistoid människosyn?

Jag tror det stämmer.

Pelle sa...

Är Sebastian på riktigt eller är det Badlands Hyena? Demokratisynen är skrämmande nära 1910-talets Högerparti.

Simsalablunder sa...

"Vänstern får alltså röster främst från de som är ointresserade av politik"

Det är ju snarare så att de politiskt ointresserade röstar på Moderaterna. Vore det inte så skulle M:s uppgång vara oförklarlig, vilket den inte är.

Anonym sa...

När jag läste statistik på universitetet så fanns en grupp som dels frågade om partisympati och dels om hur kunniga av politik de ansåg sig vara. Det fanns ett klart samband mellan att vara okunnig och att vara moderat.

Pelle sa...

Det är ju inte alls oväntat att okunnighet och moderatism är relaterat. Vill man att allt ska styras av marknad och ekonomin och inget av politiken blir det förstås ointressant att sätta sig in i politik.

Anonym sa...

Får jag fråga en sak,; om ett betydande antal av de som inte röstar, skulle rösta på Sverigedemokraterna, och på så sätt höja valdeltagandet.

Skulle ni tycka det vore positivt då?

Mvh

//Rickard Melkersson

Mats E sa...

Det är sannolikt så att SD:s mobilisering bidrar till ett ökat valdeltagande (eller att en eventuell minskning inte blir så stor som den annars sklle blivit), eftersom de till stor del hämtar sitt stöd från sofflocket. Men därav följer inte med nödvändighet att kommunala insatser för att höja valdeltagandet gynnar SD. Hur som helst är ett högt valdeltagande bra oavsett vilka partier som gynnas av det.

Anonym sa...

Hur kan ni tycka att det är bra att valdeltagandet ökar, om en bieffekt blir att ett rasistiskt parti växer?
Är det inte då bättre att vi har ett lågt valdeltagande, fast i ett samhälle utan ett rasistiskt partis inflytande?

Fast "Mats E" kanske inte företräder vänsterkanten... men egentligen spelar det ju ingen roll för högern ogllar ju SD de med, om dock inte lika mycket, möjligtvis.

Att högt valdeltagande tveklöst är att föredra i alla lägen, är en hållning jag finner lite främmande från eran sida.

Mvh

//Rickard Melkersson

Vidugavia sa...

Herr Melkersson

I korthet handlar det om ett fast övertygelse om att demokrati, dvs folkets direkta deltagande i samhällets styre, är något som i förlängningen leder till ett bättre samhälle. Om man ser demokrati som en strategisk, och inte en taktisk, fråga är det inte konstigt att stödja i princip allt som leder till ett ökat folkligt deltagande i det politiska livet. Detta även om det på kort sikt kanske kan få negativa konsekvenser.
Xenofobiska populistpartier som SD är en direkt effekt av människors upplevda maktlöshet. Det bäste sättet att motverka dem är därför ökade möjligheter för människor att påverka samhället de lever i.

Hugo sa...

Den här kommentaren av Sanna säger väl det mesta om hyckleriet på vänsterkanten.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/osnygga-demokratisatsningar-i-sundbyberg_4941311.svd

Tomma tunnor skramla mest.

Mats E sa...

Rickard Melkersson:
Min poäng var att ökat valdeltagande INTE automatiskt gynnar SD; däremot kan SD:s mobilisering öka valdeltagandet. Det ena sambandet följer inte av det andra. Kommunala insatser för att öka valdeltagnadet mobiliserar förmodligen andra grupper än potentiella SD-väljare. Och ja, jag "företräder vänsterkanten" (heltidsarvoderad vänsterpartist i Botkyrka). I övrigt se Vudugavia.

Anonym sa...

Nja, vad Moderatera protesterade över var att styrande majoriteten bara ville satsa på attt höja valdeltagandet en den stadsdel där S var stark som hade lågt valdeltagande. Nu skall man tydligen även försöka göra det i andra stadsdelar med lågt deltagande efter protesten. Det är väl okej eller?

Simsalablunder sa...

"Tomma tunnor skramla mest."

Säger den tomma tunnan Hugo samtidigt, som han rullar den lika tomma tunnan Sanna framför sig. Kanske duger tunnorna till att utföra paradiddlar på.

Hugo sa...

Simsa,..... kanske vi skall införa planhushållning istället. Det blev ju en lyckad parantes i den ekonomiska historien. Socialismen som ekonomisk kraft är stendöd, det fattar alla utom de rättrogna.
Sista hoppet Chavez är nu på väg att köra landet i konkurs trots stora naturtillgångar. Vem skall du hålla på nästa gång?

Hugo sa...

På tal om valdeltagande och folkstyre, är det någon som tänkt tanken att vi redan har den teknologiska möjligheten med direkta referendum via internet i viktiga sakfrågor.
Det nuvarande partiväsendet, höger som vänster är ett skämt och har inget ansvar mot sina väljare. Det är bara lurendrejeri vart fjärde år.

Begränsa politikernas makt och inför folkstyre. Så kommer aldrig att ske. Den politiska adeln släpper aldrig sina platser vid det offentliga smörgåsbordet.

Anonym sa...

Hedervärt att ni konsekvent försvarar principen om att alla människor bör ha chans att påverka samhället, även om det kan riskera att något som ni avskyr får ökad makt.

Mvh

//Rickard Melkersson

Hugo sa...

Rickard, självklart är det så. Politiker skall hållas på mattan och deras makt begränsas till gagn för menigheten.
Switzerland är ett bra exempel på hur demokrati skall fungera. Självständiga kantoner och satta regler om grundlagsändring och eller lagförslag.
Där lönar det sig inte med yviga löften och populistisk politik eller billig retorik.

Simsalablunder sa...

Det är ju populism som har lönat sig för SVP i Switzerland, det vi i Sweden brukar kalla för Schweiz.

Hugo sa...

Simsa, visst dyker extrema partier upp även där. Jag vet inte hur många omröstningar de haft om invandring men alla gått i rätt riktning.

Minns jag rätt om det blev ett förbud mot minareter? Hur som helst om så än är, vad är skillnaden om du tar dig in i Mecca med en bibel i hand till den heliga stenen. Du blir halshuggen direkt. Så är det.

Anonym sa...

Det bästa vore kanske att införa röstningsplikt på valdagar, eller?