torsdag, augusti 28, 2014

Personligt och politiskt

På sajten Valappen finns en längre intervju med mig, om bakgrund och världsbild. 
Jag ser vänstern som en frihetslära, som hävdar vanligt folks anspråk på utveckling och makt. Liberalismen, var vid tiden för höger-vänster-begreppens formering, och långt senare, en (icke-socialistisk) vänsterideologi. Men i takt med att man mer har ”fastnat” i de ekonomiska friheterna för den som har pengar, blir det en högerståndpunkt – alltså för bevarandet av nuvarande ekonomiska och därmed sociala hierarkier. Frihet utan jämlikhet blir ganska tomt på innehåll och stora klyftor kommer dessutom lättare att gå i arv – och därmed undergräva idén om individuell frihet att forma sitt eget liv.
Läs gärna.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Höger är den "tysta" ideologi som genomsyrar så gott som ALL vedertagen (och i riksbankens pris till nobels minne, premierad ekonomisk teori) och lydbranscherna; management,pr och marknadsföring. DETTA är helt uppenbart.

Att systematiskt verka för odemokratiska strukturer via privat ägande och påverka attityder och opinion att utgå från ett nyliberalt tolkningsföreträde.

Titta bara på ett sådant parti som M vars retorik uppenbart är till för att fungera som "skadekontroll" för att fästa i den skandinaviska myllan. I orwellsk anda lanseras ett "nyspråk" givetvis hämtat från pr-världen, man kallar sig arbetarparti trots att man är intresserad av att underminera löntagarnas intresse.

Att säga en sak och göra en annan i stället för att ÖPPET redovisa sin Nyliberala, corporatistiska agenda. Som står emot de demokratiska perspektivet som är essensen av vänstern. Varför inte säga sanningen?

Att verka utan att synas. Gärna genom att undan för undan montera ner demokratiska system. Högre skatt på arbete än skatt på kapital. Ett ekonomiskt system så nedtyngt av ideologi och egennytta Allt skräddarsytt för att gynna en elit som förfördelar sig själva.

Inte så konstigt att man använder PR och marknadsföringsspråk för att dölja sitt odemokratiska egenintresse med intetsägande floskler.

Per sa...

Ali,

Hur se du på skillnaden mellan inrikesfödda vs invandrares arbetslöshet/sysselsättningsgrad i Sverige jämfört med övriga Europa? Vad är huvudförklaringen till den skillnaden mellan Sverige och övriga Europa? Du lyfter ofta fram rasism när det gäller arbetsmarknaden. Är det en viktig skillnad?

Ali Esbati sa...

En anledning är av allt att döma att det är en högre andel flyktingar i Sverige. Det är förstås så att det är skillnad i initial sysselsättning/arbetslöshet mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare. Ser man till integration över tid är svenska siffor ganska bra, eller bland de bättre.

Anonym sa...

Borde inte V ställa sig i opposition, så att inte SD blir det enda alternativet till Alliansen+MP+S?

Det håller ju att titta lite på hur det går i Europa och världen för att förstå att en S-ledd regering kommer att få folk att vända sig annorstädes (eftersom det inte blir någon äkta rödgrön politik). Förvisso kommer en del att gå tillbaka till Alliansen eller soffan, fast nog blir det något av ett guldläge för den som inte associeras med Alliansen+MP+S. För demokratins skull vore det väl bra om SD inte fick framstå som enda alternativet? Alla lär ju inte göra som jag och låta bli att rösta, somliga vill ju faktisk rösta för att uttrycka missnöje med Alliansen+MP+S och väljer i brist på annat SD.

Om V kunde ställa sig i opposition som Syriza i Hellas, Podemos i Spanien, osv., nog skulle man kunna tänka sig samma effekt här som där, alltså att utrymmet för SD blev betydligt mindre och utrymmet för vänsterdiskurs betydligt större?