måndag, november 27, 2006

With a little (more) help from my friends

Apropå det jag skrev förut, om regeringens osäkerhet om man ens vill delta i de muntliga förhandlingar som ska genomföras i det för svenska kollektivavtal avgörande Vaxholmsmålet.

Nu skriver LO-tidningen att regeringen hemligstämplat yttranden i målet, inkomna från 14 andra EU-länder, två EES-länder samt kommissionen. Det är talande för hela processen. Ett av de för svenska folket viktigaste politiska besluten flyttas till ett diffust långtbort, och därtill försvåras möjligheterna att försöka skapa insyn och diskussion, genom hänvisning till eventuella störningar i mellanfolkliga förbindelser.

I LO-tidningen har man också kunnat läsa om den bisarra processen kring det svenska presstödet, där informella, odokumenterade samtal på tjänstemannanivå lett till att ett svenskt riksdagsbeslut inhiberats. Cecilia Stegö Chilò hann ordna med detta under sina fåtaliga dagar som minister. Oavsett vart frågan slutligen landar, har vi här fått ännu ett i en lång och växande rad exempel, på hur EU-maskineriet mal på i nyliberal riktning, och gör det genom att frågorna samtidigt hanteringsmässigt framstår som byråkratiska istället för politiska.

Att till exempel LO eller socialdemokratin skulle börja fundera över detta med EU-medlemskapets innebörd för svensk demokrati och för möjligheterna att föra progressiv politik, det är dock förstås för mycket begärt.

8 kommentarer:

Anonym sa...

With the utmost help from your friend!

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14154839.asp

och hur ställer Er Ni till detta? Eller vägrar Ni kommentera därför att det inte är vänsterpolitik att moralisera över partiets deltagande i samhällslivet? återkom gärna med ett konsekvent och förståeligt svar. Helt inte innan.

Gruv.arb sa...

Är det inte en pågående förhandling? Undantag från turordningen får göras och det är väl detta som det förhandlas om nu, liksom i många andra företag där nyckelpersoner undantas från turordningen.
Men jag är helt emot om det inte går att utbilda den kvarvarande personalen till dessa undantagna jobb.

Anonym sa...

Om man kan förhandla bort det med facket så borde den som inte är med i facket kunna förhandla bort det själv. Den svenska föreningsfriheten är en illusion.

Gruv.arb sa...

Nu är det så att den fackförening med mest anslutna förhandlar för samtliga anställda. Det kallar vi i Sverige för den Svenska modellen.
Det är din rätt att vara med i facket eller att inte vara med. Om du vill kan du starta en egen fackförening.
Sedan kan jag bara säga att jag skulle icke vela ha dig som förhandlare då (Anonymous 8:38 PM) du tydligen är bered att förhandla bort dig själv.

Anonym sa...

Gruv.arb,

Så det du säger är alltså att den svenska föreningsfriheten är en illusion...

Gruv.arb sa...

London Calling said...

Så det du säger är alltså att den svenska föreningsfriheten är en illusion...

Jaha, och hur säger jag att det är en illusion?
Däremot är det en illusion om frihet att var och en skall förhandla för sig, men det är låt mig gissa nyliberala griller att det skulle öka friheten för en arbetare.

Anonym sa...

Gruv.arb,

Du verkar ha en ny och egen definition av "frihet".

Gruv.arb sa...

Knappast anorlunda än din fast säkerligen mer förankrad i verkligheten.
Dessutom kan du ju börja med att svara på min fråga ovan då du kommer med påståenden om vad jag säger. Uppskattar om jag får säga själv vad jag menar.