torsdag, september 08, 2011

Marika Lindgren Åsbrink: Högern och vetenskapen

Högerns ansträngda förhållande till fakta och forskning om samhälleliga förhållanden är väl känt. Det visar sig i stort och smått, från det ilskna avfärdandet av tre decenniers socialmedicinsk forskning om ojämlikhet, sammanställd i boken The spirit level, till allmänt felaktiga och märkliga påståenden om tillstånden i socialförsäkringssystemen eller effekterna av jobbpolitiken.

Detta är, som jag har skrivit om flera gånger tidigare, en anledning till att nationalekonomin i sin mest sterila, verklighetsfrånvända tappning, gärna uppskattas i nämnda kretsar.

Detta i ordets sämsta bemärkelse ideologiska förhållningssätt har sällan kommit så gott till uttryck som i den samlade högerkommentariatets reaktioner på SNS' mycket försiktigt hållna rapport om privatiseringarnas effekter. Det är chock och hån och ursinne.

I ett lysande inlägg
går Marika Lindgren Åsbrink, som deltog på det seminarium där rapporten lades fram, igenom flera av kommentarerna. Det är mycket intressant läsning.
Det är inte utan att det känns lite obehagligt, denna kompakta ovilja att ta till sig forskningsresultat som inte stämmer helt överens med den egna ideologiska övertygelsen. Särskilt obehagligt blir det när Peje Emilsson [grundare av "Kunskapsskolan"] börjar ropa på att SNS ska korrigera vad han menar är felaktigheter, det vill säga: rätta till forskningen så att den bättre passar Peje Emilssons smak.
Rekommenderar starkt!

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

I sammanhanget kan också erinras om miljöminister Andreas Carlgrens reaktion på en samlad utvärdering av effekterna av den s.k. Förbifarten i Stockholm - mer trafik, mer utsläpp:

- Det anser jag inte.

Därmed var frågan avgjord.