tisdag, augusti 24, 2010

Debatt om social dumpning

1 kommentar:

Anonym sa...

Brilljant vinkling! "Lika lön för lika arbete".

Hela poängen är ju att de utländska arbetare som konkurrerar med lägre priser inte kan leverera samma nytta för köparen (pga kvalitets, risk, avsaknad av referenser, språk- och andra orsaker). Alltså rör det sig inte samma arbete.

En annan fråga: anser letterna på hyrenlett.com att de "utnyttjas" när de arbetar i Sverige? Skulle de föredra att *inte få* sälja sitt arbete så billigt som de gör idag? Har du frågat dem Ali, eller tog du dig rätten att tala för dem utan att göra dig det besväret?

En tredje tveksamhet är påståendet att vårt välstånd/färd kommer av att rörelser krävt bättre villkor. De flesta skulle nog hävda att välståndet snarare kommit från att värdeskapandet ökat snabbare än befolkningens storlek, bla pga tekniska uppfinningar, konkurrens och internationell handel.