söndag, juni 11, 2006

Offensiv i den ekonomisk-politiska debatten

Vänsterpartiets partistyrelse har nu antagit ett ekonomiskt policydokument: Utveckling och frigörelse - plattform för vänsterpartiets ekonomiska politik”. Rubriken pekar på en central poäng: att de nuvarande marknadsfundamentalistiska utgångspunkterna för den ekonomiska politiken – som i hög utsträckning anammas av såväl socialdemokrater som borgare – fungerar destruktivt och nedhållande. Det gäller inte minst för den offentliga välfärden, som i en modern ekonomi måste få mycket mer resurser , medan vi idag ser en fortsatt tendens till att det privata kapitalet kapar åt sig mer vinster på bekostnad av investeringar som skulle komma folkflertalet till del – en konflikt som sätter ljuset på inneboende motsättningar i det kapitalistiska systemet. Som det står i dokumentets inledning:
Kapitalets politiska framsteg under de senaste 15-20 åren har resulterat i att den ekonomiska utvecklingen i Sverige fjättrats av förlegade modeller och tankegångar. Arbetslösheten har hållits på oförsvarbart höga nivåer och avgörande investeringar i den fysiska och sociala infrastrukturen har prioriterats bort. […] Vi vill diskutera ekonomin som en del av samhälleliga strukturer och maktförhållanden. […] För att få till stånd en stark och långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling krävs en politisk frigörelse. Klassamhället och könsmaktsordningen låser fast arbetsplatserna, statsapparaten och samhällsdebatten i gamla mönster. De strukturerna måste utmanas och brytas upp för att öppna vägen för moderna organisationsformer
Dokumentet ifrågasätter en del av de slentrianmässiga grundantagandena i den ekonomisk-politiska samhällsdebatten, och inbjuder därmed till ett samtal om väsentliga framtidsval och maktfrågor. Vänsterkrafter i bred bemärkelse bör passa på att komma med i matchen.

Det antagna dokumentet bygger på ett arbete som en arbetsgrupp i den förra partistyrelsen satte igång. Jag hade förmånen att vara adjungerad till den gruppen, som producerade ett längre dokument, där man kan hitta mer utförliga resonemang. Det finns här. Jag skrev om det i september, här.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Vänsterpartiet måste bli tydligare. Tycker att man åtminstone bör ha med ett program för förstatligande av de stora svenska börsföretagen i programmet.

Är inte det ett viktigt mål?

Anonym sa...

Det är mycket viktigt. Det enda sättet att bryta upp de gamla strukturerna är att förstatliga företagen. Bara genom statligt ägande kan vi få in nya tankesätt i de förstockade företagen som bara tänker på kunder och lönsamhet. De anställda borde gå före sånt kortsiktigt girigt tänkande. Tycker själv att staten ofta leder utvecklingen inom förändringar av organisationer. Mer sånt!

Neoliberal Agenda sa...

Vänsterpartiet är nog Sveriges mest populistiska parti. Man lovar hundratusentals nya jobb, dyra tandläkarreformer, 20000 nya hyresbostäder om året etc.

De mest verklighetsfrånvända förslaget är nog 25% förkortad arbetstid med bibehållen lön. Tror ni på tomten också?

(Och nej, det där Toyota exemplet där man kunde utnyttja maskinparken mera effektivt genom att ha flera skift per dygn kan inte generaliseras. En taxichaufför hinner inte med fler resor på 6 timmar än 8 timmar. Sådan är verkligheten).

För att citera Johan Lönnroth(v):

Skatterna kommer inte att räcka till. Man är som en struts som stoppar huvudet i sanden.

Anonym sa...

Visst kommer många företag att lämna Sverige om skatterna närmar sig 100% men då får vi helt enkelt tvinga dem att stanna kvar. Jag vet inte hur vi får folk att starta nya företag men det kanske staten kan göra.Staten har ju historiskt sett varit bra på företagande. Det viktigaste är att alla känner att det är rättvist.

Anonym sa...

Hmm, börjar lukta gammal öststat. Tvinga dom att stanna, ska ni göra det människorna också?? Vilka företag är det som staten har startat som är så bra??

Vilka organisationsutvecklingar har staten drivit på?

Ja, varför ska man ta hänsyn till om ett företag tjänar pengar eller producerar det som kunderna vill ha det är väl helt oväsentligt.

Wille sa...

Visst kommer många företag att lämna Sverige om skatterna närmar sig 100% men då får vi helt enkelt tvinga dem att stanna kvar.

Låter rätt fräscht.
Hur exakt hade du tänkt tvinga folk att stanna? För det är vad det i förlängningen handlar om.

Utreseförbud för "högrisk-element"? Murar och gränspatruller? Arkebuseringsskadroner?
Är du inte för det har jag nämligen mycket svårt att se hur du ska lyckas tvinga någon att stanna överhuvudtaget..

Anonym sa...

Men om vi inte tvingar dem att stanna kvar och fortsätta betala höga skatter, hur ska vi annars kunna behålla vår goda välfärd. Vem ska betala?

Jag vet, vi låter de företag som är stora nog få lite skattelättnader så stannar de kanske frivilligt. De små företagen har inget val så de får skatta lite mer.

Ett annat alternativ är att bara staten får driva företag. Fast vem ska vi då beskatta? De anställda? Kommer vi att få in tillräckligt med skattemedel?

Staffan W sa...

Komiskt att se er borgare debattera med er själva. Fattar ni inte ironi?

Jim sa...

Vi har råd att bygga ut den offentliga sektorn, men inte bara för sakens skull. Det finns många människor inom förvaltningarna som rätt och slätt är överflödiga. Om man gör sig av med all onödig byråkrati som växt fast på den svenska staten så får vi loss mycket pengar till reel välfärd.

Anonym sa...

Hur kan du uttala dig så om offentlighetsanställda byråkrater? Jag förstår inte hur vi klarat oss utan alla myndigheter tidigare. Men snart har vi tillräckligt med statliga myndigheter för att kunna gå över i fas två, det statslösa samhället.

Gruv.arb sa...

Är det inte bättre att vi Privatiserar Staten och hyr ut den till högstbjudande på marknaden, självklart gör vi så med alla andra myndigheter och verk. I rikstagen kan platser säljas och köpas på en typ "aktiemarknad" och vips har allt finansierat sig själv.

Daniel Mathisen sa...

Ryser lite när jag läser avsnittet om förstatliganden. Varför är ägandet så viktigt i ett samhälle där arbetssektorerna är så pass differentierade? Ägandebilden är en helt annan än då idén med ägande av företag var på tapeten i Sverige. Dessutom är V inget riktigt vänsterparti förrän man blir glödande federalister.

Anonym sa...

Hur kan du säga så, Grvrbtr?
Hur skulle det se ut om tillgång och efterfrågan styrde produktionen? Då får vi ju det som de har det i USA!

Anonym sa...

Tycker att programmet är alltför fegt och konventionellt. Det är inte i linje vad som står i vårt partiprogram - all makt åt staten genom förstatligande. Sedan skulle jag vilja se mycket högre marginalskatter alternativt att löner över trettiotusen i månaden konfiskeras.

Att skaffa sig en utbildning och jobba hårt är överlönsamt i dagens samhälle.

Vad tycker du om dessa förslag Ali?

Hälsningar från en kamrat som varit med ett tag

Gruv.arb sa...

Ja, det är sant som du säger Anonymous 6:45 PM, tänkte som vanligt inte. Men är det inte så att marknaden redan styr, jamenar kolla elpriset och diverse efterfrågebromsande affärsideer som ex. Sydkraft och neddragning av kapacitet i kärnkraftverken vilket stimulerade priset på ett mycket positivt sätt eller ett liknande fall som Enron i Kalifonien. Nä, låt marknadskrafterna verka alltid är det någon som tjänar på det. Kanske det vore flott om det stod "Sponsrad av Bofors" på uniformerna som FN-trupperna i Afganistan bär

Anonym sa...

Håller vekligen med dig, grvrbtr!

Just energimarknaden är ett typexempel på en marknad där marknadskrafterna får råda hur de vill helt utan regleringar och statligt ägande. Jag har en idé: Vore det inte bra om staten startade ett elbolag i stället? Då skulle energipriserna sjunka drastiskt för staten är för god för att ta ut för höga marginaler.

Sen tycker jag att det är dumt att ha svenska soldater i Afganistan för att USA också hjälper Afganistan och USA är ju inte snälla. Kan vi inte säga att vi hjälper Afganistan OM USA inte hjälper dem?

Det var iofs bättre förr när Talibanerna styrde för då odlades det inget kokain där.

Anonym sa...

Håller vekligen med dig, grvrbtr!

Just energimarknaden är ett typexempel på en marknad där marknadskrafterna får råda hur de vill helt utan regleringar och statligt ägande. Jag har en idé: Vore det inte bra om staten startade ett elbolag i stället? Då skulle energipriserna sjunka drastiskt för staten är för god för att ta ut för höga marginaler.

Sen tycker jag att det är dumt att ha svenska soldater i Afganistan för att USA också hjälper Afganistan och USA är ju inte snälla. Kan vi inte säga att vi hjälper Afganistan OM USA inte hjälper dem?

Det var iofs bättre förr när Talibanerna styrde för då odlades det inget kokain där.