lördag, juni 11, 2011

Fremskrittspartiets svenskesug

Inlägg i Klassekampen 11:e juni

Frps svenskesug

I et forunderlig innlegg (10. juni) skriver Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Sverige som et eksempel på store skattekutt som en framgangsvei, blant annet for å skape flere arbeidsplasser. «Det svenske finansdepartementet bekrefter nå at de er godt fornøyd med resultatene,» skriver Tybring-Gjedde fornøyd, og konkluderer dermed med at skattekutt «beviselig» gir «flere arbeidsplasser som igjen fører til økt skatteinntekt»

I virkeligheten er det vanskelig å finne slike «beviser». Arbeidsløsheten i Sverige er på åtte prosent; dramatisk større enn i Norge. Svensk arbeidsløshet er høyere enn hva den var i 2006 da høyreregjeringen tok over. I det siste har særlig langtidsarbeidsløsheten økt. Sysselsettingsnivået er fortsatt lavere enn i 2006.

Sverige er egentlig et meget godt eksempel på at teorien «lavere skatt gir bedre ’insentiver’ gir flere jobb», ikke fungerer i praksis. Når det svenske finansdepartementet regner inn positive effekter på sysselsettingen er dette teoretiske effekter. Disse teoriene bygger på at flere skal komme i jobb fordi det settes et press nedover på lønningene. Og de tar ikke hensyn til hvordan arbeidsmarkedet fungerer i virkeligheten. De er så å si verdiløse.

Skattekuttene på nærmere 100 milliarder, og andre grep med formålet å «styrke insentivene» til arbeid, har derimot gitt flere andre merkbare effekter. I dag er det bare en av tre arbeidsløse som overhodet har rett til arbeidsløshetstrygd. På to år med Reinfeldt-regjeringen økte andelen under fattigdomsgrensen blant de arbeidsløse fra 24 til 38 prosent. Sverige gikk fra å ligge under EU-gjennomsnittet til et nivå høyere enn gjennomsnittet (Norge klarer seg best i denne statistikken). Dette er en direkte følge av dramatiske innstramminger i ordningene for arbeidsløshet, sykdom og uførhet. Disse har, sammen med skattekutt for de som er i jobb, alle blitt gjennomført for å «gjøre det mer lønnsomt å arbeide».

Politikken har ført til at utbetalingene av sosialstøtte har økt og økt siden 2007, med over 30 prosent. De har altså fortsatt å stige til tross for at det nå er erklært høykonjunktur. Andelen barn som lever i familier med langvarig behov for sosialhjelp har økt fem år på rad.

Mens Tybring-Gjedde skriver om «tusenvis av nye arbeidsplasser rundt hjørnet» viser statistikken at rundt 20.000 jobber forsvant i velferdssektoren bare i årene 2008-2009. Sysselsettingen i offentlig sektor har gått ned med cirka 90.000 årene 2006-2010.

Den fattigste tiendedelens disponible inntekt gikk ned 6,6 prosent i årene 2006-2009. Den rikeste tiendedelens disponible inntekt økte derimot mest, også i prosent – 16,7 prosent. Skattekuttene har innebåret en enorm overføring av ressurser fra syke, arbeidsløse og uføre, til fortrinnsvis rike menn som bor i store villaer. Samtidig forfaller den offentlige tjenesteytingen og den fellesfinansierte infrastrukturen. Dette er ikke «skremselspropaganda» – det er fakta fra Norges naboland.

Manifest Analyse har tatt seg for Frps voodoo-økonomiske teser og situasjonen i Sverige i to rapporter, henholdsvis «Skattepolitikk i det blå – Det faglige grunnlaget for Fremskrittspartiets skattekutt» og «Lanseringen av ’utenforskapet’ – Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene». Rapportene kan lastes ned på vår hjemmeside.

Ali Esbati
Økonom, Manifest Analyse

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jätte intressant inlägg. Ju större offentlig sektor och dess högre skatter och mindre till den enskilde dess bättre. Man slår sig för pannan. Är vi alla totalidioter oförmögna att ta hand om oss själva?

Anonym sa...

Inte alla, men du verkar vara i "riskzon".

Tommy sa...

jag antar att min första tanke är. "why so serious". men sedan som man läser posten, så ser man att du verkligen har något att säga. Även om jag personligen tycker att det finns viktigare saker att prioritera i livet än saker som är orättvisa mot vissa (för sådana ting finns alltid... kommer aldrig finnas någon "rättvisa", en poetisk illusion...