måndag, augusti 15, 2005

Operationen lyckades - patienten dog

Peter Kadhammar fortsatte igår ett intressant reportage om svälten i Niger, som det annars rapporteras sparsamt ifrån. Av artikeln framgår att IMF:s och världsbankens politik, som påtvingas Niger, är en direkt orsak till svälten. Processen beskrivs konkret och tydligt. De kooperativ som organiserat grundläggande livsmedelsförsörjning för hundratusentals fattiga har förbjudits, då de hotade den ”fria marknaden” (vilket förstås är poängen). Priskontroller på mat har tvingats bort, vilket lett till hamstring och efterföljande svält. Människor svälter alltså inte för att mat saknas, utan för att de saknar ”köpkraft”.

Vad som inte riktigt framgår av artikeln, är att detta på intet sätt är unikt för Niger. Precis tvärtom. Detta har varit IMF:s och Världsbankens politik i tredje världen under ett flertal decennier. Överallt, alldeles särskilt i Afrika, har den lett till katastrof – svält, utslagning, regression, förstörda utvecklingsmöjligheter. Mot denna politik har miljoner människor runt om i världen organiserat sig i proteströrelser. Informationen är inte ny. Den har funnits hela tiden. Det är många – vi är många – som talat och skrivit om detta.

Vad som också ska påpekas är att detta inte är en tragisk bieffekt av politiken. Med den marknadsliberala syn som IMF och Världsbanken grundar sin politik så är Niger ett lyckat exempel, ett land på rätt väg. Det är ju så här det ska fungera i en marknadsekonomi. De som obehindrade av prisregleringar säljer mat till skyhöga priser och därmed orsaker svält hos stora befolkningsgrupper är marknadssamhällets älskade hjältar, smarta entreprenörer.

Det som Niger utsatts för följer alltså en exakt one-size-fits-all-mall som land efter land i tredje världen angripits med. Jag skriver angripits med, och menar det. IMF:s och världsbankens politik förstör brutalt, cyniskt och systematiskt utvecklingsmöjligheterna i tredje världen. Kraven är att man ska fokusera på export, av det man har ”komparativa fördelar” i, alltså fortsätta med råvaror och inte utveckla industrier; att man ska privatisera offentlig verksamhet; att man ska skära ned i de offentliga utgifterna (som ofta är mycket små, bortsett från militärutgifter); att man ska avgiftsfinansiera mer av den sociala omsorgen; att man ska föra en högräntepolitik tillsammans med fasta valutakurser (för att gynna utländska investerare); att man ska ta bort skyddstullar (vilket slår ut de egna industrierna). Till och med en ”insider” som chefsekonomen på WB, Joseph Stiglitz, insåg hur politiken körde ned länder i botten och lämnade sitt jobb, med att påpeka att ”medicinen” helt enkelt brukade döda patienten.

Journalisten Gregory Palast nämner bara några exempel på detta i ett reportage:
Step two is what the World Bank calls a poverty reduction strategy. In Tanzania, the bank's idea of a poverty reduction strategy was to require the government to raise the price of medicine during an AIDS epidemic. In Bolivia, the bank's poverty reduction strategy was to demand increases in the price of water. That strategy produced riots. In Ecuador, the poverty reduction strategy included increasing the price of cooking gas by 60%. The nation exploded.
Exemplen kan mångfaldigas. 80 av världens länder hade en lägre BNP/capita 1999 än 1989. Många av dem står under IMF/WB-diktat. I Ryssland var IMF/WB pådrivande i en total utarmning av landets produktiva resurser, där allt värdefullt såldes till utlandet och samtidigt skapade ett av världshistoriens största explosioner av ojämlikhet, en kleptokratisk härskarklass (ofta samma personer som under Sovjettidens sista år) och en sjunkande medellivslängd som antagligen saknar motstycke i fredstid.

Tillväxten i de latinamerikanska länderna var 5,5% respektive 6,0% på 60- och 70-talen. Enter Friedman boys (under benäget militärt understöd). På 80-talet var tillväxttakten 1,3%, 1991-1995 2,8%. Från 1960 fram till första oljekrisen 1973 hade 42 U-länder tillväxttakter på över 2,5% per år. Sex afrikanska länder söder om Sahara var bland de 20 snabbast växande ekonomierna i tredje världen. Alla dessa länder praktiserade på ett eller annat sätt en importsubstitutionspolitik, alltså att medvetet försöka importera mindre och bygga upp egen produktion. Det fanns problem med den politiken, men inte alls av den typ som IMF/WB hävdat och byggt sin politik. Resultatet med öppna marknader och sårbarhet för de starkaste aktörerna är inte direkt lysande.

Exemplet Sydostasien är en historia för sig, som jag kanske återkommer till i ett (minst lika långt) inlägg någon gång. I korthet kan sägas att den duktiga eleven i klassen fick betala ett dyrt pris för IMF/WB:s krav i krascherna 1997/1998. Kina och Indien, som gick sin egen väg, klarade sig. 40 miljoner gick ned sig i fattigdom i Indonesien. Över sex miljoner i Thailand.

IMF/WB agerar rationellt utifrån bakomliggande intressen. De öppnar upp varje hörn av världen för västerländskt kapital och anpassar ekonomierna i periferin till centrums behov. Att miljoner dör under tiden, är inte ett problem. Det märks inte ens som brus på Nasdaq. Brecht skrev för decennier sedan: ”Svält uppstår inte –den organiseras av spannmålshandeln”. Den organiseringen är betydligt mer sofistikerad idag. Men det är samma kapitalism då som nu.

(Noterar att Johan Norberg är sin vana trogen och istället efterlyser mer av samma sak i Niger. Som vanligt har de som drabbas och protesterat bara missuppfattat sin situation. De borde läsa Norbergs bok istället för att kräva en politik som kan förse dem med mat).

54 kommentarer:

Johan sa...

Ali, du skriver:

"De 80 fattigaste länderna i världen hade en lägre BNP/capita 1999 än 1989."

Det skulle vara bra med någon typ av källa till det, tyvärr har jag inte så stort förtroende för dig.
Tack på förhand!

C. L. K. Aqurette sa...

Ja, somliga borde verkligen läsa Johan Norbergs bok. Kanske skulle då sambanden mellan hållbar ekonomisk utveckling, demokrati och äganderätt bli tydliga.

Men det är naturligtvis så mycket lättare att köra med känsloargument och snyfta om sakernas tillstånd än att komma med något verkligt konkret som kan förbättra situationen...

Ali Esbati sa...

Ja, Aqurette, det är ju verkligen tråkigt att de miljoner människor som utarmas och svälter ihjäl kör med "känsloargument" istället för att läsa Norbergs bok och inse att de egentligen borde vara lyckliga över att ha fått ta del av kapitalismens evangelium. (Sen vet jag inte vilka känsloargument du egentligen tänker på. Om man konstaterar att siffrorna pekar på nedmalning av en massa länders ekonomier, så kan man förstås själv bestämma om man ska tycka att det är kul, skit samma, eller upprörande). Ibland är det onekligen mycket nyttigt med kommentarer.

Till "Johan" ovan. Källan är UNDP:s Human Development Report 1999. Jag noterade att jag uttrckt det lite slarvigt i farten (även om det inte ändrar poängen i sak). Det var 80 länder som hade lägre BNP/Capita, och som du kan kolla själv så var naturligtvis flertalet mycket fattiga länder, påfallande många i Afrika söder om Sahara.

Tobias Lindberg sa...

Mycket bra skrivet Ali!

Jonas N sa...

Är verklgien artikeln

http://www.techcentralstation.com/081105H.html

så obehaglig att den inte får synas här? Är argumentationen så bräcklig att den inte tål ett enda motargument? Inte ens referens till andra motargument?

Neoliberal Agenda sa...

Klart det är kris i länder som inte är kapitalistiska. Hur tror du Sverige skulle se ut om det kostade 1 miljon bara för att få registrera ett företag hos myndigheterna? Och sen skulle man behöva minst 2 miljoner i startkapital...

Här är en jämförelse mellan Hong Kong och Niger.HK inom parantes.

Start business
-----------------
Number of Procedures 11 (5)
Time (days) 27 (11)
Cost (% of income per capita) 396.4 (3.4%)
Min. capital (% of income per capita) 744.7 (0.0)

Hiring & Firing Workers(max 100 = sämst)
---------------------------
Difficulty of Hiring Index 100 (0)
Rigidity of Hours Index 100 (0)
Difficulty of Firing Index 70 (0)
Rigidity of Employment Index 90 (0)
Firing costs (weeks of wages) 76 (13)

Registering Property
------------------------
Number of Procedures 5 (3)
Time (days) 49 (56)
Cost (% of property value) 12.5 (2.0)


Getting Credit
-----------------
Cost to create collateral (% of income per capita) 74.6 (0.2)
Legal Rights Index 4 (10) max 10 = bäst
Credit Information Index 3 (4) max 6 =bäst
Public credit registry coverage
(borrowers per 1000 adults) 1 (0)
Private bureau coverage
(borrowers per 1000 adults) 0 (615)

Protecting investors (max 7=bäst)
-------------------------------
Disclosure Index 1 (6)


Enforcing Contracts
-----------------------------
Number of Procedures 33 (16)
Time (days) 330 (211)
Cost (% of debt) 42.0 (12.9)

Closing a Business
---------------------------
Time (years) 5.0
Cost (% of estate) 18 (8)
Recovery rate (cents on the dollar) 2.6 (82.3)

http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/BusinessClimateSnapshot.aspx?economyid=142

Det Niger behöver är kapitalism!

daniel. sa...

äh... Niger har ju redan kapitalism... det är ju den 118:e friaste ekonomin i världen (av 155) och slår ju t.o.m Ryssland (plats 124) - som enligt vänsterdebattörer är nåt slags skolexempel på kapitalism...

Anonym sa...

"No substantial famine has ever occurred in any independent and democratic country with a relatively free press. "

- Amartya Sen

Anonym sa...

Dear Blogger. I must say that you have an excellent Blog and my visit has been worth while. I will definitely come back again.

I also have a blog at http://hypnotherapytraining.blogspot.com
and a web site that may be of interest to you.

Please check it out when you can find the time at: http://www.hypnotherapy-training.info .

Johan sa...

"Ali", tack för svaret. Jag har nu gått igenom UNDP:s Human Development Report från 1999.Döm om min förvåning när jag där hittade endast 42 länder vars BNP/capita hade sjunkit mellan åren 1990-1997. 1999 angavs sällan som ett år varifrån man hade uppgifter, inte heller 1989. Följdaktligen så undrar jag var i rapporten som du har hämtat dina uppgifter? För övrigt borde de flesta något krympande ekonomier pga. Asienkrisen (1997) ha kompenserats med växande ekonomier i de forna Öststaterna, som jag dessutom föreställer mig har en något övervärderad BNP/capita 1990. Trots det har jag räknat med dem i de 42 länder vars BNP/capita de facto HAR sjunkit.
En brasklapp ska dock läggas in och det är att ett antal länder saknar statistik både från 1990 och 1997. Men det kan ju varken du eller jag tillgodoräkna oss i den här debatten eller hur?

kas sa...

Vädjan från röda korset

"Närmare 8 miljoner människor hotas av allvarlig matbrist i Niger, Mali, Mauretanien och Burkina Faso. Internationella Röda Korset vädjar om motsvarande drygt 107 miljoner svenska kronor till insatser för att avvärja en omfattande svältkatastrof. Svenska Röda Korset har beslutat att bidra till insatserna med närmare 4,5 miljoner kronor."

Det är vad Socialdemokraterna tvingats att betala i Blå räntor varje dygn i snart elva år 4,8miljoner/timme eller 115 miljoner/dag varje jävla dag i snart elva år bara för att några glada amatörer fick styra i landet några futtiga år.

Ali Esbati sa...

"Johan", Pröva till exempel att titta på sid 2, där man kan läsa följande: "If global opportunities are not shared better, the failed growth of the last decades will continue. More than 80 countries still have per capita incomes lower than they were a decade or more ago".

Pröva sedan att även försöka förstå det jag skriver.

Leo sa...

I-världens biståndsprogram till U-länderna suger och precis som du säger så har konsekvensen för de ”hjälpta” snarast blivit till det sämre. Det är sjukt att ena stunden ge bistånd till ett land och nästa dag sälja vapen till dem.
Bistånd i den form det ges nu fungerar inte då det förutom att passivisera till stora delar hamnar i fel händer. Korrupta regimer understöds av I-världens biståndspengar.
Det vore mycket bättre att slopa alla handelshinder och sluta med den nuvarande subventionering av överproduktion hos EU's jordbruk. Jag tror det är feltänkt att tänka sig att ”vi” ska hjälpa ”dem” att bli som ”oss” .
När det gäller akuta svältkatastrofer vore det omänskligt att inte ge bistånd i form av nödhjälp men under mera normala förhållanden är det bättre att U-länderna sköter sig själva utan inblandning av bistånd.

Alexander sa...

Ali Esbati har fortfarande inte förklarat varför de värsta svältkatastroferna har ägt rum i kommunistdiktaturer. Antar att det är kapitalisternas fel också på något sätt.

Neoliberal Agenda sa...

Angus Maddison har mer detaljerad BNP/capita statistk. Här är skillnaden i procent mellan 1999 och 1989. Det handlar om drygt 40 länder av ca 170

1 Sierra Leone -63%
2 North Korea -58%
3 Zaire -57%
4 Iraq -56%
5 Yugoslavia -34%
6 Libya 29%
7 Djibouti -26%
8 Romania -25%
9 Togo -24%
10 Haïti -23%
11 Cuba -23%
12 Mongolia -22%
13 Somalia -20%
14 Guinea Bissau -19%
15 Bulgaria -19%
16 Cameroon -15%
17 Afghanistan -15%
18 Burundi -15%
19 Zambia -14%
20 Congo -14%
21 Comoro Islands -13%
22 Rwanda -13%
23 Madagascar -12%
24 Gabon -12%
25 São Tomé and Principe -12%
26 Angola -11%
27 Niger -11%
28 Côte d'Ivoire -10%
29 Algeria -9%
30 Central African Republic -8%
31 Chad - Tchad -6%
32 Paraguay -5%
33 Ecuador -5%
34 Tanzania -5%
35 Czechoslovakia -4%
36 Kenya -4%
37 South Arabia -2%
38 Hungary -2%
39 Jordan -2%
40 South Africa -1%
41 Eritrea and Ethiopia -1%
42 Liberia -1%
43 Honduras 0%
44 Zimbabwe 0%

http://www.eco.rug.nl/~Maddison/

Leo sa...

KAS: "Det är vad Socialdemokraterna tvingats att betala i Blå räntor varje dygn i snart elva år 4,8miljoner/timme eller 115 miljoner/dag varje jävla dag i snart elva år"

Nej, KAS där har du fel! Det är inte Göran Persson eller Nuder som betalar ur egen ficka. Inte ens SAP eller LO. Jag har själv pyntat in en hel del pengar i skatt de senaste 11 åren och jag är inte Socialdemokrat.
Vet inte om det är sant men enligt uppgift är högavlönade och och förmögna personer i högre grad borgeliga än socialdemokratiska och med tanke på att man betalar mer skatt i sverige ju mer man tjänar så måste det väl rimligen vara så att de med borgeliga sympatierna har betalar mer än de med socialdemokratiska sympatier. Ifall det är som du säger att det är den amatörmässiga förra borgeliga regeringens fel så finns det kanske en viss rättvisa i världen ändå:-)?

patrik sa...

Håller med om att världsbanken och u-hjälpen båda är fiaskon. För Ali anser väl även att u-hjälpen är ett fiasko -även om det på ytan ser mer socialistiskt ut?

Jag saknar dock en analys av Kubas situation, eller varför inte forna Sovjets stora beroende av matleveranser från USA?

Tror Ali på fullt allvar att lösningen ligger i kommunismens läror? Om inte, vänligen kom med lite konstruktiv kritik. (Du blir i så fall sannolikt liberal på kuppen.)

Om du däremot tror att kommunismens läror är lösningen så saknar jag ord att beskriva vad jag anser om detta. (Åtminstone ord som inte behöver censureras.)

Johan sa...

Gå igenom deras egna statistik så får du se. Men ok, jag släpper ämnet.
Dock skulle det vara spännande om du tog och jämförde tex. Freedom house-statistik med siffror över ekonomiskt välstånd. Tex:
http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2005/map2005.pdf
med
http://www.worldbank.org/data/wdi2005/wditext/home.htm

Skulle vara intressant att höra din kommentar.

apa tycka, apa skriva sa...

> Det är ju så här det ska fungera i
> en marknadsekonomi. De som
> obehindrade av prisregleringar
> säljer mat till skyhöga priser

Är det vad man får lära sig på Handels om hur marknadsekonomi skall fungera? Det du beskriver låter snarare som någon sorts oligopol, med riktigt dålig konkurrens.

Hur många är med på att köpa lite av EU:s överproduktion (som lär vara billig eftersom den annars ändå bara skulle brännas upp) och dra ned till Niger och sälja den där för lägre pris än vad hamstrarna vill ha, och därmed både lösa svältkatastrofen och tjäna fett med pengar?!

KAS sa...

Hej LEO
Är Du programmerare? Vi som är programmerare lägger ofta exakt betydelse i orden, så ofta till och med att en del betraktar oss som socialt inkompetenta. Jag menade naturligtvis inte att GP pröjsar 115 mille själv per dag. Om Du vill kan jag sträcka mig till att dessa kulor drivs in via kronofogde och pytsas ut till några (rika) knösar av GP och kompani.

C. L. K. Aqurette sa...

Ali!

Nja... Nu var det ju inte de fattiga i Niger som körde med känsloargument. Det var ju du! Detta är din blogg, inte nigerianernas.

Vad gäller Norbergs bok så misstänker jag att du inte läst den. Men att prata ner motståndarnas böcker utan att ha läst dem brukar ju tillhöra skyttegravspolitiken...

Ser vi oss om i världen upptäcker vi att det är de kapitalistiska rättsstaterna som är rika medan det är de kaotiska och totalitära länderna utan privat äganderätt som är fattiga. Detta är inte en slump – det finns ett samband. Konstigt blir det då när du och andra väljer att förfäkta en redan bevisat kontraproduktiv "lösning" på de stora världsproblemen. Menar man allvar med fattigdomsbekämpningen bör man hjälpa länder som Niger att genomföra reformer liknande dem som tog den nu rika delen av världen ur sin fattigdom. Då handlar det om handel, privat äganderätt, rättsstat, demokrati och individuell frihet.

Mycket handlar alltså om vad regeringarna i Afrika gör. Men även vi i Europa har mycket att tillföra fattigdomsbekämpningen. Det bästa vi kan göra ar ätt riva våra tullmurar, avskaffa alla företagsbidrag och jordbrukssubventioner, samt själva leva efter de regler vi försöker få de afrikanska länderna att leva efter. Med fri handel blir världen rättvis.

Anonym sa...

Ali Esbati har fortfarande inte förklarat varför de värsta svältkatastroferna har ägt rum i kommunistdiktaturer. Antar att det är kapitalisternas fel också på något sätt.

Det är tämligen relevant att i princip alla kringliggande kapitalistiska länder blockerade livsmedel och andra förnödenheter under pågående svältkatastrof i Sovjetunionen. Eller förresten, det gjorde nog ingen skillnad. kthxbye

Wille sa...

Det är vad Socialdemokraterna tvingats att betala i Blå räntor varje dygn i snart elva år 4,8miljoner/timme eller 115 miljoner/dag varje jävla dag i snart elva år bara för att några glada amatörer fick styra i landet några futtiga år.
Lustigt, jag trodde det var Svenska folket som genom skatt betalade detta och inte några altruistiska Socialdemokrater ur en magisk partikassa..

kas sa...

Wille
Jag håller med Dig
kram/kas

Mikael sa...

Det är tämligen relevant att i princip alla kringliggande kapitalistiska länder blockerade livsmedel och andra förnödenheter under pågående svältkatastrof i Sovjetunionen.

Och varför var Sovjetunionen beroende av de kapitalistiska staternas förnödenheter? Varför var det inte västeuropa som svalt medans Sovjet blomstrade?

Johan sa...

Varför är västvärldens kapitalistiska länder beroende av att exploatera de fattiga länderna så att t.ex. Nigers invånare dör fast det finns mat?

Jago sa...

C K L Aqurette m fl:
Jag har läst Norbergs bok och jag måste säga att jag inte föstår den totala nyliberala entusiasmen över den.
Den är ju inget bra! Resonemangen är ytliga och svepande, den statistiska under byggnaden för de flesta av hans argument är synnerligen tunn, han använder sig av tveksamt underlag - det mesta (lustigt nog!) författat eller åtminstone publicerat av världsbanken/WTO/IMF och de slutsatser han drar av dessa "fakta" är för det mesta allt för långt gående.
Boken är en propagandaskrift och som sådan rätt underhållande, men icke desto mindre en propagandaskrift.
Men det är klart, ni har det ju inte för fett med litteratur som understödjer er förvirrade världsuppfattning, så ni får väl hålla till godo med vad som bjuds...

Albin sa...

Jago: Om du nu tror att Världsbankens statistik är fabricerad (varför den nu skulle vara det - världsbanken är ju till för att hjälpa de fattiga länderna) så kanske FN:s statistik är mer objektiv i dina ögon: http://www.gapminder.com

Ali Esbati sa...

"världsbanken är ju till för att hjälpa de fattiga länderna"

Weeelll... Ungefär på samma sätt som USA:s marinkår är till för att sprida demokrati i världen, då.

Jag ska understryka att jag för egen del sällan har problem med just statistiken från Världsbanken. Inte heller den som Hans Rosling åberopar (som du länkat till). Det handlar mer om vad man är ute efter att visa med den.

Det är ju självklart att många människor fått det mycket bättre, och det är ju jättebra! De främsta framstegen i global skala kommer till exempel av stora gruppers ökade medelinkomster i Kina och Indien. I stor utsträckning har dessa länder följt helt andra vägar än vad IMF/WB föreskrivit. Men framsteg sker överallt i världen. Människor sitter ju inte bara och tittar på när deras möjligheter förstörs. Världen är stor och det händer många saker samtidigt, pågår flera trender parallellt. Det är knappast en anledning att gilla IMF:s politik i tredje världen mer, utan precis tvärtom - det finns alternativa krafter som driver andra resultat, i termer av både tillväxt och fördelning.

Albin sa...

Vad är världsbanken annars till för då, Ali? Och varför skriver de på sin hemsida att "The World Bank Group’s mission is to fight poverty and improve the living standards of people in the developing world"?

Ali Esbati sa...

Hmm... Ja, jag vet inte varför? Vad tror du själv? Varför tror du ett företag som hyr ut personal som ska döda andra människor mot betalning betecknar sin verksamhet som "in defence of freedom and democracy everywhere"? Finns det ett världsmästerskap i naivitet?

Men seriöst. Världsbanken startade med rimliga intentioner efter andra världskriget. Bankens roll idag är komplex. Det görs en del saker som kan betecknas som bra och en del som nödvändiga. Det försiggår forskning som spretar åt olika. Men bankens huvudsakliga policy gentemot fattiga länder är exceptionellt destruktiv. Och den är det, för att den och IMF helt och hållet agerar i den amerikanska statens och de amerikanska storföretagens konkreta, uppenbara intressen.

Jonas N sa...

Jago ...

det var en 'modig' kritik av Johan Norbergs bok. Man undrar lite vad som skulle krävts för att du skulle skriva att den var bättre underbyggd, eller tom bra, eller att de slutsatser han drar skulle duga åt dig.

Troligen en helt annan bok/författare/ämne/agenda/slutsats, eller!?

Faktum är just att Johan i sin bok bemöter de många lösa påståenden, myter, vanföreställningar, icke-samband som florerar i anti-globaliserings svängen. Naomi Klein är väl det mest kända varumärke för den svängen, Attac finns där, och sen därefter med ökande luddighet vånsterns aversion mot handel och företagande i dess olika schatteringar.

Skall du jämföra kvalitet är det med dessa Johan skall jämföras. Han tom gör 'er' tjänsten, och lyssnar på alla 'era' argument, undersåker om och hur mycket där kan ligga i dem. Visar att de oftast är tyckanden och 'förhoppningar' (insinuationer och anklagelser) utan någon fakta bas, och dessutom tar han fram belägg för att det, och visar att sambanden ofta pekar åt ett annat (mer positivt) håll.

Din avslutning visar vad det nog i själva verket handlar om. Det är en 'världsuppfattning' som är ifrågasatt. Klart att 'obehagliga' fakta och samband måste förringas.

Men vilken skulle vara den litteratur som stödjer 'er' världsuppfattning? Och i det lite större perspektivet: Vilka är/var era stora tänkare?

Pontus sa...

Ali, om du nu så gärna vill namedroppa så kan du väl i alla fall se till att få namnen rätt: Joseph E. Stiglitz var tidigare chefsekonom för världsbanken. Han fick däremot 'nobelpriset' samtidigt som George Akerlof. Det kanske är därför som du kallar honom George Stiglitz?

Ali Esbati sa...

Well, jag tror att du har en lite speciell definition av "namedroppa". Jag råkade skriva fel i inlägget. Lätt hänt när man skriver långt och snabbt. Tack för påpekandet. Rättar. Nej, jag blandar inte ihop honom med Akerlof eller någon annan. Att han var tidigare chefsekonom på WB framgår tydligt, och var så att säga en del av poängen.

Jago sa...

OK, "jonas n", förklara då för mig varför folk i Niger svälter. För faktum är ju att de gör det, trots alla "sanningar" om att kapitalismen leder till evig lycka för alla, som Johan Norberg, du och andra försöker få oss stackars dumma, naiva idioter som tror på Naomi Klein att anamma. Och folk svälter i Niger trots att landet följer er fina Världsbanks och er fina WTOs rekommendationer (medan folk INTE svälter i länder som har valt att INTE följa dessa rekommendationer; märkligt sammanträffande...)!
Det främsta argumentet mot den politik ni förespråkar är ju ändå att den inte lyckas, eller hur?

Själv tror jag hellre på t ex John Pilger och Greg Palast än på Naomi Klein, men jag tror fan så mycket mer på Naomi Klein än på Johan Norberg, hur mycket du än vill upphöja honom bland nyliberalismens "stora tänkare" (vilket i och för sig säger en del om kvaliteten på nyliberalismens tänkande...)

Gertkvist sa...

Finns det något exempel på att ett land som undviker budgetunderskott och inflation, bekämpar korruption, inte fördriver minoriteter eller startar krig och undviker vansinnes/egoprojekt drabbas av svält, ekonomisk tillbakagång och annat elände?

De länder som enligt Neoliberal Agenda (har för övrigt Esbati några kommentarer kring dessa siffror?) är ju samtliga antingen korrupta, diktaturer, planekonomier eller "failed states" (eller en mix av detta).

Zimbabwe befinner sig nu i fritt fall, vilket om man utgår från mitt resonemang ovan om skadliga faktorer är fullständigt självklart. Vad anser Esbati ligger bakom Zimbabwes katastrofala utveckling?

Nordkorea har medvetet avskärmat sig från omvärlden och inte tagit emot ett öre från Världsbanken eller IMF. Vad anser Esbati ligger bakom Nordkoreas katastrofala utveckling?

Jonas N sa...

Jago,

ditt inlägg ser inte speciellt seriöst ut i någon ände. Jag föreslår att du läser mitt inlägg igen, och därefter ditt eget. Du verkar blanda ihop nästan allt som går ...

Men att du hellre tror(!) på Klein, Pilger och Palast, än på det Norberg redovisar har jag förstått!

För det var ju det jag frågade nyss, vari din egentliga kritik bestod!

Och det är ju klart, om du inte tror på Norberg så är ju DET din slutsats, att hans bok är dålig för att du tror att den är det.

Och då förstår jag också varför du vill byta ämne, och hellre vill att jag skall förklara svälten i Niger.

Det enklaste svaret på det (som fö är helt sant) är avsaknad av fungerande marknadsekonomi och även och pga korrupt styre (dessa två hänger ihop).

Sen att du inte tycks vara varse att hungerskatastrofer aldrig inträffar i demokratiska marknadsekonomier kan du ju inte klandra mig för.

Stora tänkare' - Du kanske missförstod den frågan också. Men du menar alltså att Pilger och Palast (säkert Chomsky och Fisk också?) skulle utgöra någon stomme till något tankegods längs vilket man kan förbättra världen, eller iaf angripa vissa problem konstruktivt!?

Jag har ju inte alls läst allt dessa skriver, men jag uppfattar dem mest som kritiker av befintligheten, av civilisationen, ingen vägledning framåt sas, men pekandes på alla möjliga ofullkomligheter och förklaringarna är oftast av den negativa arten.

Leo sa...

KAS: "Är Du programmerare? Vi som är programmerare lägger ofta exakt betydelse i orden, så ofta till och med att en del betraktar oss som socialt inkompetenta."

Socialtinkompetent programmerare ... vad svarar man på det? Nja, du är inte helt off där, nog har det blivit några hundra KLOC under åren i olika yrkesroller jag haft.

Jag gillar bilen du har på din blogg KAS!

/Leo

mb sa...

Skulle Niger vara marknadsliberalt eller en marknadsekonomi?
Ali borde ta sig en titt på följande sida:
http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm

Notera att Niger hamnar på 118:e plats och i kategorin "mostly unfree". Hur Ali lyckas få det till att vara marknadsekonomi har jag väldigt svårt att se.

Neoliberal Agenda sa...

Heritage index är inte av så hög kvalité. Läs tex. vad Stefan M.I.Karlsson skriver på
mises.org


Fraser Institutes är mkt bättre. De baserar sitt index från tredjepartskällor som FN, Världsbanken mfl. De har inte heller med länder som Kuba och Nordkorea som det är mkt svårt att få något vettigt ur. Typ, vad är marginalskatten i en planekonomi....

I Fraser Institutes Index så kommer Niger på plats 107 av 123.

Fraser Institute

Jago sa...

jonas n:
Om du läser mitt första inlägg en gång till och inte bara gör en nyliberal ryggmärgsreaktion på att jag dristar mig att kritisera en av dina husgudar, så framgår det vari min kritik består.

Jag anser inte att vare sig Pilger, Palast eller Klein (inte heller Johan Ehrenberg, Maria-Pia Boêthius eller andra som jag gärna läser och vars åsikter jag brukar respektera) utgör något fundament till någon ny ideologi. Det finns det andra som är bättre på.Men, som du mycket riktigt påpekar, ägnar de sig åt att kritsera dagens verklighet och fr a åt att berätta för oss vad få andra berättar...

Vad är Niger? Är det en socialistisk planekonomi eller är det en kapitalistisk ekonomi? Om det är det förra, förstår jag inte vare sig Esbatis artikel eller den artikel han länkar till (mycket annat i sammanhanget blir också väldigt svårbegripligt i så fall). Om det är det senare, är det ju märkligt att en hungerkatstrof just pågår där, för det ska ju inte kunna ske i en kapitalistisk ekonomi... eller hur var det nu?

Niger har lagt sig platt för den internationella kapitalismen, Niger har följt "rekommendationerna" (läs: kraven) från världsbank och världshandelsorganisation, villkor som era "stora tänkare" Hayek och Friedman m fl dikterat och lik förbannat svälter folk.

Jag tycker inte att det är mer än rätt och rimligt att den som försvarar denna verklighetsfrånvända och människofientliga ideologi bekvämar sig till att förklara hur detta kan gå till. Det är inte att byta ämne!

Jonas N sa...

Jago, lite skärpning nu, tack

'Husgudar'
'nyliberalismens stora tänkare'
'kapitalismen leder till evig lycka för alla'
'era fina WTOs rekommendationer'
'verklighetsfrånvända och människofientliga ideologi'
'den politik ni förespråkar ... inte lyckas'
'oss stackars dumma, naiva idioter'
'kvaliteten på nyliberalismens tänkande'

Du raljerar lite mycket.

Jag undrade vari din kritik mot Norberg verkligen bestod, jag anser att din 'recension' var väldigt märklig (obegriplig) eftersom Norbergs bok ju huvudsakligen är en recension av anti-globalisternas argument och florerande myter och påståenden. Dina två svar har inte skingrat några skuggor där ...

Och jo, du byter ämne, från detta!
Men visst, Alis post handlar om Niger. Jag kan inte med egen expertis säga hur och varför det som sker i Niger sker. Jag vet alldeles för lite. Du kan ju själv läsa i strängen hur långt ner på 'economic freedom'-listan Niger hamnade. Att Alis poster är ju inte alltid är stringenta, allsidiga eller ens i sak eller detalj korrekta kan bidra till din förvirring.

Men på din (återigen raljanta icke-) fråga:

Hade man hart fungerande marknadsekonomi där i 10 år hade detta inte skett. Punkt!

Så har det inte varit, därför lider folk och därför är misär utbredd, och framför allt kan människor inte genom egna insatser förbättra tillvaron.

Jag kan inte redogöra för vilka krav IMF (världsbanken, dock inte WTO!?) kan ha ställt. Bara det faktum att IMF är inblandat tyder ju på att Niger inte självmant klarar av att ha en fungerande ekonomi.

Men, jag kan tänka mig att reformer i marknadsliberal riktning vare sig är enkla att genomföra, eller ens specificera, och ännu mindre om regimen har en annan agenda, tex stärka sin egen position, och utmanövrera ev opposition. Detta är förvisso något som IMF borde vara väldigt medveten om, men jag vet inte turerna här.

Jag hoppas att du vet att i många oroliga länder i Afrika använder de faktioner som strider om makten, hunger mot civila som ett strategiskt vapen.

Och även utan sådana faktorer uppstår inte en helt ny och fungerande marknad och struktur över en natt.

Betänk, i DDR fanns ingen 'arbetslöshet'. I östra tyskland är den numera 20% eller mer. Bevisar det att DDR hade ett bra system, att deras politik för arbete var framgångsrikt? Det tar tid att läka sår och laga efter mångårigt missbruk. Det gällde i DDR, det gäller i Niger, och det gäller överallt där man systematiskt bedriver verksamhet som i sig inte är sund!

Men jag finner fortfarande din avslutning lätt absurd. Jag skulle inte få för mig att i 'försvar' av Johan Norbergs bok av dig kräva:

"Jag tycker inte att det är mer än rätt och rimligt att den som försvarar denna verklighetsfrånvända och människofientliga ideologi bekvämar sig till att förklara hur detta kan gå till. Det är inte att byta ämne!"

... syftandes på socialismen och alla de svältkatastrofer och avsiktligt skapade hungersnöder som har följt där den har praktiserats!

För det vore att helt byta ämne och be dig att försvara något som du inte har aktivt och övertygat har förordat!

(även om jag får intrycket att du nog drömmer lite om socialismens lyckorike)

Albin sa...

"Kapitalism leder till evig lycka för alla"

Nej det gör det inte och ingen har någonsin påstått detta. Det är själva poängen. Var och en är istället fria att skapa sin egen lycka.

Jonas N sa...

Albin ... visst är det så!

Men det tycks vara en poäng som är oerhört svår att ta till sig.

Katalogen på 'orättvisor' som kapitalismen påstås inte ha lyckats laga är ju vänsterns livsluft!

KAS sa...

Hej Jonas
Kjell här, det här j.. hjärtat gör att en måste sitta och sova och det gör att man vaknar stup i kvarten, den här kvarten hamnade mina ögon på dina skrivningar igen. Tanke och frågor som slog ner ...
1. Finns det en sak som Du kan nämna som är dålig med marknadsekonomin?

2. Finns den någon sak som Du tror är bra "på den vänstra sidan" ?

Jag mena som tankeövning bara.

Ska sluta ögonen nu och försöka få en stund med John blund.

Jago sa...

Jonas n,

nej, varför skulle du kräva det av mig? Jag har nämligen inte trätt i försvar för socialismen, så som du och andra här ofta och villigt träder i försvar för nyliberalismen och kapitalismen.

Men det skulle vara intressant om NÅGON av er kapitalismens megafoner NÅGON GÅNG kunde komma upp med ett försvar av ert inhumana samhällssytem som INTE bygger på kritik av föregivet "socialistiska" misslyckanden. Och då gärna lite bättre och mer seriöst underbyggt än Norbergs bok.

Men fan trot...

Anonym sa...

Utmärkt artikel. Som statsvetare med inriktning mot politisk ekonomi och utveckling så håller jag fullständigt med om textens slutsatser.

Jago sa...

albin och jonas n:

Att kapitalismen leder till evig lycka för alla har vi fått oss itrumfat av alla och envar de senaste 25-30 åren. Från Fukuyama och Hayek, över Thatcher och Reagan, Bohman och Bildt till Norberg och Dick Erixon.

Budskapet lyder: Släpp marknadskrafterna fria, så ordnar sig allting! Rikedom uppstår automatiskt, rättvisa infinner sig som ett brev på posten, demokrati är mer eller mindre inbyggt i systemet och lyckan står på lur bakom närmsta hörn.

Försök inte att förneka detta! Ni hjälper själva till att sprida budskapet genom att envist vägra se kapitalismens nackdelar, genom att envist vägra lyssna till kritik av ert ideala samhällsystem! Läs bara era egna inlägg i den här och andra trådar på Esbatis blogg!

Det borde vara obligatoriskt för varje nyliberal, nykonservativ, libertarian eller vad f-n ni nu vill kalla er, att läsa Voltaires "Candide" innan ni öppnar käften!

jago sa...

jonas n,

jag vet vilka krav Världsbanken och IMF (ska det vara, har du alldeles rätt i. WTO kom från en tanketråd som aldrig fullföljdes och blev kvar p g a slarvig redigering) har ställt på Niger. Det framgår, om inte annat, av Aftonbladet-artikeln som Ali länkar till. Kraven är de de brukar vara: Öppna för utländskt kapital, ta bort handelshinder och ekonomiska regleringar (i fallet Niger de jordbruks- och livsmedelskollektiv som hade en prisreglerande effekt), skrota den offentliga sektorn, privatisera kollektiva nyttigheter som kommunikationer, utbildning och VATTEN(!). Klassisk nyliberal politik som tillämpats på många fattiga länder, alltid med mer eller mindre katastrofalt resultat...

Hade man haft fungerande marknadsekonomi i Niger i tio år, hade detta inte skett, skriver du. Det är möjligt att du har rätt i det, men det är också möjligt att Nigers (och många andra afrikanska länders) problem ligger längre tillbaks i tiden än så; hade Niger inte varit en västerländsk koloni i många herrans år, hade detta inte skett. Hade Niger, efter kolonialtiden haft en chans att bygga upp en fungerande industri och en fungerande infrastruktur m m, hade detta inte skett. Saker som väst, både kolonialt och postkolonialt kunnat hjälpa till med, i stället för att, som man gjort, mjölka landet på dess naturtillgångar för att därefter erbjuda "hjälp" i form av lån till skyhöga räntor och under orimliga villkor...

Jonas N sa...

KAS, det var svåra och djupa frågor du ställde. De har varken botten eller bortre gräns. Kan du specificera, avgränsa lite kanske? Jag skall fundera på ett instruktivt svar. Återkommer då!


Jago, du undviker fortfarande frågan och du vill fortfarande byta ämne.

Det enda du har kommit med är att du tror/vill att boken skall vara dåligt underbygd.

Ditt sista stycket är så fullt av fördomar och okunskap att jag befarar att du inte inser att din fråga/uppmaning det är nonsens (trots att jag förklarar för tredje gången)

Tänk att du vill att jag skulle rättfärdiga svälten i ett antal av de mest korrupta ofria styren i världen. Snacka om: Goddag yxskaft!

Det har genom historien prövats ett otal styren, statskick, ideologier osv. Ju mer totalitärt (ju mer ofritt) desto mer inhumant har resultatet blivit.

Hjärnspöken finns hos förvirrade (el okunniga) människor. De uppstår inte av samhällssystem, och kan heller inte administreras bort. Farliga blir de om de av makten upphöjs till officiell policy.

Jag tror inte att jag kan hjälpa dig med dina (mot din vilja). Du får fortsätta att leta i din dimma själv!

___________________________________

Nästa inlägg:

"Det borde vara obligatoriskt för varje nyliberal, nykonservativ, libertarian eller vad f-n ni nu vill kalla er, att läsa Voltaires "Candide" innan ni öppnar käften!"

säger väl en del om hur hispiga dina idéer är!

Goddag nu!

Jonas N sa...

Jago

Såg att du kom med ett inlägg till. Lite väl mycket trams, okunskap, stolligheter, hoppandes och alternativ historia.

Korrupta ledare leder alltid till dåligt fungerande (och inhumana) samhällen. Har du inte förstått det än?

Jag kan tänka mig att förbättringar hade kunna ske snabbare än 10 år.

Vidare bör du (om inte för sakkunskapens, iaf för din egen sinnesfrids skull) inte ta det som Ali eller Aftonbladet skriver för den rena enda objektiva sanningen.

Hur mycket svält har Voltaire förhindrat förresten!?

OBS

Det var en retorisk fråga! Försök inte ens att svara på den!

Anonym sa...

Rätt så absurdt att mäta "totalitäritet"

Jonas N sa...

Anonym 3:35 PM

Låter som ordmärkeri! Vad som däremot skulle vara 'absurdt' vore om någon hävdade motsatsen:

"Ju mer totalitärt (och ofritt) desto mer humant blir resultatet"

Oavsett hur man nu vill mäta och jämföra ett begrepp som 'totalitär' på en hel nations alla områden.

Men som tur var är det ytterst få som resonerar så!

Anonym sa...

Äh, frihet är ett skitigt påhitt.